...nádo v ČR aneb 7.A v Techmania Plzeň

V pátek 22. září se 7.A vydala spolu s jednou třídou ze ZŠ Jirkov, Budovatelů za podpory MAP Chomutovsko do Techmania Plzeň. Jak napovídá tituluek žáci zde shlédli exponát demonstrující vznik tornáda, který byl součástí expozice o planetách a vesmíru. Samozřejmně zde nesměla chybět první českonautka Elen H ze skupiny dobrovolníků 7.A.

   

Další expozice byly ve znění klasických oborů jako je matematika, technika a přírodní vědy (např. fyzika a chemie). Zde probíhaly oblíbené hrátky s vodou (škoda, že nemáme moře), nácvik budoucích mistrů bagristů (po našem tréninku proběhl okamžitý servis exponátu) a nemohl chybět i kurz věštění z koule. Po celou dobu pobytu na nás dohlížela naše osobní ochranka, která zde měla i nácvik střelby na cíl.

         

          

Speciální částí byla expozice zdravé výživy, kde jsme se dozvěděli co potraviny obsahují, základy stolování a jak se zdravě stravovat. Zaujmul nás exponát na porovnání přijaté a vydané energie zastoupené různě těžkými plechovkami (překvapila hmotnost plechovky zastupující brambůrky a colu, z druhé strany lehkost plechovky zastupující spánek). Závěrem lze řící, že návštěva by se měla zopakovat, jelikož tento krátký čas nám nestačil na upevnění znalostí, protože po náporu hladových kobylek došli v občerstvení hranolky a zeleninový salát rozhodně zbyl na třídního učitele :).

                                                       

Adam je šestý nejlepší ve své kategorii v ČR

Ve dnech 7. 9. - 10. 9. 2017 proběhlo Republikové finále desetiboje OVOV v Brně, kterého se zúčastnil desetiletý Adam N. z 5. ročníku naší školy. Dvoudenní sportovní zápolení ukázalo, že Adam je ve své věkové kategorii  6. nejlepší sportovec z republiky. V Brně se sešlo 640 dětí, 250 učitelů, 44 družstev, 288 jednotlivců, 50 závodících učitelů, 1 družstvo Olympijské nadace  a nesčetně mnoho olympijských legend, jako je trojskokanka Šárka Kašpárková, tyčkař Štěpán Janáček, plavec Jiří Jedlička, basketbalistka Ivana Večeřová...Adamovi přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů a děkujeme za vzornou reprezentaci školy, města a regionu. Bravo!

Naši prvňáčci

Naši prvňáčci jsou ve škole teprve 14 dní a už jsou okresními celebritami. V minulém týdnu byly uveřejněny fotografie 1. A a 1. B v Chomutovském deníku jako zaručeně první fotky prvňáčků v chomutovském okrese. No, uznejte, že to našim 60 školákům opravdu sluší... 

Běh v našem krajském městě

V sobotu 16. 9. 2017 se už potřetí 15 dětí ze 4. A a jeden žák z 2. B zúčastnilo DM rodinného běhu v Ústí nad Labem. Všichni běžci do cíle doběhli, radovali se z medailí a slíbili si, že příští rok běží zase. Nedali se odradit hrozícím špatným počasím a běh si užili jako praví běžci. M.Z.

Bezpečně po Přivaděči Ohře - Bílina

14. září 2017 se uskutečnila beseda pro žáky 4. A o bezpečnostních pravidlech a opatřeních na přivaděči. Besedu uspořádali pracovníci Povodí Ohře Chomutov v čele s panem Mazánkem. Děti byly nadšené a hned po návratu do třídy začaly luštit kvíz v časopisu Ohříček. MZ

Přivaděč

Zkoušky Cambridge English 2017

Blahopřejeme dalším držitelům certifikátu Cambridge English. Jedná se o zkoušky, které jsou uznávány středními školami, univerzitami a soukromými i veřejnými zaměstnavateli v celém anglicky mluvícím světě. Na fotografii jsou opět žáci, kteří úspěšně zkoušku složili, a tak oprávněně obdrželi mezinárodně uznávaný certifikát jako doklad o dosažené úrovni.

Kroužek flétniček?

I takto to vypadá na kroužku flétniček 2. A, na kterém hrajeme, zpíváme, ale také relaxujeme. ŠK

Prvňáci po devíti letech ... končí

Za práci na školním časopise odměna

Stálí členové redakční rady ve složení Klára Lászlová, Ondřej Mrhal, Barbora Bartošová, Eliška Popelková a Anna Šolcová si převzali zasloužené odměny za celoroční práci na školním časopise Lodička. Za pomoc s technickými úpravami (zejména tiskem) děkujeme panu učiteli Čermákovi, bez něhož by světlo světa nespatřilo ani jedno číslo. "Žáky bych chtěla moc pochválit za samostatnou a obětavou práci při přípravě časopisu. Děti si samy píší články, fotí a vše pak graficky upravují.“ Za kroužek školního časopisu Irena Svatošová.

Právě se vrátili z Hradu

7. B byla ve středu na výletě v Praze. Pojali to především jako dějepisnou exkurzi a navštívili některá místa, o kterých se letos učili v dějepise: Pražský hrad, Malostranské náměstí, Karlův most, Staroměstské náměstí. Svoji vycházku zakončili krátkým rozchodem na Václavském náměstí. Pro některé byla cílem výletu především návštěva Mc Donaldu a KFC, ale i tak si vycházku rozpálenou Prahou užili. Bez újmy se prodrali davy turistů a v pořádku se vrátili domů.