Škola v přírodě Plasy

Školu v přírodě v Plasích si báječně užili žáci 7. B a 8. A. Pobyt byl opravdu vydařený. Během týdne jsme soutěžili v třídních týmech i s jinými školami v celopobytové soutěži „Škola čar a kouzel v Bradavicích“, kterou se podařilo týmu 8. A vyhrát na celé čáře. Vítězství mezi 13 týmy bylo náročné a tak i ohodnocené pytlem plným sladkostí a diplomy. Pobyt byl zpestřen také míčovými hrami, karnevalem, diskotékami, koblížkovou a křupkovou párty a poslední den jsme si užili dokonce krásný ohňostroj. Počasí nám přálo, takže jsme se mohli i vykoupat na místním přírodním koupališti. V ZOO Plasy jsme si prohlédli exotická zvířata a zahráli minigolf. Během pobytu jsme navštívili klášter v Plasích, hrobku kancléře Metternicha a jeho rodiny a významnou stavebně-hospodářskou kuriozitu - soubor zemědělských dvorů cisterciáckého řádu kláštera v Plasích. Dále také studánku Prelátku označovanou jako Pramen zdraví, zajímavý přírodní útvar zvaný Pekelský vodopád ve skalní rozsedlině v údolí Žeběnického potoka a místní lesy jsme prošli křížem krážem. PJ