Seznamovací den žáků 6. tříd

Minulý týden pořádala naše škola adaptační kurz pro žáky 6. tříd. Jeho cílem bylo umožnit žákům i učitelům, aby se lépe poznali a více se o sobě dozvěděli. Žáci kreslili, tvořili a v seznamovacích hrách prokazovali, jak dobře znají sami sebe a své spolužáky. Počasí nám oba dny skutečně přálo, proto jsme se po obědě vydali  za čerstvým vzduchem na  nedaleký Červený Hrádek, kde jsme se kochali barevným podzimem a procházku si zpestřili různými hrami. Po návratu do školy chlapci připravili táborák a společně jsme si opekli buřty. Adaptační kurz jsme si užili se vším všudy. O zážitky a legraci nouze rozhodně nebyla. Lépe jsme se poznali a sblížili se. Za pomoc s přípravou kurzu děkujeme paní učitelce Simoně Pavlisové, která na škole působí jako metodik prevence. Irena Svatošová

          

           

                                                           

Mladší atleti školy na závodech

V okresním kole atletického čtyřboje školu reprezentovali chlapci a děvčata z našeho mladšího dorostu.

Tornádo v ČR aneb 7.A v Techmania Plzeň

V pátek 22. září se 7.A vydala spolu s jednou třídou z 1. ZŠ v Jirkově za podpory MAP Chomutovsko do Techmania Plzeň. Jak napovídá titulek, žáci zde zhlédli exponát demonstrující vznik tornáda, který byl součástí expozice o planetách a vesmíru. Samozřejmě zde nesměla chybět první českonautka Elen H. ze skupiny dobrovolníků 7.A.

   

Další expozice byly ve znění klasických oborů, jako je matematika, technika a přírodní vědy (např. fyzika a chemie). Zde probíhaly oblíbené hrátky s vodou (škoda, že nemáme moře), nácvik budoucích mistrů bagristů (po našem tréninku proběhl okamžitý servis exponátu) a nemohl chybět i kurz věštění z koule. Po celou dobu pobytu na nás dohlížela naše osobní ochranka, která zde měla i nácvik střelby na cíl.

         

          

Speciální částí byla expozice zdravé výživy, kde jsme se dozvěděli, co potraviny obsahují, základy stolování a jak se zdravě stravovat. Zaujmul nás exponát na porovnání přijaté a vydané energie zastoupené různě těžkými plechovkami (překvapila hmotnost plechovky zastupující brambůrky a colu, z druhé strany lehkost plechovky zastupující spánek). Závěrem lze řící, že návštěva by se měla zopakovat, jelikož tento krátký čas nám nestačil na upevnění znalostí, protože po náporu hladových kobylek došly v občerstvení hranolky a zeleninový salát rozhodně zbyl na třídního učitele.

                                                       

Adam je šestý nejlepší ve své kategorii v ČR

Ve dnech 7. 9. - 10. 9. 2017 proběhlo Republikové finále desetiboje OVOV v Brně, kterého se zúčastnil desetiletý Adam N. z 5. ročníku naší školy. Dvoudenní sportovní zápolení ukázalo, že Adam je ve své věkové kategorii  6. nejlepší sportovec z republiky. V Brně se sešlo 640 dětí, 250 učitelů, 44 družstev, 288 jednotlivců, 50 závodících učitelů, 1 družstvo Olympijské nadace  a nesčetně mnoho olympijských legend, jako je trojskokanka Šárka Kašpárková, tyčkař Štěpán Janáček, plavec Jiří Jedlička, basketbalistka Ivana Večeřová...Adamovi přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů a děkujeme za vzornou reprezentaci školy, města a regionu. Bravo!

Naši prvňáčci

Naši prvňáčci jsou ve škole teprve 14 dní a už jsou okresními celebritami. V minulém týdnu byly uveřejněny fotografie 1. A a 1. B v Chomutovském deníku jako zaručeně první fotky prvňáčků v chomutovském okrese. No, uznejte, že to našim 60 školákům opravdu sluší... 

Běh v našem krajském městě

V sobotu 16. 9. 2017 se už potřetí 15 dětí ze 4. A a jeden žák z 2. B zúčastnilo DM rodinného běhu v Ústí nad Labem. Všichni běžci do cíle doběhli, radovali se z medailí a slíbili si, že příští rok běží zase. Nedali se odradit hrozícím špatným počasím a běh si užili jako praví běžci. M.Z.

Bezpečně po Přivaděči Ohře - Bílina

14. září 2017 se uskutečnila beseda pro žáky 4. A o bezpečnostních pravidlech a opatřeních na přivaděči. Besedu uspořádali pracovníci Povodí Ohře Chomutov v čele s panem Mazánkem. Děti byly nadšené a hned po návratu do třídy začaly luštit kvíz v časopisu Ohříček. MZ

Přivaděč

Zkoušky Cambridge English 2017

Blahopřejeme dalším držitelům certifikátu Cambridge English. Jedná se o zkoušky, které jsou uznávány středními školami, univerzitami a soukromými i veřejnými zaměstnavateli v celém anglicky mluvícím světě. Na fotografii jsou opět žáci, kteří úspěšně zkoušku složili, a tak oprávněně obdrželi mezinárodně uznávaný certifikát jako doklad o dosažené úrovni.