Chobotnice ve škole

Součástí hodin angličtiny bývají také prvky dramatické výchovy. Někdy to jsou jen hrané konverzační situace, jindy celé divadelní představení. Letos si žáci 5. ročníku připravili pro své spolužáky vystoupení s názvem Chobotnice jde do školy (aneb inkluze pod hladinou oceánu). Diváci i herci si připomněli, jak je někdy těžké lišit se od většinové rybí populace a jak je hloupé posmívat se někomu, kdo má nějaké to chapadlo navíc. Touto cestou ujišťujeme ochránce zvířat, že žádnému z herců nebyla během vystoupení zkřivena ani šupina. MŠ