Pěkné prázdninové volno s knihou ...

                        

Ahoj děti ... doba covidová snad končí a v září to rozjedeme ...

5. A se pomalu loučí s 1. stupněm.

15 statečných ze 6. ročníku

Jako poslední dorazí ve středu 10. 6. osmý ročník a zatím vše probíhá bez komplikací. Konzultační hodiny se řídí rozvrhem, zvonek je vypnutý a ač je ve škole každý den zhruba 200 žáků, přičemž 60 se jich vždy vymění, panuje ve třídách a na chodbách klid, ba dokonce velmi dobrá nálada jako u šesťáků.

                  

                                       

Drátek nebo vodič

Ani v době zvýšených hygienických opatření nezapomínáme na praktickou výuku. Žáci pátého ročníku si sestavili jednoduché i rozvětvené elektrické obvody, a tím si ověřili znalosti  a zákonitosti z teoretické výuky.

Radost z pochvaly

Projekt Odyssea je vzdělávací program zaměřující se na osobnostní a sociální výchovu. Žáci si mají prakticky procvičit a rozvinout životní dovednosti. Páťáci si vyzkoušeli jednu aktivitu, která byla zaměřena na to, aby dokázali pochválit někoho druhého. Vymýšleli pochvaly pro své kamarády, hledali takové vlastnosti, které mohou ocenit u svých spolužáků. Potom je napsali na lepicí pásky a připevnili na tělo ostatních dětí. Při tomto cvičení prožívali žáci společnou radost a někteří i překvapení. Získané pochvaly si mohou děti uchovat a připomenout si je ve chvílích, kdy jim nebude zrovna do zpěvu. ŠK

Létání s vlaštovkami

Při opakování z přírodovědy jsme vyluštili tajenku, poznali chráněného rorýse a další stěhovavé ptáky. Naše vlaštovky doplachtily i na školní balkón. Žáci VI. skupiny + LF

                        

Současná škola připomíná spíš lázeňský pobyt

   

    

Den dětí v 5. skupině

V pondělí jsme tak trochu oslavili Mezinárodní den dětí malým pohoštěním a "vajíčkovou zábavou" (na Velikonoce to totiž nešlo). V úterý jsme hlasovali fazolkami (my to tak děláme), vybrali jsme nejlepší vajíčka, odměnili vítězku a pak jsme hned zasedli k pracovním listům a další výuce 🙂. JK

                            

Návrat žáků 6., 7. a 8. tříd

Ahoj!

Od 8. 6. do 19. 6. máte možnost docházet do školy na tzv. skupinové konzultace pro objasnění a upevnění učiva. Podle počtu přihlášených žáků bude většinou každá třída rozdělena na dvě skupiny do počtu 15 "šesťáků, sedmáků a osmáků". Konzultační hodiny by se střídaly podle rozvrhu (bude zveřejněn - M, ČJ, AJ, Fy, Ch, Z ...). Každý konkrétní den bude vyhrazen pouze jednomu ročníku následovně - v pondělí 8. 6. přijdou pouze děti ze 6. A /B, v úterý 9. 6. dorazí žáci ze 7. A/B a ve středu 10. 6. žáci 8. A/B a ve čtvrtek 11. 6. zasednou v lavicích opět žáci 6. A/B. Vstup do školy bude pro žáky 2. stupně vždy od 8.40 do 8.55, v 9.00 začíná první hodina. Končit se bude postupně po 12.35, aby se ve školní jídelně nehromadili žáci a dodržovaly se odstupy. Zvonění bude vypnuté, harmonogram střídání konzultačních hodin ve skupinách bude organizovat vždy vyučující přidělený hodinou ke skupině. Vyzývám všechny žáky 6., 7. a 8. tříd, aby svou případnou docházku do školy probrali se svými rodiči a do čtvrtka do 10.00 dali na vědomí svým TU, že hodlají v tomto režimu od 8. 6. do 19. 6. do školy docházet. JD