Komenský by měl radost aneb "Škola hrou"

Jak se nejlépe naučit základní pojmy finanční gramotnosti, tak abychom jim porozuměli? Inu hrou. Deskovou hru Finanční svoboda jsme dnes hráli během odpoledního vyučování při hodině Cvičení z matematiky a Občanské výchově. Při hře jsme si zkusili splnit za „svoji rodinu“ tři životní cíle, kterými bylo například pořízení vlastního bytu, zahraniční dovolené, a hlavně finanční nezávislost. Samozřejmě jsme zažívali různé situace, které přináší sám život. Proto si některé rodiny vylosovaly kartičku události, podle níž se stal živitel rodiny invalidním nebo dokonce zemřel. Všechny rodiny si splnily první dva cíle a několika rodinám se podařilo získat finanční nezávislost. Velké poděkování patří bankéřům, kteří se své funkce zhostili zodpovědně. Žáci 8. B a LH