Pěvecké zápolení

Ve středu 17.11. se uskutečnilo okresní kolo 30. ročníku pěvecké soutěže Chomutovský skřivánek. Velké množství přihlášených zpěváčků se bohužel nemohlo zúčastnit, i tak byla konkurence silná. Ve velmi příjemné atmosféře SVČ Domeček v Chomutově zazněly lidové i umělé písně, někteří žáci zpívali s kytarou, klavírem, ukulelem nebo dokonce s maminkou. Pro naši školu byla letošní soutěž úspěšná, protože čtveřice statečných zazářila ve všech kategoriích a celkový výsledek je opravdu velmi hezký. Vezeme si do Jirkova 1 třetí místo, 2 druhá místa a 1 čestné uznání. Děkuji Elišce K. z 2.A (stříbrný skřivánek), Gabriele A. ze 4.B (bronzový skřivánek), Šimonu Š. ze 6.A (stříbrný skřivánek) a Václavu Š. ze 7.A (čestné uznání). Je dobře, že žáci naší školy stále zpívají, protože zpěv je přece kořením života... AF.