Ekoškola                                                                  

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Naše škola získala tento titul již potřetí na období leden 2023 - červen 2026. Zprávu z auditu  a další informace týkající se Ekoškoly naleznete ZDE.

Přejít na stránky projektu

 

Recyklohraní                                                             

  • Od založení celostátního projektu Recyklohraní v září 2008 jsme do této soutěže zapojeni.
  • Za získané body jsme již pořídili např. školní fotoaparát, flashky a celou řadu zábavných i naučných encyklopedií pro žáky.
  • Pravidelně objednáváme odvoz baterií a drobného elektrozařízení, účastníme se také soutěže ve sběru vysloužilých mobilních telefonů.

Přejít na stránky projektu

 

Zápisy ze schůzek školního senátu a ekotýmu naleznete ZDE.

Ekokodex

Jednotlivé třídy si navrhly části puzzle do společného Ekokodexu. Na schůzce senátu a Ekotýmu se odhlasovaly nejčastěji se vyskytující náměty.

Nástěnka Ekoškoly

Nástěnka Ekoškoly se nachází v síni tradic při vstupu do ŠJ, aby byla viditelná nejen pro žáky a zaměstnance školy, ale i pro veřejnost, která školu navštíví. Vytvářeli ji žáci osmého ročníku  z podnětu Ekotýmu. Nástěnka je průběžně aktualizována a propagována mezi všemi aktéry.

Základem je velký strom. Kořeny tvoří všichni, kteří se podílejí na environmentálním vzdělávání a výchově na naší škole (EVVO). Listy stromu obsahují činnosti, které škola vykonává a větve představují jednotlivé oblasti. Strom stále roste a vyvíjí se....