Naši prvňáčci

Naši prvňáčci jsou ve škole teprve 14 dní a už jsou okresními celebritami. V minulém týdnu byly uveřejněny fotografie 1. A a 1. B v Chomutovském deníku jako zaručeně první fotky prvňáčků v chomutovském okrese. No, uznejte, že to našim 60 školákům opravdu sluší... 

Běh v našem krajském městě

V sobotu 16. 9. 2017 se už potřetí 15 dětí ze 4. A a jeden žák z 2. B zúčastnilo DM rodinného běhu v Ústí nad Labem. Všichni běžci do cíle doběhli, radovali se z medailí a slíbili si, že příští rok běží zase. Nedali se odradit hrozícím špatným počasím a běh si užili jako praví běžci. M.Z.

Bezpečně po Přivaděči Ohře - Bílina

14. září 2017 se uskutečnila beseda pro žáky 4. A o bezpečnostních pravidlech a opatřeních na přivaděči. Besedu uspořádali pracovníci Povodí Ohře Chomutov v čele s panem Mazánkem. Děti byly nadšené a hned po návratu do třídy začaly luštit kvíz v časopisu Ohříček. MZ

Přivaděč

Zkoušky Cambridge English 2017

Blahopřejeme dalším držitelům certifikátu Cambridge English. Jedná se o zkoušky, které jsou uznávány středními školami, univerzitami a soukromými i veřejnými zaměstnavateli v celém anglicky mluvícím světě. Na fotografii jsou opět žáci, kteří úspěšně zkoušku složili, a tak oprávněně obdrželi mezinárodně uznávaný certifikát jako doklad o dosažené úrovni.