Školní senát a ekotým

Funkce ve školním senátu a ekotýmu 2016/2017

Předseda

Zuzana Hladová 8. A

Zástupkyně pro ekologii

Kristýna Zmrhalová 9. A

Zástupkyně pro senát

Kateřina Pechová 9. A

Zapisovatelka

Markéta Tonková 5. B

 

Zástupci žáků ve školním senátu a Ekotýmu pro rok 2017/2018

 

Pravidla pro fungování Ekotýmu

  • Chodím včas a pravidelně na schůzky.
  • Nemůžu přijít, pošlu náhradníka.
  • Určit zástupce, který bude dávat články na web školy (Klárka Lászlová, Bára Bartošová).
  • Na schůzce dávám pozor.
  • Sleduji aktuálně webové stránky a nástěnku ekoškoly.
  • Pravidelně se účastním ekologických aktivit.
  • Hlásím třídní ekologické akce koordinátorce EVVO.
  • Zajišťuji informace Ekotýmu svým spolužákům.