Stmelovací den

Fanda, ze 6. B píše: První hodina byla pěkná, jelikož jsme si vybírali kartičky přibližné našemu já. Já, jelikož jsem mluvil, šel jsem si vybrat kartičku jako poslední. Vybral jsem si kartičku s dirigentem, to mělo znamenat, že mám rád muziku s nástroji. Druhou a třetí hodinu jsme dělali takové hry ke stmelování. Potom jsme šli na oběd. Potom jsme šli ven a stavěli nějaké věci z přírodnin. Bylo to moc hezké, děkuji. Markéta píše: Dělali jsme různé aktivity ve třídě, kde jsme se poznávali a potom jsme šli ven směrem na Červený hrádek. V lese jsme z přírodnin stavěli živočichy, kteří se opravdu povedli. Rozdělovali jsme se do různých skupin pokaždé do jiných a tím jsme se poznali ještě lépe, než jsme se znali. Daniela píše, ve třídě ve skupinkách jsme dělali různé hry. Poté jsme šli na Červený hrádek, kde jsme stavěli z přírodnin živočicha, pak jsme se všichni, podívali na ostatní díla, přesunuli jsme se na školní pozemek, kde jsme rozdělali oheň a opékali buřty, když bylo vše snězené, všichni jsme den zhodnotili, myslím si, že každý pozitivně, všichni se rozloučili a šli domů.

 

Ve středu 3.10. měla 6.A stmelovací den. Plnili jsme úkoly, šli jsme ven, pracovali jsme ve skupinách i ve dvojících. Hráli jsme si např. na fotografy, vytvářeli jsme inzerát, stavěli jsme zvířátka z přírodnin. Moc jsme si to užili. Děkujeme paní učitelce Pavlisové a paní učitelce Jindráčkové, že si na nás udělaly čas.

            

Červená, modrá a zelená aneb začínáme programovat

V letošním školním roce jsme zařadili do seznamu kroužků programování pro žáky prvního stupně. K programování používáme malé Ozoboty, které zatím programujeme pomocí barevných kódů. Pokud by se našel další nadšenec z řad žáků, případně i rodičů, nabízíme dva následující čtvrtky 11. a 18. října od 14:00 do 15:30 možnost nás navštívit a programování si vyzkoušet v rámci projektu Europe Code Week 2018. Svou případnou návštěvu prosím oznamte p. uč. Čermákovi, abychom na vás byli připraveni (robůtků je omezený počet). 

Podporujeme všestranný rozvoj dětí

V duchu zásady, že v zdravém těle přebývá zdravý duch, podporuje naše škola aktivně všechny dostupné sporty, které našim žákům umožní přiměřený tělesný rozvoj dle citovaného ideálu. Kontakt na některé sportovní kluby naleznete rovněž na našich webových stránkách. Dnes přinášíme fotografie z představení Florbalového klubu Chomutov našim prvňáčkům, čím začnou děti s pohybem dříve, tím lépe. Vlevo na fotografii můžete rozeznat dva naše šampiony z páté třídy - Filipa a Adama, kteří bravurně zvládají nejenom florbal, ale i stolní tenis, fotbal, lyžování ...

Atletický čtyřboj 6. a 7. tříd

Představujeme vám úspěšnou delegaci, která naši školu reprezentovala na letošním Atletickém čtyřboji 6. a 7. tříd. Všichni byli velmi šikovní a svými výkony, přístupem a chováním skvěle reprezentovali naši školu. MB

</p

Tělocvik druháčků v lese

DM běh v Ústí nad Labem

V sobotu 15. 9. 2018 se páťáci  již počtvrté zúčastnili DM běhu v rámci Ústeckého půlmaratonu. Tentokrát v modrých tričkách odběhli 3 kilometry – nikdo nevzdal, pak zafandili půlmaratoncům. Děti si užily doprovodného programu, zasoutěžily si a ověřily, že pohyb a dobrá nálada je prima. MZ

Máme to

Dárek - míče pro výuku a kroužky

Minulý týden byl pro prvňáčky ten první a čekalo je kromě spousty nových zážitků i příjemné překvapení, kdy 1.B navštívil pan Z. Hlinovský z místního volejbalového klubu a daroval jim 10 míčů určených právě k této hře. Uvidíme, jak se jim bude dařit! Děkujeme! JH

Cambridge Assessment English

Již čtyři roky škola spolupracuje s Jazykovou školou MEDOU a každým rokem několik žáků své jazykové studium zakončí certifikovanou zkouškou jako právě žáci na fotografii. Jára, Dominik, Julie a další ovládají anglický jazyk na vyšší úrovni než je běžné, čímž se jim v budoucnu otvírají větší možnosti, proto ani vy ostatní neváhejte a zajímejte se o svou cizojazyčnou gramotnost, stále máte šanci, spolupráce s MEDOU pokračuje i v tomto školním roce.

Kde je ten sever?

Děti ze III. B dostaly na cestu mapu Jirkova s kompasem a učily se nastavit mapu správně podle světových stran. Takto netradičně proběhla hodina prvouky a tělocviku v pondělí 10. 9. 2018. LF

Ekoškola ve Studentské opět sbírá starý papír

Začínáme ve čtvrtek 13. 9. 2018 v 7:40 hod. Pak se bude sběr od žáků přijímat v Út a ve Čt od 7:40 do 7:50!!! Petr Kaššák: „Rád bych všechny poprosil, aby sběr byl v pevně svázaných balíčcích nebo v kartonových krabicích. Rovněž by bylo vhodné žáky upozornit, že oproti minulým ročníkům je nyní pro nejlepší “sběrače” připravena finanční odměna. Udělal jsem online tabulku, takže všichni s odkazem se kdykoliv mohou podívat, jak si stojí.“  Tabulka pořadí zde.