Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Petra Bylíková
2. oddělení: vychovatelka Lucie Macáková  
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–březen – platba do 20.1.   300Kč
duben–červen – platba do 20.4.  300Kč
nebo pololetně:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–červen – platba do 20.1.   600Kč

Informace školní družiny:

 • první školní den řádně vyplnit přihlášku do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 100,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 413 035 045

           

                           1. oddělení - P. Bylíková                                                                       2. oddělení - L. Macáková

           

                           3. oddělení - L. Pištecová                                                                      4. oddělení - K. Kůtová

Více fotografií naleznete ZDE.

Vítáme léto

Začalo krásné období roku plné květů, chutných plodů, dovolených a zážitků. My v 1. oddělení ŠD jsme se ho rozhodli přivítat obrázkem vytvořeným z kamínků a mušliček. Dalo nám práci oblázky nasbírat, nabarvit, ozdobit, naaranžovat a nalepit. Máme ale velkou radost, jak se nám to povedlo! PB

Družina navštívila psí útulek

Zvířátka milují snad všechny děti, my však nezapomínáme ani na ty, co k nim osud nebyl zrovna přívětivý. A tak jako každý rok jsme se i letos vydali navštívit jirkovský psí útulek, abychom pejskům bez domova jejich psí život trochu zpříjemnili. Všem dětem a jejich rodičům bych touto cestou chtěla za všechny darované mlsky a potřeby pro pejsky moc poděkovat. Jste skvělí, děkuji! KK

  

Školní družina opět v lezecké aréně

Koncem května se IV. oddělení školní družiny vydalo do nedaleké lezecké arény v Ervěnicích. Pod vedením zkušených trenérů se žáci nejprve seznámili s pravidly a základními pojmy, pořádně se rozcvičili a rozdělili na dvě skupiny. Na bouldrové stěně se při soutěžích pořádně zapotili, na lezecké stěně se pokusili překonat strach z výšek i sami sebe. Prvňáčci ze IV. oddělení byli povětšinou lézt úplně poprvé, svými výkony však velice překvapili a téměř všichni vylezli až na vrchol. V lezecké aréně jsme si to moc užili a určitě si tuto akci s radostí zopakujeme. KK

     

     

Zvířátka z písku

Vysvitlo sluníčko a nás to lákalo pohrát si v písku. A aby to nebylo jen takové plácání, rozhodli jsme se vytvořit pár mořských potvůrek a pak si udělat výstavu. Poznáte nějaké naše dílko? PB

      

       

Den dětí v ŠD

Den dětí jsme ve školní družině oslavili tradičně. Na zahradě školy a školním hřišti si děti na mnoha stanovištích mohly zasoutěžit a vyzkoušet svou obratnost, zručnost, trpělivost, přesnost i svůj smysl pro fair play. Některé hry byly lehčí, jiné zase o trošku těžší, ale bavily nás všechny. Kromě pěkných zážitků jsme si odnesli i kapsy plné bonbónů. :) PB