Zázraky se dějí! Ve škole se jim líbí víc než doma!

Ptal jsem se dnes ráno u vchodu a ve třídách našich školáků, jak se jim ve škole líbí a jestli nelitují, že nezůstali doma. Odpovědí mi byl spokojený úsměv, jsou rádi s ostatními ve škole.

                       

Pozdrav z domova

Jenda se moc těšil do školy na kamarády, ale nedostal se do „svojí patnáctky“. Přesto se doma pilně učí a plní úkoly, které jsou mu posílány. Dnes si byl ve škole vyzvednout pomůcky a při té příležitosti se viděl se svými spolužáky, což ho moc potěšilo. ŠK

           

Vtipné nápady pana ministra

Milí žáci 2. stupně, jelikož dočasní představitelé MŠMT hýří roztodivnými nápady, jistě jste zaznamenali vyjádření pana ministra o vašem možném návratu do školy 8. 6. Vzhledem k tomu, že i tyto legrační návštěvy školy, aby vám doma nebylo smutno, podléhají stejným hygienickým pravidlům jako pobyt dětí 1. až 5. tříd, zvážíme, nakolik bude škola schopna tyto dýchánky po organizační stránce zvládat. Bližší informace naleznete opět na našich webových stránkách, není třeba zatím unáhleně nic připravovat, neboť si myslím, že nápady MŠMT budou doplněny ještě o další jistě humorné zajímavosti. Takže zatím buďte v klidu!

Třetí den obnovené výuky ... třeťáci pilně pracují.

Již třetí den je opět škola školou a úsměv na tváři nezmizel nikomu, kdo do školy od pondělí pravidelně dochází. Když pomineme řadu nových poťouchlých omezení, je ve škole dobře a nebývalý klid. Ptal jsem se páťáků i těch nejmladších, zda litují, že nezůstali doma a odpověď byla jednoznačná, rozhodně ne! Stále dokola vše dezinfikujeme, myjeme si ruce, bavíme se na dálku a pomineme-li ten "smrad" z dezinfekčních přípravků, nepřipadáme si jako v nemocnici, ale v našem vzdělávacím ústavu. Dnes byl dokonce svačinový jídelníček dětí obohacen státním projektem a ten, kdo přišel do školy, obdržel mléko, jablko, rajské jablíčko a pitíčko, což žáci velmi ocenili. Posílíme tak obranyschopnost organismu a korunní virus se nám vyhne obloukem.

Jsme fit a ve škole je to super!

Nenechali jsme se zastrašit, nepodlehli jsme všeobecné pandemii hysterie a učíme se žít s dalším nepříjemným prvkem, který nás nejspíš bude doprovázet v dalším životě. Věříme, že rozvrat ustojíme a brzy nalezneme správnou cestu - zbytečně neriskovat, chovat se bezpečně a obezřetně a být ohleduplní. Zdraví vás žáci 2. a 3. třídy. Pod rouškou mají samozřejmě úsměv na tváři.

                                                                     

Třídní foto 7. A

I v rámci online hodin se najde čas na třídnické záležitosti a povídání, a protože nám bylo líto, že letos přijdeme o třídní fotku, domluvili jsme se, že si ji vytvoříme sami i bez toho, abychom se museli potkat v reálném čase na konkrétním místě.

Desatero pro "koronaobdobí"

Konečně skončilo dlouhé období nouzového stavu a nastal čas na bilancování, z toho důvodu dostali sedmáci za úkol z českého jazyka napsat deset věcí, které by si měli z tohoto zvláštního „koronaobdobí“ pamatovat. Můžete sami posoudit, zda se s některými body ztotožníte, některé se opakovaly často, jiné byly originální …
• Chybí mi škola a kamarádi.
• Už nikdy neřeknu, že máme hodně domácích úkolů.
• Už nikdy nebudu říkat, že chci volno.
• Chybí mi těšení se na víkend.
• Výklad učitele nic nenahradí.
• Budu víc s babičkou.
• Budu vědět, že být celý den na počítači není zábava.
• Už nikdy neřeknu, že se doma nudím.
• Nemá cenu se schovávat před sourozenci, stejně mě vždy najdou.
• Snažit se vybojovat ovladač od televize, je stejně těžké jako najít domácí úkol.
• Už nebudu kašlat na lidi (doslova i obrazně).
• Nebudu si myslet, že vše, co mám, je samozřejmost.
Kromě Desatera měli žáci také napsat vzkaz pro lidi, kteří jsou v tomto období důležití, nebo kteří jim chybí – nejčastěji se objevovaly vzkazy pro rodiče a prarodiče, kamarády, zdravotní sestry, lékaře, ale i jeden obsáhlejší pro učitele:
„Moc si vážím toho, co pro nás děláte. Učíte se spolu s námi na dálku, pomáháte těm méně zdatným z nás, nejen co se učiva týče, a vždy se snažíte najít to nejlepší řešení. Povolání učitele na základní škole je vlastně jedno z nejtěžších. Neučíte nás jenom fakta, události a postupy. Připravujete nás i na opravdový život, snažíte se nás vést k zodpovědnosti a samostatnosti. Já sama zjišťuji, jak mi vaše vysvětlování a přednášení chybí. Chtěla bych alespoň takto vyjádřit, že si vaší trpělivosti cením a pevně věřím, že tuto zkoušku všichni zvládneme na jedničku.“

Geometrie se také vyučuje na dálku

Žáci 3.A prošli minulý týden velmi náročnou zatěžkávací zkouškou - učili se po internetu rýsovat, přenášet úsečky, kroužit kružnice. Vrcholem jejich geometrického snažení byl obrazec vytvořený pouze kružítkem. Nejlepší z nejlepších přinášíme v této galerii. I na dálku je nutné ocenit pečlivost, důkladnost a velmi zdařilé provedení. AF.

Kuchařky v čase COVIDu - dobrou chuť!

Bez práce nejsou houstičky ... bohužel to platí jen pro někoho

Letos jsou bohužel naší žáci ochuzeni o společnou práci na školním pozemku, starost o záhonky, pěstování zeleniny a o společné kuchtění v naší školní cvičné kuchyňce. Maminka Anežky ze 6. A, tedy dle jejích slov, "zapřáhla" děti v rámci PČ i do práce na zahradě a v kuchyni. Pochlubily se nám se svými výtvory, které vypadají velmi lákavě. Přiložily i recept, kdybyste takovou krásu a dobrotu chtěli také zkusit. 🙂 PJ