1. a 2. třídy mají týden obnovené školy za sebou - vše bylo O.K.

Dnešní pozdrav zasíláme ze 2. A.

Přírodovědné bádání ve 4. A

Posledním úkolem této fáze distanční výuky pro čtvrťáky bylo zpracovat přírodovědný referát. Každý žák se měl zaměřit na popis nějakého obratlovce, přiložit zajímavosti, obrázky, kresbičky. Úkolu se zhostili výborně, všichni zaslali pečlivě zpracované práce a po návratu do školy z těchto zajímavých úkolů vytvoříme společně velkou třídní encyklopedii. Do školy se už moc těšíme... Žáci 4.A.

                       

                   

                                  

 

Druháci i přes obtíže spojené s rouškou "makaj"

Blíží se Advent

Děti z 2. A si mezi učením vyrobily svůj vlastní adventní kalendář. Neztloustnou po něm, nezkazí se jim zuby, ale čas ukrátit dokáže.

Adventní kalendář

Úniková hra od spolužáka třeťáků

"Když maminka, tak já také", to si řekl Tobík ze 3.B a po vzoru maminky, která vymýšlí na PC únikové hry, vytvořil jednu pro své spolužáky! Výborně - i takhle se dá kvalitně zabavit na PC!

Čtvrťáci dle slov paní učitelky pracují doma dobře!

                         

Úkol z vlastivědy? Pro někoho zábava!

Žák Bobeš ze 4. B se zadaného úkolu zhostil na výbornou, sestavil plán rodinného výletu.

      

Zákaz zpěvu nás neodradil od hudební výchovy

V 1. A neopravují žáci havarijní okap pro odvod dešťové vody, ale hrají na bobotubes (perkusní hrací roury). Před rozdáním podivných trubek nevěřili, že se jedná o hudební nástroj.

Konečně zpět! Mami a taťko, zvládáme to i v rouškách!

Pravidla pro pobyt prvňáčků a druháčků ve škole zvládáme, jsme rádi, že jsme se mohli vrátit. Ve škole je to "boží", neboť celý ústav patří v těchto dnech jen nám!

Malí školní badatelé distančně

Naši školní badatelé se nehodlají vzdát bádání, objevování a tvoření ani během distanční výuky. Posílají vám pozdrav a ukázky své práce. Můžete se inspirovat a krátit si dlouhé chvíle.