Filtr
 • Návrat žáků 6., 7. a 8. tříd

  Ahoj!

  Od 8. 6. do 19. 6. máte možnost docházet do školy na tzv. skupinové konzultace pro objasnění a upevnění učiva. Podle počtu přihlášených žáků bude většinou každá třída rozdělena na dvě skupiny do počtu 15 "šesťáků, sedmáků a osmáků". Konzultační hodiny by se střídaly podle rozvrhu (bude zveřejněn - M, ČJ, AJ, Fy, Ch, Z...). Každý konkrétní den bude vyhrazen pouze jednomu ročníku následovně - v pondělí 8. 6. přijdou pouze děti ze 6. A /B, v úterý 9. 6. dorazí žáci ze 7. A/B a ve středu 10. 6. žáci 8. A/B a ve čtvrtek 11. 6. zasednou v lavicích opět žáci 6. A/B. Vstup do školy bude pro žáky 2. stupně vždy od 8.40 do 8.55, v 9.00 začíná první hodina. Končit se bude postupně po 12.35, aby se ve školní jídelně nehromadili žáci a dodržovaly se odstupy. Zvonění bude vypnuté, harmonogram střídání konzultačních hodin ve skupinách bude organizovat vždy vyučující přidělený hodinou ke skupině. Vyzývám všechny žáky 6., 7. a 8. tříd, aby svou případnou docházku do školy probrali se svými rodiči a do čtvrtka do 10.00 dali na vědomí svým TU, že hodlají v tomto režimu od 8. 6. do 19. 6. do školy docházet. JD

 • Mezinárodní den dětí v 5. A

  V současné době prožili páťáci MDD trochu netradičně – s rouškou. „Patnáctka“ mohla přijít do školy oblečená v čemkoli – takže někteří toho plně využili. Soutěžemi ve skupinách jim dopoledne rychle uteklo. Naše „trojka“ si ve své smíšené třídě přišla také na své – čekaly je hry venku a soutěže. Ostatní děti, které jsou doma, moc pozdravujeme a přejeme k jejich svátku hodně radostí. ŠK

 • Zázraky se dějí! Ve škole se jim líbí víc než doma!

  Ptal jsem se dnes ráno u vchodu a ve třídách našich školáků, jak se jim ve škole líbí a jestli nelitují, že nezůstali doma. Odpovědí mi byl spokojený úsměv, jsou rádi s ostatními ve škole.

                     

 • Pozdrav z domova

  Jenda se moc těšil do školy na kamarády, ale nedostal se do „svojí patnáctky“. Přesto se doma pilně učí a plní úkoly, které jsou mu posílány. Dnes si byl ve škole vyzvednout pomůcky a při té příležitosti se viděl se svými spolužáky, což ho moc potěšilo. ŠK

             

 • Vtipné nápady pana ministra

  Milí žáci 2. stupně, jelikož dočasní představitelé MŠMT hýří roztodivnými nápady, jistě jste zaznamenali vyjádření pana ministra o vašem možném návratu do školy 8. 6. Vzhledem k tomu, že i tyto legrační návštěvy školy, aby vám doma nebylo smutno, podléhají stejným hygienickým pravidlům jako pobyt dětí 1. až 5. tříd, zvážíme, nakolik bude škola schopna tyto dýchánky po organizační stránce zvládat. Bližší informace naleznete opět na našich webových stránkách, není třeba zatím unáhleně nic připravovat, neboť si myslím, že nápady MŠMT budou doplněny ještě o další jistě humorné zajímavosti. Takže zatím buďte v klidu!