Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Petra Bylíková
2. oddělení: vychovatelka Marcela Kadlecová  
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–leden – platba do 20.9.      750Kč
únor–červen – platba do 20.2.   750Kč

Informace školní družiny:

 • první školní den řádně vyplnit přihlášku do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 150,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 413 035 045

 IMG 2653          IMG 2646

                           1. oddělení - P. Bylíková                                                                       2. oddělení - M. Kadlecová

 IMG 2649          IMG 2643

                           3. oddělení - L. Pištecová                                                                      4. oddělení - K. Kůtová

Více fotografií naleznete ZDE.

Závěr školního roku v družině ve znamení akcí

Konec školního roku si v naší družině opravdu užíváme a o akce není nouze. Tentokrát jsme se vypravili na koupaliště Červený Hrádek, kde jsme si zopakovali pravidla minigolfu, potrénovali mušku a soustředění a odehráli napínavý turnaj v minigolfu. Za skvělou průpravu a ukázky profesionálního náčiní děkujeme panu Broumskému, tatínkovi našich spolužáků, který nás dobrovolně na minigolf doprovodil a zasvětil nás do tajů této báječné letní hry.  KK

  

Školní družina navštívila psí útulek

Téměř celá naše družina se vydala v posledním měsíci školního roku do psího útulku. Přišli jsme tam pozdravit pejsky bez domova, které jsme podpořili ve vánoční benefiční sbírce. Odcházeli jsme s těžkým srdcem, že je v jirkovském útulku tolik psích kamarádů, kteří nemají domov a nemůžeme pro ně udělat víc. Všem pejskům přejeme aspoň hodně štěstí, snad brzy najdou svého páníčka a šťastný domov.

Školní družina ve Strikelandu

Závěr školního roku si v naší družině užíváme. Odměnou za celoroční práci a slušné chování v družině nám byla návštěva bowlingu ve Strikelandu. Báječně jsme si zahráli a užili si odpoledne plné zábavy. Velká pochvala všem zúčastněným za skvělou hru a vzorné chování v MHD.

Benefiční sbírka pro psí útulky

Naše družina ráda pomáhá a dobrých skutků není nikdy dost, proto jsme se připojili k chomutovským družinám, které se rozhodly podpořit psí útulky a uspořádaly pro ně společnou sbírku. Všem, kteří se zapojili, bychom chtěli touto cestou poděkovat. KK

Namaluj svého anděla

Namaluj svého anděla je název již 11. ročníku výtvarné soutěže pořádané Salesiánským střediskem Štěpána Trochty v Teplicích, tentokrát na téma Můj andělský mazlíček. A jak už se stalo v naší družině zvykem, tak i letos jsme se do andělského tvoření s nadšením pustili. Tvůrce nejpoveděnějších andělů jsme v družině odměnili sladkostí, některé z nich poslali do soutěže. Pochvalu si zaslouží ale všichni, kteří se do tvoření s chutí zapojili. KK