Ekoškola                                                                  

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Naše škola získala tento titul již potřetí na období podzim 2018 - podzim 2022. Zprávu z auditu  a další informace týkající se Ekoškoly naleznete ZDE.

Přejít na stránky projektu

 

Recyklohraní                                                             

  • Od založení celostátního projektu Recyklohraní v září 2008 jsme do této soutěže zapojeni.
  • Za získané body jsme již pořídili např. školní fotoaparát, flashky a celou řadu zábavných i naučných encyklopedií pro žáky.
  • Pravidelně objednáváme odvoz baterií a drobného elektrozařízení, účastníme se také soutěže ve sběru vysloužilých mobilních telefonů.

Přejít na stránky projektu

 

Zápisy ze schůzek školního senátu a ekotýmu naleznete ZDE.

TÝDEN EKOŠKOL aneb není Ekoškola jako ekoškola

Naše škola je zapojena do mezinárodního programu Ekoškola a spolu s dalšími 166 školami v naší republice se může pyšnit titulem Ekoškola symbolizovaným zelenou vlajkou, kterou můžete vidět při vstupu do naší školy. V prvním listopadovém týdnu slavíme spolu s ostatními Ekoškolami na celém světě svůj svátek. Není Ekoškola jako ekoškola. Jak už název napovídá, snaží se ekoškoly o zlepšení životního prostředí, ekologicky šetrné hospodaření a propagaci udržitelného života, ale Ekoškolou se stanou až, když jednotlivé aktivity a akce propojí do smysluplného celku.

Naší prioritou je snaha ovlivnit u našich žáků i zaměstnanců ekologický přístup k světu, vnímání problémů v okolí i ve světě a chuť zapojit se aktivně do dění kolem nás. Tento proces je poměrně náročný, žáci spolu s učiteli a provozními zaměstnanci vytvořili Ekotým, který se pravidelně schází, zjišťují silné a slabé stránky školy a na základě svých zjištění plánují kroky k efektivním změnám. Náš roční plán si můžete prohlédnout na webových stránkách naší školy v záložce Dokumenty / Školní vzdělávací program / Roční realizační plán EVVO.

Snažme se všichni na naší škole i v našem městě chovat se ekologicky tak, abychom se za své činy nemuseli stydět a naše budoucí generace se na nás nemusela zlobit. Držte nám palce, ať v letošním školním roce opět obhájíme titul Ekoškola v mezinárodním programu, jehož koordinátorem v ČR je vzdělávací centrum TEREZA. EKOŠKOLA ZŠ Jirkov, Studentská.