Dopravní hřiště a děti ze III. B

Dne 4. června se děti zúčastnily poslední akce v projektu Ajax. Byla to pro všechny odměna. Na každého z dětí čekala koloběžka a dopravní situace, jízda podle dopravních značek a pozorná kontrola dodržování dopravních předpisů od našich městských policistů. Všichni si zaslouží velkou pochvalu, jezdili ohleduplně a bylo velmi těžké vybrat nejlepšího jezdce. Nejméně dopravních přestupků měl ale jen 1 žák- Filip F. Blahopřejeme! LF + děti III. B

Nocování ve škole

Odpoledne začalo hrou „Hledaná“, potom čekala čtvrťáky soutěž, ve dvojicích řešili spoustu praktických nelehkých úkolů. Následovalo opékání špekáčků a po večerním koupání v bazénu přišla na řadu stezka odvahy. Ráno všechny čekala snídaně plná maminkovských dobrot, šikovné mamky napekly různé druhy sladkého pečiva – nejvíce se sešlo muffin, takže jsme si užili takové malé muffinové hody. ŠL

                    

Výlet za hvězdami

V pátek se 5. A vypravila na svůj závěrečný výlet v letošním školním roce na hvězdárnu v Kadani. Původně bylo v plánu, že budeme pozorovat Slunce. Už z názvu textu je jasné, že počasí rozhodlo jinak. A tak jsme se ponořili do hvězdných galaxií, navštívili jsme plynné a kamenné planety naší Sluneční soustavy, vyhnuli jsme se Černým dírám (ty totiž v naší Sluneční soustavě nejsou), víme rozdíl mezi meteorem a meteoritem. Velmi zajímavá byla ukázka manipulace s hvězdářskou kopulí a dalekohledem. Výlet to byl povedený, nikde jsme se neztratili. MZ

Hvězdárna

 

Pozdrav ze ŠvP Plasy

Až na samém závěru školy v přírodě se nám podařilo vyfotografovat všechny účastníky z naší školy. Zítra už přijedeme domů, ale čeká nás ještě závěrečná diskotéka. 

Společná

Odborná praxe

V rámci profesní přípravy studentů učitelských oborů k nám zavítala na praxi bývalá žákyně Vanesa B. Navštívila různé hodiny ve třídách na 2. stupni a různé výchovy na 1. stupni, ale nejvíc času strávila s dětmi ze 2. B. Tam si také částečně vyzkoušela výuku některých předmětů, především v pracovních činnostech, výtvarné a hudební výchově a v plaveckém výcviku. Pro děti to bylo zpestření a pro Vanesu zdroj zkušeností z praxe. JK

 

Matematika hrou

Matematika není jen nudné počítání, ale může to být i zábava, rozvíjí naši rovinnou i prostorovou orientaci. Ve skupinkách jsme si složili krychlový metr a vyzkoušeli jsme se do něj poskládat. Při sestavování různých těles z krychliček jsme si názorně vysvětlili pojmy nárys, půdorys a bokorys. Žáci 6. A, LH

              

             

Mladý záchranář

Čtyřčlenný tým složený z žáků 7. a 8. třídy čelil všemožným výzvám, kterým je soutěž Mladý záchranář vystavila. Zdolal lanovou dráhu, zachraňoval zraněné a ošetřoval úrazy. Motal uzly, odpovídal na zapeklité otázky, čelil rozhovoru se záchranáři… A vše zvládl na jedničku s hvězdičkou. Gratulujeme účastníkům ke krásnému 4.místu a děkujeme jim, že se nebojí reprezentovat naši školu. KH

     

     

     

ŠMouLa

Účastníme se mnoha soutěží – v letošním roce jsme se přidali také k tříhodinové Šifrovací, matematické a logické soutěže, která byla určena pro tříčlenné týmy a kterou pořádali studenti gymnázia Nový PORG. Soutěž prověřila znalosti a dovednosti žáků v digitálním světě – využívání nejen umělé inteligence bylo povoleno. Celkem se zúčastnilo na 283 týmů. Tým naší školy Dlouhý, Široký a Bystrozraký obsadil krásné 20.místo. Gratulujeme a děkujeme všem účastníkům, kteří se nebáli potrápit své mozkové závity. KH

Sourozenci Majda a Dan přeborníci v prezentacích

Sourozenci Majda Broumská ze 3.A a její starší bratr Dan Broumský ze 4.B skvěle ovládají tvorbu prezentací a stříhání video záznamů. Tento fakt jsme si ověřili na hodinách angličtiny, kde si oba připravili prezentaci na téma My favourite animal and pet. Majda v angličtině hovořila o svém křečkovi Bohoušovi a Dan o krokodýlech. Prezentaci s informacemi v angličtině doplnili o autentické fotografie a rodinná videa. Jejich tvorbu jsme ocenili výbornou známkou a potleskem. IS

Hudební dárek 4. A ke Dni matek

Maminka je v našem životě nenahraditelnou osobou a zaslouží si veliké díky za to, co pro nás dělá. Čtvrťáci si pro své maminky, ale i pro ostatní příbuzné připravili poděkování v podobě písniček, hudebních skladeb, básniček a hudebních doprovodů. Hudebníci zahráli nejen na flétny, ale také na jiné nástroje - boomwhackers, rezonátory, dřevěné bloky, triangly, činely, dřívka, tamburíny, rumbakoule a skořápky od ořechů. Velký potlesk byl pro děti velkou odměnou. Nakonec nechyběly ani dárečky a přáníčka pro maminky. ŠL