Nastavení mobilních aplikací

strava n Strava.cz

Aplikaci Strava.cz pro mobilní telefony je dostupná pro Android i iOS. Aplikace umožňuje:

zobrazení objednávek jídel, objednávání a odhlašování jídel, zobrazení plateb - zobrazení výdeje jídel, nastavení účtu,  informace o jídelně, upozornění na objednané jídlo v nastavený čas.

Přihlašovací údaje do aplikace jsou totožné jako na webové rozhraní. Číslo jídelny je 3983.

 

bakalari n Bakaláři OnLine

je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k  systému Bakaláři na mobilních zařízeních. Určena je pro rodiče a žáky  na školách, které používají systém Bakaláři – programy pro školní  administrativu. Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a  suplování, domácích úkolů, absence a dalších informací podobně jako ve  webové aplikaci.

Výhody:

uživatel na svém zařízení může být připojen bez každodenního přihlašování, pohodlné ovládání, bezplatné používání, pro žáky režim offline umožní stáhnout data doma a pak ve škole  prohlížet např. rozvrh a suplování bez nutnosti být stále připojen k  internetu, pro rodiče pohodlné přepínání mezi účty více dětí i na různých školách.

Pro přihlášení je zapotřebí vyplnit:

Adresa serveru Bakalářů: https://2zsjirkov.bakalari.cz:85

Přihlašovací jméno a heslo je totožné pro přihlášení přes webové rozhraní.