Adventní charitativní jarmark slaví opět úspěch

Letošní příspěvek na bohulibé účely činí za naši školu 16 333Kč. Mimořádné poděkování patří všem, kteří se několik měsíců věnovali přípravě a výrobě vánočního sortimentu a všem lidem dobré vůle, kteří náš stánek vykoupili. Nebýt skupiny odvážlivců, kteří se nebáli na otevřeném jirkovském náměstí vystoupit se svým programem, nepřišlo by tolik rodičů s plnými peněženkami. Všem moc, moc, moc děkujeme. Věříte-li ve vyšší mocnosti nebeské, bude vám to všem jednou připočteno k dobru.