O naší škole

Základka ve Studentské je druhá vzdělávací instituce tohoto typu, která byla v Jirkově v r. 1947 zřízena. Od roku 1985 sídlí v nové panelové budově tvořené několika na sebe navazujícími pavilony. Škola se nachází v dosahu rozsáhlé sídlištní aglomerace a nese rysy sídlištní školy. Je jednou ze čtyř základních škol v Jirkově. Disponujeme rozsáhlým školním pozemkem, kde jsme vybudovali moderní dětské hřiště pro nejmenší žáky a v roce 2020 snad otevřeme dvě nová velká sportoviště.

Jedná se o plně organizovanou školu s 18 třídami vždy po dvou třídách v ročníku (10 tříd na I. stupni a 8 tříd na II. stupni). Součástí školy je školní družina o čtyřech odděleních a modernizovaná školní kuchyně, kde žákům a zaměstnancům školy nabízíme výběr ze dvou hlavních jídel.

Škola se od ostatních škol liší vlastním plaveckým bazénem, jenž je začleněn do pravidelného rozvrhu výuky tělesné výchovy a do mimoškolních aktivit žáků (plavecké kroužky). Úzce spolupracujeme s Plaveckou školou Regena, čímž se rozšiřují "plavecké" aktivity školy pro jirkovskou veřejnost. Jako jediná škola v regionu aktivně rozvíjíme ekologické principy a patříme do prestižního klubu Ekoškol ČR. Výuku AJ nabízíme již od 1. třídy, podporujeme všestranný rozvoj dětí, proto dáváme značný prostor tělovýchovným, uměleckým a vzdělávacím aktivitám našich žáků, navrch má též polytechnická výuka, důraz klademe na čtenářskou, finanční, ICT a jazykovou gramotnost dětí, spolupracujeme se sportovními kluby, jazykovou školou, uměleckými školami … Jsme jednou ze dvou škol v regionu, při které úspěšný sportovní oddíl Florbal Chomutov zřídil přípravky pro podchycení a trénink malých florbalistů. Během školního roku organizujeme řadu sportovních, relaxačních a vzdělávacích kurzů - cyklistický kurz, turistický kurz, lyžařský kurz, vodácký kurz ... poznávací pobyty a řadu exkurzí.

Účastníme se mnoha humanitárních projektů, vedeme děti k solidaritě, na škole je funkční žákovský parlament, který se podílí na chodu a rozvoji školy …

 

Z prvních let a dnes ...

Škola se přestěhovala ze staré budovy a adresy v Mostecké ulici. Stavba nové budovy školy byla zahájena v roce 1982 a dokončena k 1. 9. 1985. V archivu jsme nalezli pár fotografií z prvních let školy v nové budově, keré jsme pro porovnání doplnili o současné.

  • budova školy  

                           

                     

  • třída na 1. stupni

                   

  • učebna fyziky a chemie

          

  • školní dílny

                         

  • počítačová učebna

                    

  • jídelna