Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Petra Bylíková
2. oddělení: vychovatelka Lucie Macáková  
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–březen – platba do 20.1.   300Kč
duben–červen – platba do 20.4.  300Kč
nebo pololetně:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–červen – platba do 20.1.   600Kč

Informace školní družiny:

 • první školní den řádně vyplnit přihlášku do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 100,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 413 035 045

           

                           1. oddělení - P. Bylíková                                                                       2. oddělení - L. Macáková

           

                           3. oddělení - L. Pištecová                                                                      4. oddělení - K. Kůtová

Více fotografií naleznete ZDE.

Pampelišky kam se podíváš

V Kludského vile krásně rozkvetly pampelišky, tak jsme toho využili a naučili se uplést věneček. S pampeliškovou korunkou jsme si hned připadaly jak princezny. PB

Ptáčci zpěváčci

Kousek krabice, vlna a nadšení a už nám po družině poletují a prozpěvují barevní ptáčci. Už jen ožít! PB

Na nás se sluníčko směje!

Přesto, že za oknem je zima, sem tam poletují i vločky, na nás v 1. oddělení ŠD se sluníčko směje. A kdyby jen jedno! Na keramice jsme si vyrobili pro každého jedno. A že se nám povedla? PB

Noc bez maminky? Úplně v pohodě!

Jsme sice prvňáčci, ale nocovat bez maminky i bez tatínka zvládáme bezvadně. Vyzkoušeli jsme si to tento pátek v tělocvičně naší školy. Někteří z nás byli tak odvážní, že si troufli i na stezku odvahy. Zůstali bychom klidně až do pondělí, ale museli jsme domů. Maminkám se stýskalo. PB

Dal jsem strike! Ano? Školní družina plní sny.

Na bowlingu jsme byli poprvé, ale určitě jsme ostudu neudělali. Spousta z nás mohla zvolat "strike", nebo-li shodil/a jsem všechny kuželky! Nejlepší z nás byl Míla. Z děvčat pak Míša. Bavili jsme ale všichni a těšíme se na příště. PB