Informace pro rodiče

nformace o platbách ve školním roce 2023/2024

 • poplatek za školní družinu 1500Kč/rok (pouze ranní družina 50Kč), možno platit pololetně
 • poplatek za školní kroužek 200Kč/rok (pololetí 100Kč)
 • příspěvek SRPŠ – 100Kč, platí nejmladší sourozenec, přičemž každý další starší sourozenec 50Kč
 • cena oběda ve ŠJ – 29Kč, 33Kč, 37Kč podle věku (podrobné informace v záložce Stravování)
 • částka na sešity, pracovní sešity ...TU sdělí konkrétně, v každé třídě jinak
 • 500Kč na školní rok – kino, exkurze, divadlo, doprava ... (250Kč na pololetí), aby se předešlo neustálému vybírání po 20Kč na autobus, na lístek do divadla ...

Sběr papíru, plastových víček a baterií ve školním roce 2023/2024

  • sběr víček od plastových lahví - místo odevzdání je na vrátnici u vstupu do školy - každý den
  • sběr starého papíru - informace u pana Petra Kaššáka a Josefa Rindoše
  • přijímáme sběr v pevně svázaných balíčcích nebo v kartonových krabicích
  •  Út 7.30 - 7.45            Čt 7.30 - 7.45
  • Tabulka pořadí zde.

 

 

Problematika zavšivení (pedikulózy) v dětském kolektivu

I přes vzrůstající úroveň osobní hygieny, zůstává veš dětská významným zdravotním problémem a to i ve vyspělé západní společnosti. Po několika letech jistého útlumu dochází nyní v dětských kolektivech opět k výskytům a to možná i ve větší míře. Toto je dáno jednak vznikem rezistence vši k účinným látkám v dříve používaných dezinsekčních přípravcích a jednak i v rozmachu používání přípravků do jisté míry alternativních. V případě, že nedojde k úplnému vyhubení všech živých vší a larev a odstranění všech vajíček (hnid) z vlasů, je opětovné rozšíření parazita v kštici téměř jistotou a nevyžaduje žádný kontakt s jiným nemocným.

V první řadě je třeba říci, že se jedná o přenosné onemocnění. Pokud si není rodič jistý, s diagnostiku onemocnění může pomoci ošetřující lékař – praktický lékař pro děti a dorost. Na rodičích pak je provedení všech opatření souvisejících léčbou. Je také nezbytně nutné, aby rodiče o výskytu vší u svého dítěte informovali kolektivní zařízení, které dítě navštěvuje (mateřskou či základní školu, ale i různé zájmové skupiny nebo sportovní oddíly). Jen tak je možné, aby vedení daných institucí včas informovalo rodiče ostatních dětí o nutnosti zajištění prohlídky vlasové části hlavy a eventuálních dalších opatřeních, tak aby nedošlo k dalšímu nebo opakovanému rozšíření v kolektivu. Sami pedagogové je v tomto směru, bez souhlasu rodičů, zastoupit nemohou.

Problematika vlastního odvšivení přímo souvisí s životním cyklem parazita. Odstranění dospělých vší není příliš náročné, po použití účinného léčivého přípravku (v současné době na našem trhu k dispozici Diffusil H Forte s účinnou látkou dimethicon) dojede k usmrcení všech lezoucích dospělých vší i larev. Přípravek musí být ovšem aplikován důkladně, v souladu s návodem výrobce a na celý povrch vlasové části hlavy. Následně je potřeba všechny vši a larvy z vlasů vyčesat jemným hřebenem (všiváčkem), nejlépe nad umyvadlem nebo vanou. S vajíčky, tedy hnidami je situace složitější. Vajíčka klade dospělá samička a odolným tmelem je přilepuje k vlasům. Za sedm dní od nakladení se z hnid vylíhnou larvy, které ihned začínají bodat a sát krev a za další tři týdny dospívají v lezoucí veš. V současné době není na našem trhu dostupný žádný léčivý přípravek, který by účinkoval i na hnidy, ačkoliv se výrobci mnohých prostředků snaží naznačovat opak. Jedna aplikace dezinsekčního přípravku tedy nikdy nemůže být dostatečná a je vždy nutné po uplynutí týdne od první aplikace použití odvšivovacího přípravku zopakovat, pouhá jedna aplikace přípravku není nikdy dostatečná. Vlastní mechanické odstranění hnid z vlasů je náročné, vyčesávání všiváčkem nestačí, je třeba každou jednotlivou hnidu stáhnout z vlasů pomocí nehtů, což zejména v dlouhých vlasech může být až nemožné a může snadno dojít k přehlédnutí zbylých hnid. Zejména z tohoto důvodu je nezbytně nutná opakovaná aplikace odvšivovacího přípravku, protože i při dobře provedeném prvním zásahu můžou mít rodiče po třech až čtyřech týdnech, kdy dospějí vylíhlé lymfy ve vši, pocit, že se dítě od někoho nakazilo znovu a přitom může jít pouze o nové rozšíření v nedostatečně odvšivené hlavě.

Při výskytu zavšivení u dítěte je jako součást opatření před opakovanou nákazou potřeba vždy zajistit důkladné vyprání všech pokrývek hlavy, bund a mikin s kapucí, výměna ložního prádla, nezbytná je také prohlídka vlasů ostatních členů rodiny. Lze doporučit preventivní vyčesávání vlasů všiváčkem pro včasné zachycení výskytu anebo volbu vhodného účesu. Je namístě poučit děti, aby si s nikým nepůjčovali žádné pokrývky hlavy a podobně.