Hudební tělesa naší školy

PĚVECKÝ SBOR SEDMIKRÁSKY

Dětský pěvecký sbor SEDMIKRÁSKY funguje na 2. ZŠ Jirkov již více než dvě desítky let. Sdružuje žáky, kteří mají zájem zpívat, baví je vystupovat na koncertech a kulturních akcích. Práce ve sboru obnáší velké množství dřiny, malí zpěváčci se musí přiučit sebeovládání, kontrole celého těla a samozřejmě veškerým intonačním a rytmickým dovednostem. Toto náročné dětské snažení, každodenní úsilí a samotná tréma před jednotlivými vystoupeními však bývá vždy odměněna silnými a krásnými hudebními prožitky, radostí z úspěšně zazpívaných písní, zaslouženým potleskem… Dalo by se vlastně říct, že zpívání ve sboru v sobě skrývá SEDM KRÁS – odtud tedy název SEDMIKRÁSKY.

Úspěchů má pěvecký sbor Sedmikrásky již mnoho. Celkem 7 x se sbor zúčastnil soutěže pěveckých sborů v Chlumci u Ústí nad Labem – 5 x přivezl bronzové pásmo a 2 x žáci naší školy obdrželi dokonce stříbrné pásmo. Pravidelně vystupujeme na nesoutěžní přehlídce pěveckých sborů Jirkovská srdíčka, což je veřejností hodnoceno vždy velmi dobře.

Od roku 2012 se DPS Sedmikrásky vydal na aktivnější cestu směrem k veřejnosti – malí i větší zpěváčci vystupují na charitativním jirkovském Jarmarku – sborový zpěv SEDMIKRÁSEK je již tradičně závěrečným vyvrcholením této akce, která je dětmi i rodiči hodnocena velmi pozitivně.

SEDMIKRÁSKY dále vystupují v domovech důchodců, v mateřských školkách, již nedílnou součástí se staly pietní akce Města Jirkova u příležitosti významných událostí z české historie – Den válečných veteránů, Den vítězství. Tyto akce naši žáci již s velkým úspěchem i sami uvádějí a moderují.

Zpíváme dál, protože – dokud se zpívá, ještě se neumřelo (i navzdory COVIDU).

V letošním školním roce 2020/2021 se Sedmikrásky scházejí každé pondělí od 13,00 do 14,00 v učebně 4.A.

                        

 

Gloria

Pěvecko-instrumentální sbor vznikl v roce 1994 při 2. základní škole v Jirkově vede jej Mgr. Šárka Křelinová. Na začátku fungoval jako třída s rozšířenou výukou hudební výchovy. Od roku 2 000 nesl název Áčka. Konečný název Gloria začal používat v roce 2005. Počet členů se pohybuje kolem 20. Sbor není žánrově zařazený, repertoár tvoří díla všech slohových období. Za dobu svého trvání se sbor zúčastnil několika soutěží a přehlídek (prosinec 1994 – absolutní vítěz na přehlídce ve zpěvu vánočních koled v Chomutově, únor 2001 – zlaté pásmo v 1. kategorii 0 v okresní soutěži ve sbor. zpěvu SVÁTKY PÍSNÍ v Chomutově, únor 2002 – stříbrné pásmo v 1. kategorii v soutěži SVÁTKY PÍSNÍ v Chomutově). Sbor má za sebou účast na veřejných vystoupeních – např. v domovech důchodců. Do roku 2006 sbor zpíval a hrál na svatbách (zlatých) a na vítání občánků při MěÚ v Jirkově. Pravidelně sbor vystupuje na adventních koncertech v Jirkově, na vánočních koncertech a vystoupeních ke Dni matek pro rodiče. Ze své diskografie uvádíme – 2005 DVD Gloria, 2006 CD OD JEŽÍŠKA – 3 skladby. Další z diskografie: - 2008 DVD – Gloria – Výběr akcí 05-08, 2009 pracovní DVD se skladbami pro kurz RWCT, 2010 DVD – Gloria – Výběr akcí 08-10, 2010 kniha – Střípky ze školních let 2005 – 2010.
Od září 2010 má sbor Gloria nové členy. Tvoří jej třída 1.A a několik žákyň ze 6.A. V prosinci 2010 měla Gloria vánoční vystoupení pro rodiče a příbuzné. S několika skladbami se také předvedla na JIRKOVSKÉM CHARITATIVNÍM ADVENTU. V únoru 2011 sbor navštívil Českou televizi Praha. Děti zblízka viděly, kde a jak se některé pořady natáčí. Zaujal je také mixážní pult s hudebními ukázkami.
Květen 2011 patřil rodičům, kdy Gloria připravila vystoupení ke Dni matek. Od září 2011 tvoří sbor Gloria 22 členů třídy 2. A. Hned na počátku školního roku si v rámci svého projektového dne udělali druháčci radost – zahráli a zazpívali si v Chomutově u Ignáce. Vychutnali si nádhernou akustiku v krásném prostředí kostela.
V prosinci 2011 se uskutečnilo vánoční vystoupení ve škole a nechyběla ani účast na charitativním adventním programu města Jirkov. V květnu 2012 opět potěšily děti své rodiče a příbuzné hudebním programem ke Dni matek.
V září 2012 se zvyšuje počet členů sboru na 24.
2013 - koncertní činnost se opět zaměřila na vystoupení pro rodiče a veřejnost, Gloria zpívá a hraje maďarské delegaci a je poctěna návštěvou z Indie, pro kterou připravila hudební vystoupení. V prosinci 2013 vydává Gloria další DVD: I. - III. třída (2010 – 2013).
V roce 2014 uspořádala hudební vystoupení pro žáky ostatních tříd, nechyběla vánoční vystoupení.
V červnu 2015 vznikají dvě DVD IV. – V. třída (vystoupení a fotografie). Od září 2015 tvoří sbor 28 prvňáčků.

Od září 2016 funguje sbor jako zájmový kroužek. Děti vystupují každý rok pro rodiče, na charitativním adventním programu města Jirkova a od roku 2018 mají připravené hudební představení i pro MŠ Studentská v Jirkově.