Ekoškola                                                                  

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Naše škola získala tento titul již podruhé na období podzim 2016 - podzim 2018. Zprávu z auditu  a další informace týkající se Ekoškoly naleznete ZDE.

Přejít na stránky projektu

 

Recyklohraní                                                             

  • Od založení celostátního projektu Recyklohraní v září 2008 jsme do této soutěže zapojeni.
  • Za získané body jsme již pořídili např. školní fotoaparát, flashky a celou řadu zábavných i naučných encyklopedií pro žáky.
  • Pravidelně objednáváme odvoz baterií a drobného elektrozařízení, účastníme se také soutěže ve sběru vysloužilých mobilních telefonů.

Přejít na stránky projektu

 

Zápisy ze schůzek školního senátu a ekotýmu naleznete ZDE.

Naše zapojení v projektu Ekoškola

Na začátku roku 2013 jsme se zapojili do mezinárodního dlouhodobého projektu EKOŠKOLA. Program je určen pro celou školu a vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i veřejnosti. Je to projekt pro celý svět, zapojeno je 37 zemí. V České republice má program na starost Sdružení Tereza, více informací najdete na www.terezanet.cz nebo na www.ekoskola.cz. Aby se naše škola stala skutečnou EKOŠKOLOU, musíme podat žádost o titul a audit školy.

Projekt se skládá ze 7 částí:

  1. Založení pracovního týmu (ten náš pracuje v rámci senátu).
  2. Analýza ekologického stavu školy (mapovali jsme silné a slabé stránky).
  3. Plán činností (zapisujeme do ročního plánu EVVO na základě analýzy).
  4. Monitorování a vyhodnocování (v ročním plánu EVVO).
  5. Environmentální výchova ve výuce (průřezové téma, projekty, pracovní listy, ekoabeceda…).
  6. Informování a spolupráce (vzájemně, web, školní časopis, regionální tisk).
  7. EKOKODEX (školní Ekokodex visí na ekonástěnce u vchodu do jídelny).

KAŽDÁ TŘÍDA BY MĚLA MÍT VLASTNÍ EKOKODEX, ZHOTOVENÉ A VYVĚŠENÉ CEDULKY UMÍSTĚNÉ VE TŘÍDĚ (Šetři vodou a Zhasínej + poděkování), protože ze čtyř základních témat (Voda, Energie, Odpady a Prostředí školy)jsme si nejprve vybrali dvě – ENERGIE a ODPADY.

Všichni by měli vědět, co třídíme a kam se který recyklovatelný odpad dává (papír, plast, víčka, hliník, baterie, drobné elektrospotřebiče) , co zapojením do programu sledujeme (lepší chování k životnímu prostředí, zlepšení spolupráce, uspoření za energie, zviditelnění školy) a sledovat nové informace na školních stránkách.

Děkujeme za podporu a o dalším vás budeme informovat Váš Ekotým.

Zapojené školy

Seznam zapojených škol v programu Ekoškola v Ústeckém kraji:

ZŠ Jirkov, Studentská  1427,                 ZŠ, Ústí nad Labem, Karla IV.,

ZŠ Vojnovičova, Ústí nad Labem,         ZŠ, Na Valech, Litoměřice,

ZŠ Údlice, okres Chomutov,                  ZŠ, Jakuba Arbesa, Most,

ZŠ a MŠ Litvínov,                                  Střední škola obchodu a služeb, Teplice,

Masarykova ZŠ a MŠ Krupka,              Gymnázium 5. května, Kadaň,

ZŠ Měcholupy, Holedečská,                 ZŠ Aléská, Bílina,

ZŠ a MŠ Tisá,                                       ZŠ T.G. Masaryka, Podbořany,

ZŠ A. Sochora, Duchcov,                     Biskupské gymnázium a ZŠ Bohosudov, Krupka

Ekokodex

Jednotlivé třídy si navrhly části puzzle do společného Ekokodexu. Na schůzce senátu a Ekotýmu se odhlasovaly nejčastěji se vyskytující náměty.

Nástěnka Ekoškoly

Nástěnka Ekoškoly se nachází v síni tradic při vstupu do ŠJ, aby byla viditelná nejen pro žáky a zaměstnance školy, ale i pro veřejnost, která školu navštíví. Vytvářeli ji žáci osmého ročníku  z podnětu Ekotýmu. Nástěnka je průběžně aktualizována a propagována mezi všemi aktéry.

Základem je velký strom. Kořeny tvoří všichni, kteří se podílejí na environmentálním vzdělávání a výchově na naší škole (EVVO). Listy stromu obsahují činnosti, které škola vykonává a větve představují jednotlivé oblasti. Strom stále roste a vyvíjí se....