Projekty EU a další

Aktuální projekty:

 

Ukončené projekty:

Naše škola realizovala projekt s názvem Příkladem a hrou, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004591, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Doba realizace projektu byla od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019.

Projekt byl zaměřen na:

- profesní rozvoj pedagogů ZŠ - další vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze, cizích jazyků, čtenářské a matematické gramotnosti, vzájemná spolupráce pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, tandemová výuka, zavádění metody CLIL do výuky na ZŠ;

- extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ – Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Klub zábavné logiky a deskových her, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.

Hlavním cílem projektu bylo zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových kompetencích a sociální integrace žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován EU.

Výzva č. 56 - EU-Jirkov reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0043

Výzva č. 57 - EU Jirkov reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.0727

EU peníze školám - Trvalá obnova školy - názorná a praktická výuka reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.1939