Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Petra Bylíková
2. oddělení: vychovatelka Marcela Kadlecová  
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–leden – platba do 20.9.      750Kč
únor–červen – platba do 20.2.   750Kč

Informace školní družiny:

 • první školní den řádně vyplnit přihlášku do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 150,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 413 035 045

 IMG 2653          IMG 2646

                           1. oddělení - P. Bylíková                                                                       2. oddělení - M. Kadlecová

 IMG 2649          IMG 2643

                           3. oddělení - L. Pištecová                                                                      4. oddělení - K. Kůtová

Více fotografií naleznete ZDE.

Těšíme se na zdobení

Na jirkovském náměstí na nás čeká stromeček, který příští týden ozdobíme našimi výrobky. S kamarády z první třídy jsme vyrobili a nazdobili sobíky a moc nás to bavilo. Přijďte se příští týden podívat, jak se nám to povedlo. PB

Plná třída andílků

I když se v našem oddělení nachází i pár "čertíků", v keramické dílně se všichni proměnili v krásné andílky. Někdo vyráběl úplně poprvé a byl nejistý, ale radost z výrobku měl každý. Myslím, že se povedly. PB

Halloweenská noc ve škole

Za vzorné chování a skvělou práci ve školní družině se žáci IV.oddělení mohli zúčastnit noční akce ve škole. Děti si samy vyzdobily třídu duchy, kostlivci a netopýry, doma napekly všelijaké dobroty s halloweenskou tematikou a party mohla začít. Vytvářeli jsme lucerničky ze zavařovacích sklenic, pavouky z bambulek, vydlabali dýně, oblékli si strašidelné masky, pomalovali si obličeje a řádili a soutěžili při hudbě. Zasoutěžili jsme si v tradičních i netradičních disciplínách jako např. motání mumie, přivolání pavouka a lovení jablek pusou. Večer jsme zakončili hrůzostrašnou stezkou odvahy, netradičním pobytem ve školním bazénu a večeří u pohádky. Celý večer jsme si moc užili a už se těšíme na další podobnou akci. Velké poděkování patří nejen dětem za skvělou práci, ale i rodičům za úžasné občerstvení, panu Ilkovi za pizzy, které nám zasponzoroval a panu školníkovi s paní uklizečkou Markétou Š., kteří přichystali nejúžasnější stezku odvahy. Děkujeme! KK

Týden knihoven

Každoroční akce, která se koná po celé republice, nalákala i nás, a tak jsme se s naší družinou zašli podívat, jaké krásné knihy a knížečky se dají půjčit v té naší jirkovské knihovně. Zjistili jsme, že až do soboty si lze zařídit průkazku zcela zdarma a pro zapomnětlivé čtenáře platí amnestie, tedy vrácení knih bez zaplacení upomínky. V knihovně se nám moc líbilo a prvňáčci už se nemohou dočkat, až budou umět číst. PB

Liška kam se podíváš

Že jsou lišky samotářky? No to nevím. U nás po klubovně jich spolu běhalo a dovádělo! Jen se podívejte. Narodilyse v rukách našich prvňáčků, jako jejich první výrobek v družině. Já myslím, že pěkný začátek. PB