Celio - centrální likvidace odpadu

2. 5. 2019 jsme měli možnost vidět na vlastní oči, jak drtičky a jiné stroje recyklují pet lahve nebo pneumatiky. Z dálky jsme mohli pozorovat práci na velké skládce komunálního odpadu. Dozvěděli jsme se, jak se pracuje s různým odpadem. Děkujeme za prohlídku i sponzoru exkurze p. Vladimíru Šmídlovi. Bylo to moc zajímavé. Žáci ze III.B + LF