Školní senát a ekotým

Funkce ve školním ekotýmu a senátu 2023/2024

Předsedkyně:

Viktorie Šeflerová 7. B

Místopředsedkyně:

Gabriela Adamcová 5. B

Zapisovatelé:

Jindřich Linhart 9. B

Tereza Veselá 4. B

Hlasatelka:

Anna Tesařová 7. A

Anna Smělá 7. A

 

 

 

 Pravidla pro fungování Ekotýmu

  • Chodím včas a pravidelně na schůzky.
  • Nemůžu přijít, pošlu náhradníka.
  • Na schůzce dávám pozor.
  • Sleduji aktuálně webové stránky a nástěnku ekoškoly.
  • Pravidelně se účastním ekologických aktivit.
  • Hlásím třídní ekologické akce koordinátorce EVVO.
  • Zajišťuji informace Ekotýmu svým spolužákům.