Školní senát a ekotým

Funkce ve školním ekotýmu a senátu 2020/2021

Předsedkyně:

Klára Kočová 6. A

Místopředsedkyně:

Tereza Cermanová 8. B

Michaela Cermanová 8. B

Zapisovatelka:

Alžběta Horáčková 7. A

Hlasatelé:

Klára Anna Tancošová 9. B

Adéla Malcovská 8. B

Radka Kášová 8. B

 

 

 

 Pravidla pro fungování Ekotýmu

  • Chodím včas a pravidelně na schůzky.
  • Nemůžu přijít, pošlu náhradníka.
  • Na schůzce dávám pozor.
  • Sleduji aktuálně webové stránky a nástěnku ekoškoly.
  • Pravidelně se účastním ekologických aktivit.
  • Hlásím třídní ekologické akce koordinátorce EVVO.
  • Zajišťuji informace Ekotýmu svým spolužákům.