Školou znělo bubnování

Ve čtvrtek 17.10. se v naší škole objevily malé, větší i obrovské bubny a bubínky. V tělocvičně školy se uskutečnila interaktivní ukázka hry na jedny z nejstarších hudebních nástrojů a žáci z 1. i 2. stupně byli nadšeni. Buben si totiž mohl zapůjčit úplně každý a pod vedením bubenického lektora, dirigenta a učitele v jedné podobě se začaly ozývat velmi zajímavé rytmické doprovody. Bylo to hravé, bylo to tvořivé, bylo to zábavné... AF.