Vedoucí školní jídelny

Silvie Musilová

tel.: 474 654 224

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 

Ceny obědů od 4.září 2023 (člení se dle věku dítěte):

6-10 let ........ 29,- Kč

11-14 let .......33,- Kč

15 a více .......37,- Kč

 Strávníci se do skupiny zařadí podle věku, kterého dosáhnou v daném  školním roce - v květnu 2023 oslaví dítě 15. narozeniny, proto od září  2022 spadá do věkové skupiny 15 a více.

Výdej obědů: 11:30 - 14:00 hod do jídlonosičů pouze v první den nemoci 11:30 - 11:45 hod.
Obědy odhlašovat den dopředu, ve výjimkách tentýž den do 8:00 hod pouze telefonicky. 

Základní informace pro rodiče strávníků

Pro zapsání strávníka do školní jídelny je nutné, aby zákonný zástupce dítěte podal přihlášku ke stravování a zakoupil čip (115,-Kč).

Při zapisování strávníka je potřeba doplnit emailovou adresa, na kterou budou rodičům zasílány přístupové údaje potřebné pro přihlašování obědů a zprávy o stravování dítěte. Přihlašování obědů je možné přes stránky školy, nebo aplikaci strava.cz. Pokud zvolíte přihlašování pomocí aplikace, potřebné identifikační číslo jídelny je 3983.

Hrazení stravného (škola upřednostňuje bezhotovostní platby)

Stravné musí být uhrazeno předem, a to následovně:

  • Hotovostní úhrady stravného

Rodič nebo strávník provede hotovostní platbu u pokladny vedoucí školní jídelny jeden den předem, ve zvláštních případech lze oběd zaplatit daný den ráno a to pouze do 8:00 hod. Po dohodě se strávníkem mu vedoucí ŠJ navolí oběd č. 1 pro dny, které budou placeny. Dále rodič nebo strávník si přes internet provede změnu jídla dle nabídky a přání. Tuto změnu lze též provádět den dopředu u objednávkového boxu v jídelně nebo u vedoucí ŠJ.

  • Bezhotovostní hrazení stravného

Tyto platby jsou poukazovány na bankovní účet školy 107-742 3000207/0100 KB a to minimálně s týdenním předstihem, než je potřeba platby pro "stravovací" účet dítěte, aby mohlo plynule pokračovat ve stravování ve ŠJ. Variabilní symbol, který bude strávníkovi při zápisu do ŠJ přidělen, musí být uveden u každé platby. Platba musí být zaslána minimálně týden předem.

Pokud budete hradit stravné touto formou, bude na účet vašeho dítěte připsána pouze platba a o navolení obědů se starají rodiče sami!!!

Objednávání obědů

Jestliže nebude mít strávník navolený oběd, bohužel mu nemůže být v tento den oběd vydán. Obědy dle aktuálního jídelníčku lze navolit rovněž přes internet, učiňte tak s dostatečným předstihem. Vedoucí ŠJ vkládá jídelníčky na školní web každý 15. den předešlého měsíce. Obědy lze objednávat nejpozději do 14:00 předešlého pracovního dne, mimořádně pak ráno do 8:00 po telefonické domluvě s vedoucí ŠJ. Objednávky jsou též možné pomocí boxu ve ŠJ nebo u vedoucí ŠJ.

Odhlašování obědů

Rodič nebo samotný strávník je povinen v případě nemoci nebo absence ve škole odhlásit oběd na den nepřítomnosti. Obědy dětí ve školní jídelně jsou dotované. Dítě, které není ve škole, nemá na tuto dotaci nárok. Pokud tento oběd nebude odhlášen, má vedoucí nárok vyžadovat od rodičů rozdíl ceny za dotovaný a nedotovaný oběd v plné výši. Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 474 654 224. Odhlášky jsou přijímány do 8:00 daného dne.

Pokud rodič nestihne oběd odhlásit, může si ho vyzvednout, ale pouze první den nepřítomnosti dítěte ve škole!

Vyzvedávání obědů

Neodhlášený oběd si může rodič vyzvednout do vlastních, čistých jídlonosičů.

Výdej je od 11:15 do 11:45 hodin, později už jídelna z hygienických důvodů nemůže oběd vydat a ten automaticky propadá.

Vážení rodiče, jsme velice potěšeni, že jste pro stravování Vašich dětí zvolili naši školní jídelnu jako správnou variantu. Pokud budete potřebovat poradit nebo pomoci, obraťte se na vedoucí ŠJ paní Silvii Musilovou.

 

OSM DŮVODŮ PRO STRAVOVÁNÍ VAŠEHO DÍTĚTE V NAŠÍ ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

1. Vaříme výhradně z čerstvých a kvalitních potravin.

2. Pestrá skladba jídelníčku (ukázka na nástěnce)

3. Pravidelně zdravá příloha - čerstvé zeleninové saláty, ovoce, mléčné výrobky, každodenní součástí oběda jsou i různé druhy nápojů.

4. Poskytujeme Vašim dětem zdravé a optimálně vyvážené stravování. Při sestavování jídelních lístků přísně hlídáme doporučenou spotřebu tuků, cukrů, mléka, mléčných výrobků, masa, ryb, zeleniny a ovoce.

5. Ušetříme vám čas, hlavně zaměstnaným maminkám. Nabízíme Vašim dětem možnost zdravého a výhodného stravování za velmi nízkou cenu v kolektivu ostatních dětí.

6. Vaříme moderně a udržujeme si vysoký hygienický standard, vybavenost kuchyně je na špičkové úrovni. Jídla připravujeme v konvektomatu, který umožňuje vaření v páře, smažení na minimálním množství tuku a to vše šetrně tak, aby se v potravinách zachovalo co nejvíce vitamínů a minerálů. Máme zavedený funkční systém kritických bodů HCCP. Naše kuchařky jsou odborně vzdělané, vaří chutně a jsou příjemné na své malé strávníky.

7. Využijte nepravidelného stravování. Své dítě můžete přihlásit na obědy jen v některé dny v týdnu např. ve dnech odpoledního vyučování, to není žádný problém, stačí v den požadovaného oběda do 8:00 přihlásit dítě v kanceláři vedoucí ŠJ. Přihlaste své dítě dle svých potřeb.

8. To vše za velmi výhodnou cenu oběda. Dotovaná cena oběda dle věku dítěte je v rozmezí od 21Kč do 25Kč. Za minimální cenu získá vaše dítě plnohodnotný a čerstvě uvařený oběd, nápoj a jako bonus zdravou přílohu.

 Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

1) Obiloviny obsahující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich

2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život

3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život

4) Ryby a výrobky z nich

5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich- patří mezi potraviny ohrožující život

6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich

7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život

8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů

9) Celer a výrobky z něj

10) Hořčice a výrobky z ní

11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2

13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj

14) Měkkýši a výrobky z nich

 Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve školních jídelnách. Značení alergenů je pouze informační požadavek:

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Dne 13. 12. 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje. Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká. Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen „ jasně a zřetelně označit “. Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně, nebo číslem označující alergen. Pokud bude zvolené číselné značení, bude v blízkosti jídelního lístku seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.