Školní senát a ekotým

Funkce ve školním senátu a ekotýmu 2016/2017

Předseda

Zuzana Hladová 8. A

Zástupkyně pro ekologii

Kristýna Zmrhalová 9. A

Zástupkyně pro senát

Kateřina Pechová 9. A

Zapisovatelka

Markéta Tonková 5. B

Zástupci žáků ve školním senátu a Ekotýmu pro rok 2016/2017

Třída
1. zástupce
 2. zástupce
2. A Elen Kristová Tomáš Marek
2. B Dominik Turgiani Milan Ilko
3. A Anežka Slámová Barbora Houfková
3. B Eliška Chmelanová Kateřina Hošková
4. A Martin Merxbauer Lucie Burdová
4. B Markéta Němcová Štěpánka Dvořáková
5. A Natálie Bartoňová Dominika Hošková
5. B Markéta Tonková Michaela Cermanová
6. A David Folta Eliška Popelková
6. B Adéla Vajová Nelča Fojtíková
7. A Tereza Neumanová Alexa Ammerová
7. B Barbora Bartošová Klára Lászlová
7. C Dominik Bureš Kristýna Loskotová
8. A Zuzana Hladová Jan Spour
8. B Hana Štarmanová Barbora Nováková
9. A Kristýna Zmrhalová Kateřina Pechová
9. B Jan Sečanský Luboš Procházka

 

Pravidla pro fungování Ekotýmu

  • Chodím včas a pravidelně na schůzky.
  • Nemůžu přijít, pošlu náhradníka.
  • Určit zástupce, který bude dávat články na web školy (Klárka Lászlová, Bára Bartošová).
  • Na schůzce dávám pozor.
  • Sleduji aktuálně webové stránky a nástěnku ekoškoly.
  • Pravidelně se účastním ekologických aktivit.
  • Hlásím třídní ekologické akce koordinátorce EVVO.
  • Zajišťuji informace Ekotýmu svým spolužákům.