Cesta z města 2018 – den třetí

Dnes se třídy opět rozdělily a každá měla svůj program. Vyměnili jsme si instruktory a témata. Počasí začalo být studenější, ale skoro celý den bylo slunečno. Trošku se nám popletl teploměr a ukazoval 31,2°C. Někdo na něj asi dýchl. Celé odpoledne jsme hráli hry a byli v lese. Pozdravujeme všechny spolužáky a učitele. 5. A, 5. B a 4. B

Teploměr

Uklízíme smetiště

Cesta z města 2018 – den druhý

Dnes se třídy rozdělily a každá měla svůj program. Z 5. B se stali badatelé, 5. A vnímala přírodu kolem sebe všemi smysly - vytvořila lent artová dílka a 4. B se učila třídit odpad. Nejvíc se čtvrťákům líbila hra Na freony. Všechny děti mají dlouhodobý úkol, pozorují počasí a měří s ním spojené jevy – teplotu, srážky (ty naštěstí mají hodnotu 0), vlhkost a pozorují mraky. Děti se vůbec nemají čas nudit. MZ

Béčko

Strom moudrosti

Odpady

Code Week 2018

Minulých čtrnáct dní bylo spojeno s evropským projektem Europe Code Week, jehož cílem bylo zábavným a aktivním způsobem přiblížit programování a digitální gramotnost. Ve škole jsme uspořádali několik akcí, ve kterých jsme programování představili dětem z Mateřské školy ve Studentské a našim mladším i starším spolužákům. Děti z mateřské školky a naši nejmladší programovali Bee Bota, což je robotická včelka, která zvládá zopakovat až 40 naprogramovaných kroků.

           

          

Starší žáci k programování použili Ozobota, kterému povely dávali pomocí barevných kódů nakreslených na papíře. Na odpolední programování nás navštívil pan Karel Bernt vedoucí odboru sociálních věcí a školství našeho zřizovatele.
           

Cesta z města 2018 - den první

Třídy 5. A, B a 4. B dnes zahájily svou školu v přírodě ve Spothotelu Můstek v Jáchymově. Cesta sem netrvala dlouho a už před polednem jsme byli na místě. Ubytovali jsme se, měli výborný oběd a odpoledne jsme byli na první poznávací procházce po okolí. Podzim vybarvil okolní les opravdu do kouzelných barev, stoupání do kopce nás rozehřálo až zpotilo. Naši instruktoři ekologie Lukáš, Tereza a Zuzka řekli dětem, co je v této škole v přírodě čeká. Všichni se moc těšíme na poznávání přírody a pobyt v lese. Všechny děti posílají pozdrav domů. M.Z.Všíchni

V lese

Úspěšný přespolní běh

Ve středu 3.10. se naši žáci 1. a 2. stupně zúčastnili okresního kola závodu v přespolním běhu v areálu bývalé ploché dráhy v Chomutově. Všichni naši žáci se do závodu vrhli velmi statečně a závod dokončili. Musíme však vyzdvihnout výkony hlavně 2. stupně, kde naše škola získala celkem tři trofeje. Dívky z 6. a 7. ročníků vybojovaly 1. místo stejně jako dívky z 8. a 9. ročníků, které se dokonce kvalifikovaly na krajské finále do Ústí nad Labem. O jednu pozici hůře dopadli chlapci z 8. a 9. ročníků, kteří vybojovali nádherné 2. místo. V úterý 9.11. odcestovaly naše dívky z 8. a 9. ročníku na zmiňované krajské finále do Ústí nad Labem, kde v obrovské konkurenci a v obtížných podmínkách vybojovaly krásné 5. místo. Všem zúčastněným reprezentantům tímto děkujeme a věříme, že budete i do budoucna nadále úspěšní.

       

       

 

Další úspěšný překladatel

Někteří lidé zvládnou za hodinu sotva párkrát přeložit levou nohu přes pravou či obráceně. Jiní za tutéž dobu přeloží příběh od slavné autorky J. K. Rowlingové z originálu do čtivé češtiny plné barvitých přívlastků. K těm druhým rozhodně patří šikovný překladatel Jára Z., který letos ve své kategorii vyhrál soutěž Jeronýmovy dny. Navázal tak na dlouhou řadu našich úspěšných překladatelů a tlumočníků. Gratulujeme!

