Každodenní rituál učitele

Jak dnes vypadá každodenní práce učitele? Zde je malá reportáž všedního dne. 

Po zapnutí počítače dojde ke kontrole emailu a komunikace v elektronické žákovské knížce, vyřešení případných žádostí o hesla k čemukoliv a pak hurá na přípravu materiálů pro výuku. Zvolil jsem náročnějsí variantu komunikace s žáky pomocí webové aplikace Microsoft Teams, kde žáci najdou materiály k výuce fyziky.

 

Poté proběhné konzultace učiva pomocí chatu, kde zodpovídám všetečné otázky nebo hodnotím odevzdané práce a testy. Aplikace umožňuje komunikovat i prostřednictvím audia či videa, ale o tento způsob zatím nikdo z žáků neprojevil zájem.

No a na závěr i něco pro čtenáře. Zkuste si vyplnit jeden z testů pro žáky 9. ročníku, který se týká vývoje a prvního použití jaderné bomy v historii lidstva. Zde je okaz na TEST - Jaderná bomba a pro nadšence do IT i QR kód.