Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Petra Bylíková
2. oddělení: vychovatelka Lucie Macáková  
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–březen – platba do 20.1.   300Kč
duben–červen – platba do 20.4.  300Kč
nebo pololetně:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–červen – platba do 20.1.   600Kč

Informace školní družiny:

 • první školní den řádně vyplnit přihlášku do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 100,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 413 035 045

           

                           1. oddělení - P. Bylíková                                                                       2. oddělení - L. Macáková

           

                           3. oddělení - L. Pištecová                                                                      4. oddělení - K. Kůtová

Více fotografií naleznete ZDE.

I dýchat se musí umět

Školní družina zase vyrazila na návštěvu do DDM Paraplíčko. Byli jsme zvědaví, jak se mají zvířátka v novém roce a jestli jim Ježíšek něco přinesl. Také jsme si užili chvilku muzikohraní, kde jsme se učili, jak dýchat do břicha, do hrudníku a jak dýchat, když se chceme úplně uvolnit a relaxovat. Bylo to prima, jako vždy a už se těšíme na příště. PB

     

Andělé v družině

Školní družina se tento rok zapojila do výtvarné soutěže "Namaluj svého anděla". Tato soutěž nám není cizí, proto jsme se s radostí znovu do andílků pustili. Naše veškeré výtvory pomohou při stavbě multifunkčního střediska v Teplicích. Jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit tak zajímavé výtvarné soutěže, a zároveň podpořit tak velký projekt jakým "Živý dům" v Teplicích je. LM

    

Už jste někdy snědli celého sněhuláka?

Po vánočních prázdninách nás v družině čekalo velké překvapení v podobě nových nástěnek na chodbách MV. Rychle a pěkně je zaplnit bylo pro družinové děti velkou výzvou. Každý, kdo přispěl svým výtvorem k výzdobě, si mohl za odměnu vyrobit sněhuláka z marschmallow bonbónú. Stejně jako výzdoba, tak i sněhuláčci se moc povedli a tvoření jsme si velice užili. Bohužel ale neměli dlouhou životnost a brzy skončili v bříškách malých mlsálků. KK

Zimní radovánky ve školní družině

Trocha sněhu a tolik dětské radosti! Byl by hřích nevyužít sněhové nadílky a sedět v družině. Když můžeme, stavíme s družinou sněhuláky, bobujeme nebo se jen koulujeme. K tomu ale potřebujeme pořádné zimní oblečení. Prosíme proto rodiče, aby dětem do družiny dávali vhodné oblečení.

  

Družina zavítala do Chomutova

Konečně se podařilo zrealizovat dlouho plánovanou akci školní družiny, která musela být kvůli hygienickým opatřením dvakrát zrušena. Žáci II. a IV. oddělení naší družiny navštívili město Chomutov, kde zhlédli interaktivní výstavu "Lidé od vedle" v galerii Lurago. Zde si mohli na vlastní kůži vyzkoušet různé kompenzační pomůcky pro handicapované a nevidomé a dozvědět se více o nelehkém životě lidí s různým handicapem. Dále žáci stihli exkurzi chomutovské knihovny a prohlídku vánočně vyzdobeného města. KK