Informace pro rodiče

Sdělení k onemocnění žloutenkou

Informace o platbách ve školním roce 2016/2017

  • poplatek za školní družinu 100Kč/měsíc
  • poplatek za školní kroužek 200Kč/rok (pololetí 100Kč)
  • příspěvek SRPŠ – 100Kč, platí nejmladší sourozenec, přičemž každý další starší sourozenec 50Kč
  • cena oběda ve ŠJ – 21Kč, 23Kč, 25Kč podle věku
  • částka na sešity, pracovní sešity, TU sdělí konkrétně, v každé třídě jinak
  • 500Kč na školní rok – kino, exkurze, divadlo, doprava ... (250Kč na pololetí), aby se předešlo neustálému vybírání po 20Kč na autobus, na lístek do divadla ...

Sběr papíru ve školním roce 2016/2017

Sběr papíru začíná 19. 9. 2016, sběrová místnost bude otevřena vždy v pondělí a ve čtvrtek od 7.40 do 7.50h.

Po - J. Hartmanová               Čt - M. Zajíčková