Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Marcela Kadlecová
2. oddělení: vychovatelka Jarmila Lebartová
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–leden – platba do 20.9.      750Kč
únor–červen – platba do 20.2.   750Kč

Informace školní družiny:

 • první školní den řádně vyplnit přihlášku do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 150,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 413 035 045

 1odd 2023          2odd 2023

    1. oddělení - Marcela Kadlecová - 1.A + 4.A + 4.B                         2. oddělení - Jarmila Lebartová - 3.A + 3.B

 3odd 2023          4odd 2023

            3. oddělení - Lenka Pištecová - 2.A + 2.B                                  4. oddělení - Kateřina Kůtová - 1.B + 2.A

Více fotografií naleznete ZDE.

Horolezci z družiny

V úterý vyrazilo 2. oddělení naší ŠD do lezecké arény v Jirkově. Po celou dobu se nám věnoval profesionál Vojta, díky kterému jsme se cítili v bezpečí a ukázal nám, jak na to. Vyzkoušeli jsme si jak lezení na boulderu, tak i na stěně s jištěním. Určitě arénu ještě navštívíme. Děti z 2.odd ŠD, JL

          

Co bych chtěl/a vidět, když se podívám z okna

Již třetím rokem se naše družina zapojila do výtvarné soutěže" Můj/náš svět", kterou vyhlašuje Dobrovolný svazek obcí Chomutovska a která si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o své okolí. I tentokrát jsme výtvarně zpracovávali soutěžní téma, co bychom chtěli vidět, když se podíváme z okna. Ze všech hotových prací, které do soutěže odevzdali žáci naší družiny, ale i žáci ze 4. B a 5. A, kteří toto téma zpracovávali na hodině výtvarné výchovy, jsme vybrali ta nejpovedenější díla, pro která mohli žáci naší družiny hlasovat a rozhodnout o vítězném obrázku z celé naší školy. Rozhodování nebylo vůbec snadné, všechny obrázky byly moc pěkné a povedené, přesto jsme mohli do finále poslat pouze jediný obrázek. Sami žáci nakonec jednoznačně rozhodli v tajném hlasování a do finále poslali obrázek papouška, který nakreslila žákyně 2. B Ella Lisnerová. O dalším průběhu soutěže rozhoduje široká veřejnost v anketě na webových stránkách www.dso-chomutovsko.cz . Rozhodnout o vítězi tak můžete i vy a hlasovat můžete až do 14. 6.2024. Všechny zaslané práce budou k vidění v chomutovské knihovně vedle dětského oddělení až do konce prázdnin. KK

 

Toaleta a dřez - to vážně není koš!

Toť název soutěže, která byla vyhlášena Nadačním fondem Severočeská voda pro školní družiny. Jako součást ekoškoly jsme cítili povinnost se do této výtvarné soutěže zaregistrovat. Když nám do družiny přišly obálky s 3D modelem toalety a dřezu, byli jsme poněkud zaskočeni a dlouho jsme přemýšleli, jak toto téma výtvarně zpracovat. Po dlouhém povídání, co do dřezu a toalety skutečně nepatří a co by mohlo způsobovat v čističkách odpadních vod opravdu problémy, jsme se pustili do tvoření. Když jsme byli pozváni do Žatce na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže do areálu čističky odpadních vod, byli jsme mile překvapeni. V soutěži jsme nakonec obsadili krásné 3. místo ze 141 soutěžících a pro naši družinu jsme vyhráli kufříky s výtvarnými potřebami v hodnotě 5 000 Kč. V čističce odpadních vod jsme měli možnost projít celým procesem čištění s odborným výkladem zkušených zaměstnanců čističky. Za tuto zkušenost organizátorům soutěže moc děkujeme, hlavním přínosem celé soutěže je však skutečnost, že jsme se poučili z chyb, kterých se v mnoha domácnostech dopouštíme. Jedním z mnoha prohřešků je lití použitého oleje do dřezu a vyhazování kosmetických tampónů, dámských hygienických potřeb a čističů uší do toalety. Ani obsah popelníků nebo ořezávátka do toalety nepatří a snad si to naši žáčci zapamatují a poučí i rodiče, kteří se těchto nešvarů často dopouští! Jedině při dodržování těchto pravidel nebude docházet k ucpání kanalizačního systému, potažmo ke znečištění vodních toků a přírody kolem nás. KK

                  

Jirkovské sklepy a věž

Družinoví žáčci využili přítomnosti praktikantky a vydali se prozkoumat své město z výšky i v podzemí. Od zkušeného průvodce se dozvěděli spousty zajímavostí o Jirkově a jeho historii, prozkoumali jirkovské sklepení, kde zažili i absolutní tmu. V jirkovské věži si prohlédli muzeum Jirků a užili si výhled na celé město. Slíbenou zmrzlinu jsme sice kvůli poutavé prohlídce nestihli, přesto jsme si akci náramně užili. KK

Výstava školních družin a klubů

V naší družině rádi tvoříme a svou práci také rádi prezentujeme. Již se stalo tradicí, že společně s ostatními družinami Chomutovska vystavujeme v Galerii na drátkách, kam vás srdečně zveme zhlédnout naše snažení a načerpat inspiraci na tvoření s dětmi. Výstavu školních družin a klubů tentokrát na téma "Oblíbená zvířátka" můžete navštívit do konce měsíce května v chomutovské knihovně vedle dětského oddělení.