Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Petra Bylíková
2. oddělení: vychovatelka Lucie Macáková  
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–březen – platba do 20.1.   300Kč
duben–červen – platba do 20.4.  300Kč
nebo pololetně:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–červen – platba do 20.1.   600Kč

Informace školní družiny:

 • první školní den řádně vyplnit přihlášku do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 100,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 413 035 045

           

                           1. oddělení - P. Bylíková                                                                       2. oddělení - L. Macáková

           

                           3. oddělení - L. Pištecová                                                                      4. oddělení - K. Kůtová

Více fotografií naleznete ZDE.

Čarodějnice v družině

Poslední dubnový den se to ve všech odděleních naší družiny čarodějnicemi jen hemžilo. Vyrobili jsme krásné papírové čarodějky a povedly se opravdu všechny, ty s koštětem i bez něj. Společně jsme vyrobili na ranní a konečné družině také jednu velikou čarodějnici ze starého oblečení a povídali jsme si, kde se tento zvyk vzal, co má společného s keltským zvykem Beltain a odkud přišel název Filipojakubská noc. Teď jen doufáme, že má Filipojakubská noc opravdu magickou moc a ochrání nás před zlými silami a zbaví nás roušek, což by bylo přání největší.

    

Malování prsty

Pravidelná středeční hodinka plná kreativních nápadů, kterou si děti paní učitelky Fricové tak oblíbily, se opět povedla. Pomocí otisků prstů jsme vytvářeli různá zvířátka, postavy, věci či přírodní živly. Jednotlivé prstové výtvory jsme dokreslili tenkou černou fixou a spojili do jednoho krásného obrázku. Byla u toho spousta legrace. Doporučujeme vyzkoušet. PB

                 

                 

Hlavičkám narostly vlasy

Hlavičky už mají "háro"! Jak jsme slíbili, tak činíme. Rádi se s vámi podělíme o naši radost, kterou nám dělají naše silonkové hlavičky, které jsme si před týdnem s paní učitelkou Fricovou vyrobili. Osení roste a tak vypadají, jako by měly spousty zelených vlásků. Určitě si doma také vyzkoušejte. PB

                     

Rej masek v družině

Karneval v Riu ani Benátkách se letos bohužel kvůli pandemii nekoná, my jsme si ho ale přes všechna opatření a omezení nenechali v naší družině ujít. Přes roušku jsme si vyrobili nejrůznější masky, ti šikovnější jich stihli vyrobit hned několik a v každém oddělení jsme uspořádali maškarní bál s vyhlášením nejhezčích masek. Druháci si k tomu vyrobili chřestidla a protože je zpívání zakázáno, bubnovali aspoň do rytmu oblíbených písní.

                               

Družinové tvoření v době omezení

Ač celý den s rouškou po škole i venku chodit musíme, nemůžeme na hřiště a ani zpívat si pro radost, v naší družině chuť tvořit neslábne. Když počasí nedovolí užívat si venku zimních radovánek, potěšení nám přináší alespoň všelijaké tvoření. Prvňáci si vytvořili loutky a hrají ve třídě pohádkové divadlo, druháci skládají jedno z největších puzzle na světě nebo malují na sklo či vyrábí panenky z kukuřičného šustí.