Koordinátor EVVO

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

ZŠ Jirkov, Studentská 1427, okr. Chomutov

Jana Kužminská, koordinátorka EVVO

Co je mým úkolem?

Plánovat, koordinovat a realizovat ve škole environmentální výchovu. A i když je teprve začátek nového školního roku, chci vám, milí čtenáři, poděkovat. Společnými silami jsme toho v této oblasti již mnoho dokázali.

Proč říkáme environmentální výchova a ne ekologická?

Environmentální znamená všestranné rozvíjení vyváženého vztahu mezi člověkem a životním prostředím. Ekologie jako taková, je pouze věda o vztazích mezi organismy a jejich prostředím.

Jak se na naší škole vyučuje EV?

Školní program EVVO (environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) je součástí koncepce naší školy. Nevyučuje se jako samostatný předmět, ale prolíná napříč všemi předměty.

O co nám jde?

Učíme se, jak se lépe chovat k našemu životnímu prostředí, snažíme se o minimalizaci a třídění odpadů, naši žáci analyzují současnou situaci a navrhují zlepšení. Nejde nám pouze o poznávací proces, ale i o praktické činnosti.

Kde najdete informace o realizaci EV na naší škole?

Vkládáme průběžně příspěvky a fotografie na naše školní webové stránky, do školního časopisu, do regionálních novin.

Co je naším hlavním úkolem pro letošní školní rok a proč bude tento rok pro nás zásadní?

"Vstoupili jsme do mezinárodního projektu Ekoškola a hlavním úkolem bude pro nás naplňování základních kroků, protože bychom chtěli na podzim zažádat o audit a pokusit se získat titul Ekoškola. A když ne na podzim, pak to zkusit na jaře znovu." - to jsou slova z mnulého školního roku. Je třeba zmínit, že usilovná práce přinesla odměnu v podobě získání prestižního světového ocenění ECO - SCHOOLS! Tím však naše práce vůbec nekončí, naopak ji musíme rozvíjet, protože titul je na dva roky a pak se musí znovu obhajovat.

DRŽÍM NÁM PALCE, VAŠE JK