Školní senát a ekotým

Funkce ve školním ekotýmu a senátu 2023/2024

Předsedkyně:

Smělá Anna 8. A

Místopředseda/kyně:

Tesařová Anna 8. A

Falešník Simon 5. A

Zapisovatelé:

Linhartová Veronika 6. B

Tereza Veselá 5. B

Batrinová Michaela 6. B

Hlasatelka:

Amstark Tobiáš 6. B

Adamcová Gabriela 6. B

 

 

 

 Pravidla pro fungování Ekotýmu

  • Chodím včas a pravidelně na schůzky.
  • Nemůžu přijít, pošlu náhradníka.
  • Na schůzce dávám pozor.
  • Sleduji aktuálně webové stránky a nástěnku ekoškoly.
  • Pravidelně se účastním ekologických aktivit.
  • Hlásím třídní ekologické akce koordinátorce EVVO.
  • Zajišťuji informace Ekotýmu svým spolužákům.