Informace pro rodiče

Informace o platbách ve školním roce 2019/2020

 • poplatek za školní družinu 100Kč/měsíc
 • poplatek za školní kroužek 200Kč/rok (pololetí 100Kč)
 • příspěvek SRPŠ – 100Kč, platí nejmladší sourozenec, přičemž každý další starší sourozenec 50Kč
 • cena oběda ve ŠJ – 23Kč, 25Kč, 27Kč podle věku
 • částka na sešity, pracovní sešity ...TU sdělí konkrétně, v každé třídě jinak
 • 500Kč na školní rok – kino, exkurze, divadlo, doprava ... (250Kč na pololetí), aby se předešlo neustálému vybírání po 20Kč na autobus, na lístek do divadla ...

Sběr papíru, plastových víček, baterií a hliníku ve školním roce 2019/2020

  • sběr víček od plastových lahví - místo odevzdání je na vrátnici u vstupu do školy - každý den
  • sběr starého papíru - informace u pana Petra Kaššáka a Patrika Macáka
  • přijímáme sběr v pevně svázaných balíčcích nebo v kartonových krabicích
  • Út 7:40 - 7:50   Čt od 7:30 do 7:50
  • Tabulka pořadí zde

.

Chtěli byste pro své dítě výuku angličtiny rodilým mluvčím?

Není nutné poslat děti do Anglie. Stačí jen poslat je normálně do školy. Agentura First Class English nabízí naší škole organizaci týdenního kurzu v rozsahu 15 hodin (3 hodiny denně), a to jak pro žáky 1. stupně, tak pro ty starší. V říjnu (pravděpodobně 7.-11.10.) si studenti užijí lekce plné zábavy se zkušeným, energickým anglickým rodilým mluvčím.
Kurzy studentům pomáhají vybudovat si sebedůvěru pro používání mluvené angličtiny a rozvíjet znalosti, které již mají. Zaměřují se na odstranění běžných chyb a přípravu mladých studentů na jejich budoucnost v anglicky mluvícím světě.
Zaměření pro žáky ve věku 7-10 let: Aktivity založené na hře, speciálně určené k rozvoji komunikačních dovedností v angličtině.
Zaměření pro studenty ve věku 10-14 let: Kurz plný projektů, her, čtení, psaní, živých debat a mnohem, mnohem více! Tento různorodý program je ideální pro děti všech schopností a zájmů.
Cena kurzu je 500 Kč za studenta. Výuka bude realizována ve skupině minimálně 15 a maximálně 24 studentů. Máte-li zájem, informujte o tom učitele angličtiny Vašeho dítěte. Následně dostanete závaznou přihlášku. Kurzovné se bude platit během září 2019.

 

Problematika zavšivení (pedikulózy) v dětském kolektivu

I přes vzrůstající úroveň osobní hygieny, zůstává veš dětská významným zdravotním problémem a to i ve vyspělé západní společnosti. Po několika letech jistého útlumu dochází nyní v dětských kolektivech opět k výskytům a to možná i ve větší míře. Toto je dáno jednak vznikem rezistence vši k účinným látkám v dříve používaných dezinsekčních přípravcích a jednak i v rozmachu používání přípravků do jisté míry alternativních. V případě, že nedojde k úplnému vyhubení všech živých vší a larev a odstranění všech vajíček (hnid) z vlasů, je opětovné rozšíření parazita v kštici téměř jistotou a nevyžaduje žádný kontakt s jiným nemocným.

V první řadě je třeba říci, že se jedná o přenosné onemocnění. Pokud si není rodič jistý, s diagnostiku onemocnění může pomoci ošetřující lékař – praktický lékař pro děti a dorost. Na rodičích pak je provedení všech opatření souvisejících léčbou. Je také nezbytně nutné, aby rodiče o výskytu vší u svého dítěte informovali kolektivní zařízení, které dítě navštěvuje (mateřskou či základní školu, ale i různé zájmové skupiny nebo sportovní oddíly). Jen tak je možné, aby vedení daných institucí včas informovalo rodiče ostatních dětí o nutnosti zajištění prohlídky vlasové části hlavy a eventuálních dalších opatřeních, tak aby nedošlo k dalšímu nebo opakovanému rozšíření v kolektivu. Sami pedagogové je v tomto směru, bez souhlasu rodičů, zastoupit nemohou.

Problematika vlastního odvšivení přímo souvisí s životním cyklem parazita. Odstranění dospělých vší není příliš náročné, po použití účinného léčivého přípravku (v současné době na našem trhu k dispozici Diffusil H Forte s účinnou látkou dimethicon) dojede k usmrcení všech lezoucích dospělých vší i larev. Přípravek musí být ovšem aplikován důkladně, v souladu s návodem výrobce a na celý povrch vlasové části hlavy. Následně je potřeba všechny vši a larvy z vlasů vyčesat jemným hřebenem (všiváčkem), nejlépe nad umyvadlem nebo vanou. S vajíčky, tedy hnidami je situace složitější. Vajíčka klade dospělá samička a odolným tmelem je přilepuje k vlasům. Za sedm dní od nakladení se z hnid vylíhnou larvy, které ihned začínají bodat a sát krev a za další tři týdny dospívají v lezoucí veš. V současné době není na našem trhu dostupný žádný léčivý přípravek, který by účinkoval i na hnidy, ačkoliv se výrobci mnohých prostředků snaží naznačovat opak. Jedna aplikace dezinsekčního přípravku tedy nikdy nemůže být dostatečná a je vždy nutné po uplynutí týdne od první aplikace použití odvšivovacího přípravku zopakovat, pouhá jedna aplikace přípravku není nikdy dostatečná. Vlastní mechanické odstranění hnid z vlasů je náročné, vyčesávání všiváčkem nestačí, je třeba každou jednotlivou hnidu stáhnout z vlasů pomocí nehtů, což zejména v dlouhých vlasech může být až nemožné a může snadno dojít k přehlédnutí zbylých hnid. Zejména z tohoto důvodu je nezbytně nutná opakovaná aplikace odvšivovacího přípravku, protože i při dobře provedeném prvním zásahu můžou mít rodiče po třech až čtyřech týdnech, kdy dospějí vylíhlé lymfy ve vši, pocit, že se dítě od někoho nakazilo znovu a přitom může jít pouze o nové rozšíření v nedostatečně odvšivené hlavě.

Při výskytu zavšivení u dítěte je jako součást opatření před opakovanou nákazou potřeba vždy zajistit důkladné vyprání všech pokrývek hlavy, bund a mikin s kapucí, výměna ložního prádla, nezbytná je také prohlídka vlasů ostatních členů rodiny. Lze doporučit preventivní vyčesávání vlasů všiváčkem pro včasné zachycení výskytu anebo volbu vhodného účesu. Je namístě poučit děti, aby si s nikým nepůjčovali žádné pokrývky hlavy a podobně.