Magnetické pole

Dnes jsme měli v VI. A na programu průzkum magnetických jevů. Naši velcí vědátoři vyzkoumali, že magnetická síla klesá se vzdáleností od magnetu, že u pólů je magnet nejsilnější, že uprostřed magnetu je netečné pásmo, že se může dočasně zmagnetovat i obyčejný hřebík a hlavně jak vlastně takové magnetické pole vypadá. Podle šesťáků je prý 3D. Co myslíte vy?