Pythagorova věta

Někteří z nás si pamatují Pythagorovu větu. Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou libovolného pravoúhlého trojúhelníku je roven součtu obsahů čtverců nad oběma jeho odvěsnami. Ale už méně z nás dokáže vysvětlit, o co jde. Důležitější, než definice, je porozumění. Proto jsme v rámci badatelsky orientované výuky žákům neprozradili vzoreček, ale šli jsme na to opačně. Žáci měli za úkol odhalit vztah mezi odvěsnami a přeponou a vzoreček vymyslet. A co že tedy žáci z 8. A vybádali? Třeba to, že součet sušenek ve dvou menších čtvercích je stejný jako počet sušenek v největším čtverci, což je v podstatě "sušenková" verze Pythagorovy věty. Nezapomněli jsme ale i na práci s učebnicí a řádné procvičení nabytých vědomostí. Přeci jenom přijímací řízení se neodvratně blíží. Petr Kaššák