Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Marcela Kadlecová
2. oddělení: vychovatelka Jarmila Lebartová
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–leden – platba do 20.9.      750Kč
únor–červen – platba do 20.2.   750Kč

Informace školní družiny:

 • první školní den řádně vyplnit přihlášku do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 150,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 413 035 045

 1odd 2023          2odd 2023

    1. oddělení - Marcela Kadlecová - 1.A + 4.A + 4.B                         2. oddělení - Jarmila Lebartová - 3.A + 3.B

 3odd 2023          4odd 2023

            3. oddělení - Lenka Pištecová - 2.A + 2.B                                  4. oddělení - Kateřina Kůtová - 1.B + 2.A

Více fotografií naleznete ZDE.

Dušičky nebo halloween

U dětí rozhodně vítězí tradice, která k nám přišla z anglosaských zemí. Téměř celý týden jsme na chodbách školy mohli potkat nějakého kostlivce, čarodějku nebo jiné zjevení a i ve školní družině se to strašidly jen hemžilo. Zjišťovali jsme, v čem se Halloween od Dušiček liší a co mají tyto svátky společného, vyzkoušeli jsme si tradiční haloweenské zvyky jako je lovení jablek  a dlabání dýní, upletli dušičkový věnec, soutěžili v týmech  a na závěr jsme si v maskách i zatančili.  Rodičům moc děkujeme za dýně a za pohoštění na party:-)

           

           

Říjen v 1. oddělení ŠD

Náš první výlet v tomto školním roce byl do Lesoparku. Museli jsme prověřit, zda jsou tam stále takové báječné prolézačky.Napadlo by vás, že z víček od PET lahví může být krásný obrázek? My to zkusili a vyšlo to, nemyslíte? PB

              

Domečky pro zvířátka

Modrá obloha, sluníčko a teploty okolo dvaceti stupňů. Bylo by hříchem neužít si tereziánské babí léto venku. Co takhle postavit domečky pro zvířátka než se vrátí studený podzim? Děti prvních až třetích ročníků se společně pustily do díla a školní zahrada je plná nových přístřešků pro malá zvířátka. Povedly se opravdu všechny, ale vítěz může být jen jeden.

U táboráku poprvé

Je to neuvěřitelné, ale i tací byli mezi námi. Teď už ale víme, jak rozdělat oheň, upéct buřtíky nebo chlebík, a jak oheň zase uhasit. A vlastně, i které větvičky použít, protože jsme si pro ně sami došli do lesa. PB

Druhá návštěva Lezecké arény

Překonali jsme strach a vylezli zase o kousek výš. Někdo dokonce až na vrchol. Kačka, která po první návštěvě začala navštěvovat místní kroužek, se pochlubila, co vše už zvládne a ukázala nám vylezené cesty. Překvapením byla Anička. Byla tu s námi poprvé, a i přesto vylezla vše a zvítězila i v několika soutěžích. Pyšní jsme ale byli všichni, protože jsme překonali sami sebe. PB