Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Petra Bylíková
2. oddělení: vychovatelka Lucie Macáková  
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–březen – platba do 20.1.   300Kč
duben–červen – platba do 20.4.  300Kč
nebo pololetně:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–červen – platba do 20.1.   600Kč

Informace školní družiny:

 • první školní den řádně vyplnit zápisní lístek do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 100,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 728 985 228, 413 035 045

1odd 2019 2odd 2019

                           1. oddělení - P. Bylíková                                                                       2. oddělení - L. Macáková

3odd 2019 4odd 2019

                               3. oddělení - L. Pištecová                                                                    4. oddělení - K. Kůtová

Více fotografií naleznete ZDE.

Výtvarná soutěž "Namaluj svého anděla"

II. a IV. oddělení školní družiny přijala výzvu Salesiánského střediska Štěpána Trochty v Teplicích "Namaluj svého anděla". Jedná se již o 8. ročník, tentokrát na téma "Anděl cestovatel". Z hotových výkresů a plastik jsme vybrali ty nejzdařilejší a posíláme do soutěže. Nezbývá než držet palce v silné konkurenci z celého kraje. V našich odděleních jsme odměnili pochvalou a sladkostí všechny, kteří se do soutěže zapojili a poctivě na svých andílcích pracovali.

Vánoční besídka v družině

Poslední školní den kalendářního roku se v celé naší škole tradičně nese v duchu Vánoc. Třídy provoní cukrovím, znějí koledy a zábavu obstarávají žáci připravenými scénkami. Všichni si užívají vánoční pohody při povídání o blížících se Vánocích a zvycích, které se k tomuto svátku váží. V každém oddělení družiny se předčasně rozsvítí vánoční stromeček, pod kterým děti najdou spoustu překvapení v podobě nových her a hraček do kluboven, ale i dárečky, které si vyměňují vzájemně mezi sebou. Malé dárečky jsme vyrobili i rodičům v blízké keramické dílně v Paraplíčku.

           

JUMP v Mostě

V posledním týdnu před vánočními prázdninami se IV. oddělení školní družiny vydalo do nově otevřené arény Jump Family Most. Cena poněkud vyšší, ale zábava stála rozhodně za to. Řádění na všelijakých trampolínách pod bedlivým dohledem zkušených instruktorů se obešlo naštěstí bez úrazů a zaplacené dvě hodiny nám utekly tak rychle, že se nestačil nikdo ani trošku nudit.

          

Čertovské tvoření

Nejen na jirkovském náměstí, ale i v družině jste mohli 5. 12. potkat pekelnou návštěvu. V rámci projektu zavítala do IV. oddělení pěkná a šikovná čertice, která s dětmi nejen dováděla při čertovských hrátkách, ale i s dětmi tvořila. Malovalo se nejen na papír, ale i na kamínky, dřevo a na konec i na obličej. A aby toho nebylo málo, zdobili jsme s čerticí i perníčky cukrovou polevou. Perníčky nám všem tak moc chutnaly, že jsme je rychle snědli a tak nebylo ani možné posoudit, komu se dílo jak zdařilo. Celé odpoledne jsme si všichni moc užili, bylo nejen zábavné, ale i poučné. Dověděli jsme se více o Mikuláši, kdo to byl, proč chodí spolu s čertem a andělem i co má společného se Santa Clausem. Do pekla si čertice nakonec nikoho neodnesla, snad že byli všichni tak hodní, nebo šikovní, snad za ty pěkné písničky, co jsme zazpívali....

             

Výrobky na jirkovské charitativní trhy

Stejně jako každý rok,tak i letos se dlouho před Vánocemi změnily klubovny školní družiny ve vánoční dílny, kde vznikalo mnoho krásných a originálních výrobků určených k prodeji na adventní charitativní trhy. Zapojila se všechna oddělení, aby podpořila záslušnou akci.