Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Petra Bylíková
2. oddělení: vychovatelka Marcela Kadlecová  
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–leden – platba do 20.9.      750Kč
únor–červen – platba do 20.2.   750Kč

Informace školní družiny:

 • první školní den řádně vyplnit přihlášku do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 150,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 413 035 045

 IMG 2653          IMG 2646

                           1. oddělení - P. Bylíková                                                                       2. oddělení - M. Kadlecová

 IMG 2649          IMG 2643

                           3. oddělení - L. Pištecová                                                                      4. oddělení - K. Kůtová

Více fotografií naleznete ZDE.

Benefiční sbírka pro psí útulky

Naše družina ráda pomáhá a dobrých skutků není nikdy dost, proto jsme se připojili k chomutovským družinám, které se rozhodly podpořit psí útulky a uspořádaly pro ně společnou sbírku. Všem, kteří se zapojili, bychom chtěli touto cestou poděkovat. KK

Namaluj svého anděla

Namaluj svého anděla je název již 11. ročníku výtvarné soutěže pořádané Salesiánským střediskem Štěpána Trochty v Teplicích, tentokrát na téma Můj andělský mazlíček. A jak už se stalo v naší družině zvykem, tak i letos jsme se do andělského tvoření s nadšením pustili. Tvůrce nejpoveděnějších andělů jsme v družině odměnili sladkostí, některé z nich poslali do soutěže. Pochvalu si zaslouží ale všichni, kteří se do tvoření s chutí zapojili. KK

Žůžo dobrodrůžo

Naše pravidelná dobrodružná noc s družinou ve škole se zase moc povedla. Prošmejdili jsme různá zákoutí, báli se při stezce odvahy, mrkli na pohádku a také si vyzkoušeli plavat potmě nebo s baterkou jako praví potápěči. Někdo si poprvé zkusil spát ve spacáku. I když jsme tu byli většinou samí prvňáčci, nikdo si nestýskal a zvládli jsme to jako praví školáci. PB

Školní družina podporuje dobrou věc

Jak je již v naší družině zvykem, vyrábíme před Vánocemi předměty určené k prodeji, jehož výtěžek je určen na pomoc potřebným. Ani letos jsme nezaháleli a vytvořili spousty krásných výtvorů, které děti věnovaly na charitativní jirkovské trhy. Letos jsme se poprvé vydali s družinou jirkovské trhy i navštívit a podpořit tak dobrou věc zakoupením dárků pro rodiče a blízké. Okoukli jsme vánoční stromečky, které zdobily děti z jirkovských škol a školek a inspirovali se k tvoření na příští rok. Pozdravili se s jirkovskými maskoty slonem a opičkou, zazvonili na vánoční zvonek a poslali svá přání přímo Ježíškovi. Poslechli jsme si vánoční písně, které si připravili žáci z jiných škol, ochutnali z několikametrové vánočky a s plnými bříšky i taškami se vydali zpět do družiny. Jirkovské charitativní trhy jsme si i přes velký mráz užili a báječně nasáli vánoční atmosféru. Velké poděkování patří především rodičům, kteří nás v konání dobrých skutků podporují. Děkujeme! KK

   

 

Sněhové radovánky

Nikdo se netěší na sníh tak, jako děti. Stačí pár centimetrů a je o radost postaráno. Užili jsme si koulovačku, stavěli sněhuláčky a vyšlapávali do sněhu různé obrázky. Jó, sníh je bezva! PB