Informace VP pro 2. stupeň a kariérové poradenství

Mgr. Jana Novotná                                                                                      

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon -  přímé spojení na VP: 413 035 043

telefon - sekretariát: 474 654 369

konzultační hodiny pro žáky: je vyhrazena přestávka v pátek od 9:40 do 10.00, případně dle potřeby po domluvě na termínu – kabinet 2.31, pavilon U2 – 2. patro

konzultační hodiny pro rodiče: NUTNO PŘEDEM DOMLUVIT!

Milí rodiče, milé děti, budoucí studenti,

vítá Vás výchovný poradce pro 2. stupeň Jana Novotná. Výchovný (kariérový)  poradce na této škole představuje poradenské služby ohledně výběru SŠ a VOŠ. Věnujeme se především kariérovému poradenství, které zahrnuje vzdělávací, informační a poradenskou podporu, vhodné volby vzdělávací cesty, pozdějšího profesního uplatnění a podporu při integraci. Standardní poradenské služby týkající se řádné docházky do školy na žádost žáků, jejich zákonných zástupců či školy. Zajistíme návštěvy žáků v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb. Poskytneme též poradenské služby žákům – cizincům se zřetelem na jejich speciální vzdělávací potřeby. Při poskytování služeb spolupracujeme s dalšími institucemi: PPP, SPC, orgány sociálně – právní ochrany, PČR, psychology, pediatry, oddělením péče o rodinu a děti, s neziskovými organizacemi.

Informace pro žáky 9. ročníku
Přihlášky na umělecké školy, konzervatoře a gymnázia se sportovním zaměřením se odevzdávají do 30. 11. 2018, talentové zkoušky se konají v lednu 2019. Do 1. 3. 2019 se odevzdávají přihlášky na SŠ. Přijímací řízení na SŠ s maturitou se konají z Českého jazyka a literatury a Matematiky.
Do 10 pracovní dnů od přijetí je nutné odevzdat Zápisový lístek.
Do 3 pracovních dnů od vyrozumění o nepřijetí podat odvolání.

Dny otevřených dveří

Žáci i rodiče mohou využít Dny otevřený dveří v jednotlivých středních školách. Termíny dnů otevřených dveří jsou uvedeny v Atlasu školství.

Informace je možno také vyhledat na portálu www.msmt.cz nebo www.atlasskolstvi.cz. Dalším zdrojem je informační systém ISA umístěný na www.infoabsolvent.cz (více informací). Obsahuje informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech.

Důležité termíny pro žáky 9. ročníku
Přihlášky na umělecké školy, konzervatoře a gymnázia se sportovním zaměřením se odevzdávají do 30. 11. 2018, talentové zkoušky se uskuteční v lednu. Do 1. 3. 2019 se odevzdávají přihlášky na SŠ. Přijímací řízení na maturitní obory na státní školy se konají z Českého jazyka a literatury a Matematiky 12. – 24. 4. 2019, ostatní přijímací řízení 22. – 30. 4. 2019. Do 10 pracovních dnů od přijetí je nutné odevzdat Zápisový lístek. Do 3 pracovních dnů od vyrozumění o nepřijetí podat odvolání.
Čtyřleté obory vzdělání:
1. termín: pátek 12 dubna 2019
2. termín: pondělí 15. dubna 2019
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: 16. dubna 2019
2. termín: 17. dubna 2019
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: pondělí 13. května 2019
2. termín: úterý 14. května 2019
Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů skupiny 82 Umění a užitné umění a do oborů vzdělání v konzervatoři. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena. Do oborů vzdělání SŠ skupiny 82 se koná talentová zkouška v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2019, do oborů vzdělání v konzervatoři se koná talentová zkouška v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2019.