Hudební dárek 4. A ke Dni matek

Třída 4. A si jako každý květen připravila pro rodiče a známé vystoupení. Novinkou letošního koncertu byla kromě zpěvu, hry na flétny a rytmické nástroje také hra na příčnou flétnu Elly W. Závěrečnou tečku tvořilo divadelní představení pověsti Praotec Čech, kterou nacvičila s dětmi paní učitelka Šárka Roudnická. Druhý den dopoledne předvedli hudebníci větší část programu mladším spolužákům ze 3. A, kteří naslouchali velice pozorně a výkony čtvrťáků odměnili vřelým potleskem. ŠK