Krajská odyssea - krajské kolo

Po půl roce od okresního kola se naše úspěšná dvojice Adam a Eliška z 9.A zúčastnili krajského kola soutěže Krajská odyssea obor strojírenství, kterou pořádala Hospodářská komora ČR. Úkolem krajského kola bylo sestrojit kladkový převod ve spolupráci se dvěma středoškoláky z AGT Chomutov. Hodnotilo se nejen technické provedení, ale také funkčnost převodu, za kterou bylo nejvíce bodů. Jelikož náš převod byl ohodnocen nejvíce body, náleželo našemu týmu první místo. Odměnou za vítězství byly hmotné dary od sponzorů, ale i sladká odměna pro každého účastníka soutěže.