Zápis 2024 k povinné školní docházce

    

 

                   Zápis do prvních tříd pro nový školní rok 2024/2025

                   

                  

       

Výsledky zápisů pro školní rok 2024/2025

H226W přijato
PAJIT přijato
J4IQA přijato
B1PPH přijato
P7BJ3 přijato
FI72F přijato
WVLFF přijato
HJDD7 přijato
QS7ST přijato
E2R7W přijato
K7DSA přijato
DU5N0 přijato
X9FWR přijato
WFVCC přijato
FAO9Q přijato
TC53G přijato
VE6SG přijato
APWPL přijato
DYZ6S přijato
MRV4N přijato
CFEM5 přijato
7SF5U přijato
S6YRD přijato
JK6D8 přijato
WYK3P přijato
9WY51 přijato
2O3PZ přijato
20AWE přijato
ON59Z přijato
H9NBT přijato
CY9RU přijato
C6IE3 přijato
QQ6YB přijato
72V7R přijato
TSGL9 přijato
R94IG přijato
FU7K2 přijato
M4ZJ1 přijato
ETAQC přijato
CQ7WR přijato
5WH99 přijato
RIC0X přijato
S4815 přijato
4A2YK přijato
E0MTE přijato
E0WYV přijato
MUU3R přijato
8YIR6 přijato
X6RE8 přijato
IRIJP přijato
81YUT přijato
8CAPJ přijato

F050U nepřijato
O3TG1 nepřijato
XRZ1E nepřijato
ONCWY nepřijato
2N188 nepřijato
QPKLC nepřijato
3Z4QY nepřijato
NH15W nepřijato
FNMSW nepřijato
0VX01 nepřijato
9TIWY nepřijato
CL0SI nepřijato
HR17T nepřijato

Vážení rodiče,

zápis do 1. tříd proběhne za osobní přítomnosti dětí a jejich rodičů. K zápisu je třeba se zarezervovat na níže uvedeném banneru, který bude aktivní od 4. 3. 2024 do 2. 4. 2024.

Vyplnění žádosti o přijetí do 1. třídy
1. Vyplňte bezchybně požadovaná políčka.
2. Nezapomeňte na email a telefonní kontakt.
3. Pokud budete žádat o odklad školní docházky, zaškrtněte políčko - Budeme pro dítě žádat odklad (pokud tak neučiníte, nevygeneruje se vám žádost o odklad).
4. Po vyplnění a odeslání žádosti se vygeneruje potřebný tiskopis, který bude automaticky zaslán na vámi uvedený email (pozor, může se stát, že vám email bude doručen do "spamu"). Vytištěnou žádost je pak nutné přinést v době zápisu do školy. K zápisu kromě žádosti přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce ke kontrole osobních údajů.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, vyzve vedení školy takového zástupce, aby doložil oprávnění dítě zastupovat.

 

 

 

Odklad školní docházky
Žádost o odklad ŠD je třeba doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (speciální pedagogické centrum, Pedagogicko psychologická poradna Chomutov) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Nemáte-li tyto náležitosti ještě vyřízené, podejte žádost o odklad ŠD s tím, že škola správní řízení o zápisu přeruší, než potřebné náležitosti ve stanovené lhůtě doručíte.

Informace k zápisu
V září 2024 otvíráme dvě první třídy po 24 dětech. Žádost o přijetí mohou rovněž podat zákonní zástupci dětí, které nebydlí v našem obvodu. Rodiče si mohou vybrat školu dle svého uvážení. Ředitel školy však přednostně přijímá žáky z obvodu ZŠ stanoveného Vyhláškou města Jirkov. Žáci z jiných obvodů budou přijati do naplnění kapacity dvou prvních tříd, přičemž rozhodujícím kritériem je sourozenec v některé třídě naší školy a docházková vzdálenost do nejbližší školy v místě bydliště. 

Případné dotazy jsem připraveni vám zodpovědět prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jan Duda

ředitel školy

 

 Jak můžete pomoci svým dětem

  Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování. 

  Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt. 

  Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku. 

  Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu. 

  Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte. 

  Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání. 

  Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám. 

  Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky. 

  Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.