O naší škole

Základní škola Jirkov, Studentská 1427, je druhá vzdělávací instituce tohoto typu, která byla v Jirkově v r. 1947 zřízena. Od roku 1985 přesídlila do nové panelové budovy tvořené několika na sebe navazujícími pavilony. Škola se nachází v dosahu rozsáhlé sídlištní aglomerace a nese rysy sídlištní školy. Je jednou ze čtyř základních škol v Jirkově.
Jedná se o plně organizovanou školu s 18 třídami vždy po dvou třídách v ročníku (10 tříd na I. stupni a 8 tříd na II. stupni). Ve školním roce 2010/2011, jsme otevřeli třetí 1. třídu. Nyní máme 19 tříd (10 tříd na I. stupni, 9 na II. stupni). Součástí školy je školní družina o čtyřech odděleních a modernizovaná školní kuchyně, kde žákům a zaměstnancům školy nabízíme výběr ze dvou hlavních jídel.

 

Z prvních let a dnes ...

Škola se přestěhovala ze staré budovy a adresy v Mostecké ulici. Stavba nové budovy školy byla zahájena v roce 1982 a dokončena k 1. 9. 1985. V archivu jsme nalezli pár fotografií z prvních let školy v nové budově, keré jsme pro porovnání doplnili o současné.

  • budova školy  

                           

                     

  • třída na 1. stupni

                   

  • učebna fyziky a chemie

          

  • školní dílny

                         

  • počítačová učebna

                    

  • jídelna