 

Zubr Emil v pravěku aneb Dějepisný výukový program pro žáky 6. tříd

Ve středu 10. října žáci 6. tříd vyrazili na výlet do Ústí nad Labem. Cílem výletu byla návštěva muzea a účast na výukovém programu Zubr Emil. Když jsme dorazili na místo, dětí se ujali lektoři a následující dvě hodiny se točily kolem venuší, lovu a magických rituálů. Šesťáci byli rozděleni do tří skupin, které si postupně vyzkoušely různé pravěké činnosti – v první z nich se trénovala střelba lukem, v druhé se z hlíny modelovala venuše a ve třetí se připravoval rituální obřad včetně patřičného namaskování jeho účastníků. Děti se během pořadu seznámily s různými pravěkými loveckými zbraněmi a způsobem lovu, samy si vyzkoušely, že k vytvoření magické venuše byly potřeba představivost i schopnosti a nestačila pouze hlína, že i šamanský rituál musel být pořádně promyšlený, aby byl účinný. Celé dopoledne v muzeu mělo u dětí, které si spolu se zážitky mohly odnést i vlastnoručně vyrobené venuše a malý dárek, velký úspěch.

Stmelovací den

Fanda, ze 6. B píše: První hodina byla pěkná, jelikož jsme si vybírali kartičky přibližné našemu já. Já, jelikož jsem mluvil, šel jsem si vybrat kartičku jako poslední. Vybral jsem si kartičku s dirigentem, to mělo znamenat, že mám rád muziku s nástroji. Druhou a třetí hodinu jsme dělali takové hry ke stmelování. Potom jsme šli na oběd. Potom jsme šli ven a stavěli nějaké věci z přírodnin. Bylo to moc hezké, děkuji. Markéta píše: Dělali jsme různé aktivity ve třídě, kde jsme se poznávali a potom jsme šli ven směrem na Červený hrádek. V lese jsme z přírodnin stavěli živočichy, kteří se opravdu povedli. Rozdělovali jsme se do různých skupin pokaždé do jiných a tím jsme se poznali ještě lépe, než jsme se znali. Daniela píše, ve třídě ve skupinkách jsme dělali různé hry. Poté jsme šli na Červený hrádek, kde jsme stavěli z přírodnin živočicha, pak jsme se všichni, podívali na ostatní díla, přesunuli jsme se na školní pozemek, kde jsme rozdělali oheň a opékali buřty, když bylo vše snězené, všichni jsme den zhodnotili, myslím si, že každý pozitivně, všichni se rozloučili a šli domů.

 

Ve středu 3.10. měla 6.A stmelovací den. Plnili jsme úkoly, šli jsme ven, pracovali jsme ve skupinách i ve dvojících. Hráli jsme si např. na fotografy, vytvářeli jsme inzerát, stavěli jsme zvířátka z přírodnin. Moc jsme si to užili. Děkujeme paní učitelce Pavlisové a paní učitelce Jindráčkové, že si na nás udělaly čas.

            

Červená, modrá a zelená aneb začínáme programovat

V letošním školním roce jsme zařadili do seznamu kroužků programování pro žáky prvního stupně. K programování používáme malé Ozoboty, které zatím programujeme pomocí barevných kódů. Pokud by se našel další nadšenec z řad žáků, případně i rodičů, nabízíme dva následující čtvrtky 11. a 18. října od 14:00 do 15:30 možnost nás navštívit a programování si vyzkoušet v rámci projektu Europe Code Week 2018. Svou případnou návštěvu prosím oznamte p. uč. Čermákovi, abychom na vás byli připraveni (robůtků je omezený počet). 

Podporujeme všestranný rozvoj dětí

V duchu zásady, že v zdravém těle přebývá zdravý duch, podporuje naše škola aktivně všechny dostupné sporty, které našim žákům umožní přiměřený tělesný rozvoj dle citovaného ideálu. Kontakt na některé sportovní kluby naleznete rovněž na našich webových stránkách. Dnes přinášíme fotografie z představení Florbalového klubu Chomutov našim prvňáčkům, čím začnou děti s pohybem dříve, tím lépe. Vlevo na fotografii můžete rozeznat dva naše šampiony z páté třídy - Filipa a Adama, kteří bravurně zvládají nejenom florbal, ale i stolní tenis, fotbal, lyžování ...