Města čtou - komiks o historii Jirkova

Městská knihovna v Jirkově nás v souvislosti s projektem „Města čtou“ oslovila s velmi pěkným nápadem. Měli jsme vytipovat nejlepší historiky, spisovatele a výtvarníky, kteří by se na workshopu vedeném spisovatelkou Petrou Braunovou pokusili vytvořit komiks vztahující se k historii města Jirkova. Ve výběru nás trochu omezovalo množství probíhajících akcí ve stejném termínu, takže se nakonec našlo třináct nadšenců z šestých tříd a tři deváťáci. Ti se 18. června sešli ve studovně knihovny a vytvořili šest návrhů komiksových stránek. Děti pracovaly velmi usilovně celé dopoledne a nutno podotknout, že se jejich práce velmi povedla. Průvodkyní (a trochu i narušitelkou) návrhu komiksu se stala postavička žížaly vytvořená Dominikem z 9. C, doplněná o lamu z Červeného hrádku, kterou si jako svou prosadily Adéla, Terka a Terka ze 6. A, a o další zvířátka z cirkusácké Kludského vily autorek Štěpánky, Zuzky a Andrey z 6. B. Nejaktivnějšími výtvarnicemi pak byly Adéla ze 6.B a Natálka ze 7.A, které vytvořily návrhy hned dvou stránek (Kostel sv. Jiljí s Elenou z 6.A a samy potom Synagogu a hospodu Na Růžku). Tvůrci radniční stránky byli Šimon, Patrik, Terka z 6.B s Lenkou z 6.A, Spolkový život v Jirkově pak zpracovali Dominik a Milča z 9.C a Adéla z 9.B. Děti práce na komiksu evidentně bavila, což dokazuje i to, že vůbec nechtěly přestávku, navíc se dozvěděly spoustu nových informací o svém městě. M. Jindráčková