Vánoční dárek žákům - 22. 12. 2016

Hodina moderní chemie, čtenářský klub, kvízy s hudební a sportovní tématikou, hry, skládačky, 2 planetária, tvoření přání, čtenářská dílna s opravdovým spisovatelem knih pro děti a mládež ... to vše si připravil pedagogický sbor pro žáky na poslední den před vánočními prázdninami. Nebylo třeba si uměle prodlužovat volno. 22. 12. vytvořili učitelé žákům jiný rozvrh, než na který jsou zvyklí. Učitelé měli za úkol v každé činnosti spojit zábavu, příjemnou vánoční atmosféru a vzdělávání. V hodině moderní chemie si starší žáci během pěti minut vyrobili zmrzlinu, a dokonce si mohli vybrat její chuť a barvu. V mobilním planetáriu zase měli možnost zhlédnout perfektní projekci o vzniku Země nebo Vesmíru. Pro své mladší spolužáky si připravili vánoční vystoupení žáci 2.A a moc se jim povedlo. A na závěr zábavného procvičování mozkových buněk bez následků každý strávník poobědval velký řízek s bramborovým salátem.