Školní senát a ekotým

Funkce ve školním ekotýmu a senátu 2018/2019

předsedkyně

 Markéta Tonková

místopředsedkyně

 Tereza Cermanová

Michaela Cermanová

zapisovatelé

Jan Smělý

 Lenka Bilejová

 

Zástupci žáků ve školním senátu a Ekotýmu pro rok 2018/2019

 Pravidla pro fungování Ekotýmu

  • Chodím včas a pravidelně na schůzky.
  • Nemůžu přijít, pošlu náhradníka.
  • Na schůzce dávám pozor.
  • Sleduji aktuálně webové stránky a nástěnku ekoškoly.
  • Pravidelně se účastním ekologických aktivit.
  • Hlásím třídní ekologické akce koordinátorce EVVO.
  • Zajišťuji informace Ekotýmu svým spolužákům.