Ekoškola                                                                  

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Naše škola získala tento titul již potřetí na období podzim 2018 - podzim 2022. Zprávu z auditu  a další informace týkající se Ekoškoly naleznete ZDE.

Přejít na stránky projektu

 

Recyklohraní                                                             

  • Od založení celostátního projektu Recyklohraní v září 2008 jsme do této soutěže zapojeni.
  • Za získané body jsme již pořídili např. školní fotoaparát, flashky a celou řadu zábavných i naučných encyklopedií pro žáky.
  • Pravidelně objednáváme odvoz baterií a drobného elektrozařízení, účastníme se také soutěže ve sběru vysloužilých mobilních telefonů.

Přejít na stránky projektu

 

Zápisy ze schůzek školního senátu a ekotýmu naleznete ZDE.

Příchod jara

Na březnové schůzce školního senátu a ekotýmu jsme nechali rozkvést náš ekostrom. Doplnili jsme na něj nové barevné lístečky s aktivitami, které v rámci ekologie na naší škole probíhají. Zjistili jsme, že náš strom, od zasazení před zhruba osmi lety, vyrostl tak, že bude nutné zasadit strom nový. Už nyní máme připravené nové listy s aktivitami, které v letošním roce plánujeme uskutečnit. Na některé z příštích schůzek nový stromek nakreslíme. Abychom nezůstali jen u „papírového stromu“, v rámci pracovních činností připravujeme sazeničky zeleniny a květin, které budeme pozorovat při jejich klíčení a růstu a po návratu z nuceného volna do školy, až budou pěkně zakořeněné, je vysadíme na školní záhonky nebo si je rozebereme domů. LH

Únorové setkání školního senátu

Ve středu 12. 2. se uskutečnila další schůzka školního senátu a Ekotýmu, na které jsme se seznámili s výsledky ankety "Jak se dopravujeme do školy". Na níže uveřejněné fotografii vidíte, jak si senátoři prohlížejí návrhy reklam na ekologické chování v běžném životě. 1

Doprava do školy
Na naší škole úspěšně pracuje již několik let školní senát a ekotým. V rámci projektu Ekoškola plníme různé úkoly. V letošním školním roce jsme se zaměřili hlavně na dvě témata: doprava do školy a minimalizace odpadů. Uspořádali jsme ve škole anketu o tom, jak se nejen my žáci, ale i všichni zaměstnanci dopravujeme do školy. Sledovali jsme, kolik nás chodí do školy pěšky, kdo využívá městskou dopravu a kdo jezdí autem. Abychom mohli výsledky lépe vyhodnotit, zajímalo nás, zda bydlíme v Jirkově, v okolních obcích nebo v Chomutově a okolí. Z těch žáků a zaměstnanců, kteří bydlí v Jirkově, chodí do školy pěšky 82 %, pouze 15 % jezdí autem. Z okolních obcí nás 73 % jezdí autem a 20 % využívá městskou dopravu. Z Chomutova a okolí 31 % využívá městskou dopravu a 67 % se dopravuje autem. Výsledky ankety budeme ještě dále zpracovávat při výuce matematiky. Ekotým

Den za obnovu lesa

Několik dětí z naší školy se v sobotu 19.10. zúčastnilo akce Den za obnovu lesa pořádané státním podnikem Lesy České republiky. V rámci této akce byly na několika místech naší země vysázeny stovky tisíc nových, převážně listnatých stromků. Žáci 7.B se připojili k zájezdu pořádanému jirkovským turistickým oddílem Stopaři a společně vyrazili do Lovečkovic na Litoměřicku, kde přiložili ruku k dílu. Po skončení akce si děti také prošly informační stánky a dozvěděly se zajímavé informace o lese, životě v něm a o připravovaných změnách, které povedou k větší odolnosti lesa vůči suchu.
Až se někdy budete procházet po krásných lesích Českého středohoří, vzpomeňte si, že část z nich vysadili také naši žáci.

 

Zase jsme uklidili část Česka

V sobotu 20.9. proběhla akce Ukliďme Česko, do které se zapojilo i několik žáků našich tříd 7.A a 7.B. V Jirkově tuto akci pořádal Turistický oddíl mládeže (Tomíci), u jejichž klubovny byl sraz. Účastníci dostali pytle a pracovní rukavice a prošli oblast kolem 2. a 4. základní školy, lesík nad sportovištěm na Krušnohorské ulici a část lesa v Telšském údolí (poblíž budovy bývalé továrny Benar). Oblast jsme důkladně vyčistili. Zhruba 40 pytlů nasbíraného odpadu bylo následně odvezeno do sběrného dvora. Na účastníky pak čekala odměna v podobě občerstvení a opékání špekáčků před klubovnou Tomíků. Všem zúčastněným děkujeme! MF

Přírodní park v Blatně – pot, dřina a radost z odvedené práce

Poslední týden školního roku se vyznačoval tropickými teplotami, při nichž bylo náročné i jen sedět v lavici. A teď si představte, že v takových podmínkách nosíte balvany na stavbu zdi, vozíte do kopce jedno kolečko štěrku za druhým a na přímém slunci sázíte stromy a květiny. Právě takovou dřinu podstoupilo devět statečných sedmáků a osmáků, kteří se zúčastnili česko-německého projektu, jehož cílem bylo vybudovat přírodní park v Blatně. Odměnou jim byly zajímavé zážitky a aktivity, jako například soutěž v poznávání léčivek (a jejda!), krmení komárů nad dobře utajeným rašeliništěm (bzzzzz!) nebo společné vaření českých a německých tradičních pokrmů (mňam!). Jelikož hlavním komunikačním jazykem byla angličtina, a tu naši žáci skvěle ovládají, mezi českými a německým vrstevníky se za ty čtyři dny rozvinuly vztahy přinejmenším přátelské. Jo, a až pojedete kolem Blatna, mrkněte, co jsme tam vybudovali. Stojí to za to. Martin Šícha