Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Petra Bylíková
2. oddělení: vychovatelka Lucie Macáková  
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–březen – platba do 20.1.   300Kč
duben–červen – platba do 20.4.  300Kč
nebo pololetně:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–červen – platba do 20.1.   600Kč

Informace školní družiny:

 • první školní den řádně vyplnit přihlášku do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 100,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 413 035 045

           

                           1. oddělení - P. Bylíková                                                                       2. oddělení - L. Macáková

           

                           3. oddělení - L. Pištecová                                                                      4. oddělení - K. Kůtová

Více fotografií naleznete ZDE.

My jsme holky a kluci z porcelánu

Víte, kde se známý film natáčel? My tam byli! Díky projektovému dni jsme se s družinou podívali do klášterecké porcelánky Thun. Dozvěděli se, co je to kaolín, že v nádobí máme písek a co je to ten stříbrný kov, který je dražší než zlato. Vlastnoručně jsme dekorovali vybrané porcelánové nádobí a teď čekáme až projede pecí a my si ho budeme moci vzít domů, aby nám dělalo radost a připomínalo tento zajímavý zážitek. PB

 

 

Keramika v Paraplíčku

Po dlouhé době se opatření konečně rozvolňují a my tak můžeme opět navázat spolupráci s nedalekým DDM Paraplíčko. Na oblíbené keramice jsme vytvořili krásné pokladničky, některé jako klasická prasátka, některé jako berušky a někteří odvážlivci popustili uzdu své fantazii, a vznikla tak originální stvoření. Výrobky se povedly opravdu všem a děti měly ze své práce velkou radost. Také jsme rádi, že můžeme nejen na keramiku, ale i se pomazlit se zvířátky, které v Paraplíčku chovají, a nabízené aktivity DDM tak obohacují náš družinový program.

Zvířátkový den

Čtvrtek byl pro děti z 2. A ve znamení zvířátek. Dopoledne byly s paní učitelkou na farmě v Drmalech a odpoledne se k nim přidali i kamarádi ze 3. B a vyrazili se pomazlit s mazlíčky do Paraplíčka. Tedy s ježkem nebo rybičkou se člověk moc nepomazlí, ale i tak bylo fajn vidět je zblízka. PB

    

Největší puzzle na světě

Tak se nám podařilo dokončit druhý díl této "nekonečné" skládačky. Ještě jich zbývá pět. Kontinent Amerika máme za sebou a těšíme se na Evropu. Na dalším díle je i pár památek, které dokážeme pojmenovat. Staví se odpoledne v 1. oddělení ŠD, ale i na ranní družině. Výzvě zdar! PB

Kostlivci v družině

Jak je v naší družině zvykem, milujeme vyrábění. Tentokrát jsme se rozhodli, že si vyrobíme nového spolužáka. Během tvoření jsme nabyli mnoha vědomostí o kostech v našem těle a náramně jsme si to užili. Teď jen přemýšlíme, jak nového spolužáka pojmenovat. LM