Ekoškola                                                                  

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Naše škola získala tento titul již potřetí na období podzim 2018 - podzim 2022. Zprávu z auditu  a další informace týkající se Ekoškoly naleznete ZDE.

Přejít na stránky projektu

 

Recyklohraní                                                             

  • Od založení celostátního projektu Recyklohraní v září 2008 jsme do této soutěže zapojeni.
  • Za získané body jsme již pořídili např. školní fotoaparát, flashky a celou řadu zábavných i naučných encyklopedií pro žáky.
  • Pravidelně objednáváme odvoz baterií a drobného elektrozařízení, účastníme se také soutěže ve sběru vysloužilých mobilních telefonů.

Přejít na stránky projektu

 

Zápisy ze schůzek školního senátu a ekotýmu naleznete ZDE.

Přírodní park v Blatně – pot, dřina a radost z odvedené práce

Poslední týden školního roku se vyznačoval tropickými teplotami, při nichž bylo náročné i jen sedět v lavici. A teď si představte, že v takových podmínkách nosíte balvany na stavbu zdi, vozíte do kopce jedno kolečko štěrku za druhým a na přímém slunci sázíte stromy a květiny. Právě takovou dřinu podstoupilo devět statečných sedmáků a osmáků, kteří se zúčastnili česko-německého projektu, jehož cílem bylo vybudovat přírodní park v Blatně. Odměnou jim byly zajímavé zážitky a aktivity, jako například soutěž v poznávání léčivek (a jejda!), krmení komárů nad dobře utajeným rašeliništěm (bzzzzz!) nebo společné vaření českých a německých tradičních pokrmů (mňam!). Jelikož hlavním komunikačním jazykem byla angličtina, a tu naši žáci skvěle ovládají, mezi českými a německým vrstevníky se za ty čtyři dny rozvinuly vztahy přinejmenším přátelské. Jo, a až pojedete kolem Blatna, mrkněte, co jsme tam vybudovali. Stojí to za to. Martin Šícha

                        

Vyhodnocení soutěže ve sběru starého papíru

Ve školním roce 2018/2019 jsme realizovali celkem tři svozy vytříděného papíru a víček - v listopadu 2018, v lednu a v dubnu 2019, za tyto tři odvezené kontejnery jsme obdrželi celkem 27 352Kč. Peníze využíváme pro pořizování odměn pro žáky a k zajišťování školních i mimoškolních aktivit, které žáci pořádají. Letos jsme se rozhodli finančně podpořit nejlepší třídy - za 1. místo dostala třída 7. A odměnu ve výši 5 000Kč, třída 7. B 3 000Kč za 2. místo a 1. B 2 000Kč za třetí příčku. Všem aktivním "sběračům" za všechny naše žáky děkujeme, rovněž velké poděkování náleží rodičům, kteří naše aktivity osobně podporují. Dnešní poslední odvoz bude započítám do přehledu v příštím školním roce 2019/2020. JD

Titul ekoškola potřetí

Díky úspěšnému auditu ze dne 17. prosince 2018 jsme opět obhájili mezinárodní titul EKOŠKOLA, tentokrát platný po dobu čtyř let. Kritéria se nám podařilo velmi dobře naplnit, což je patrné ze zprávy auditorek na webových stránkách naší školy v sekci EKOŠKOLA, kde je také celá zpráva z auditu. Slavnostní předání prestižního titulu proběhlo 18. června 2019 v Senátu ČR a náš ekotým zastupovali Adinka z 2.B, Klárka z 5.B, paní učitelka Jana Kužminská a pan školník Jan Bylík. Jako host se převzetí titulu zúčastnil vedoucí odboru sociálních věcí a školství pan Karel Bernt. Ocenění nám předával mj. senátor pan Václav Chaloupek, milovník přírody a tvůrce televizních pořadů o zvířatech. Po skončení obřadu jsme byli pozváni na prohlídku Valdštejnského paláce a Valdštejnské zahrady. Těší nás, že spolupracujeme na programu, který je uznáván na úrovni nejvyšších mezinárodních organizací a přáli bychom si, aby se zapojily i další školy v Jirkově a Chomutově. Mgr. Jana Kužminská, koordinátorka programu

Senát, Ekotým, Den Země a Den vody

Senát a Ekotým oslavily společně 23. 4. oba svátky (Země a vody) a velice aktivně se zapojily do přednášky pana ing. Fedora z SČVK. Přednáška nejen seznamovala s úpravami vody, ale inspirovala děti i k novému pohledu na ochranu přírody, vody a Země. Chválíme všechny zodpovědné členy senátu a Ekotýmu, kteří se zúčastnili a byli vnímavým a pozorným publikem. JK, LH, MZ

SČvk

Den Země

V letošním roce jsme akci na Den Země neorganizovali celoškolně, ale žáci každé třída si měli připravit vlastní ekologický program na celý den, který by pak v budoucnu zopakovali jejich nástupci. Jako první splnila svůj úkol třída 6.A, která se v sobotu 6. 4. zapojila do akce „Ukliďme Česko“. Další třídy se zapojily v týdnu od 23. do 26. dubna a v tomto článku budou postupně přibývat jejich hodnocení.

Třída turistů z 8.A vyrazila v úterý na časosběrný výlet do Národní přírodní rezervace Jezerka na místo zvané Terezina vyhlídka, odkud budeme každoročně sledovat ukončení povrchové těžby hnědého uhlí v dole ČSA a následnou rekultivaci krajiny. 

Pro případné naše následovníky či pro inspiraci na výlet jak pěšky, tak na kole přidáváme i cestovní itinerář.

Žáci z 2.A a z 2.B si na Den Země naplánovali vycházku s úkolem spočítat psí výkaly povalující se po městě na chodníkách, trávnících a volných prostranstvích. Exkrementy objevili dokonce i tam, kde je psům vstup zakázán. Zároveň však doslova hledali patřičné koše s držáky na sáčky, jenže našli pouhé dva - na vymezené louce pro psy v Olejomlýnském parku. I tak je ale hodně slušných pejskařů, kteří si po svých mazlíčcích poctivě uklízejí na rozdíl od těch, kteří hromádky nechávají ležet. Výsledky teď zpracujeme a předáme na MěÚ Jirkov s dotazem, jestli by nešlo umístit po městě více příslušných košů jako to mnozí z nás vídají v jiných městech. AF, JK

                                     

                                     

Celio - centrální likvidace odpadu
2. 5. 2019 jsme měli možnost vidět na vlastní oči, jak drtičky a jiné stroje recyklují PET láhve nebo pneumatiky. Z dálky jsme mohli pozorovat práci na velké skládce komunálního odpadu. Dozvěděli jsme se, jak se pracuje s různým odpadem. Děkujeme za prohlídku a sponzoru exkurze p. Vladimíru Šmídlovi. Bylo to moc zajímavé. Žáci ze III.B + LF

Senát a Ekotým oslavily společně 23. 4. oba svátky (Země a vody) a velice aktivně se zapojily do přednášky pana ing. Fedora z SČVK. Přednáška nejen seznamovala s úpravami vody, ale inspirovala děti i k novému pohledu na ochranu přírody, vody a Země. Chválíme všechny zodpovědné členy senátu a Ekotýmu, kteří se zúčastnili a byli vnímavým a pozorným publikem. JK, LH, MZ

SČvk