Ekoškola                                                                  

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Naše škola získala tento titul již podruhé na období podzim 2016 - podzim 2018. Zprávu z auditu  a další informace týkající se Ekoškoly naleznete ZDE.

Přejít na stránky projektu

 

Recyklohraní                                                             

  • Od založení celostátního projektu Recyklohraní v září 2008 jsme do této soutěže zapojeni.
  • Za získané body jsme již pořídili např. školní fotoaparát, flashky a celou řadu zábavných i naučných encyklopedií pro žáky.
  • Pravidelně objednáváme odvoz baterií a drobného elektrozařízení, účastníme se také soutěže ve sběru vysloužilých mobilních telefonů.

Přejít na stránky projektu

 

Zápisy ze schůzek školního senátu a ekotýmu naleznete ZDE.

III. A tvoří z přírodnin v hodinách PČ

 

Výzva pro všechny žáky a zaměstnance!

Máte doma knížku, kterou už jste přečetli, ale je vám líto ji vyhodit? Přineste ji do naší školy. Chceme pro nás všechny otevřít v říjnu ve škole Knihobudku. V Knihobudce si můžete svoji knížku vyměnit za jinou, nebo ji tam prostě nechat, ať si ji přečte někdo jiný. Knihobudky slouží k bezplatnému půjčování a výměně knih.

Exkurze na přehradu v Jirkově

Žáci V. A a V. B se 24. 9. 2015 vydali pěšky na exkurzi do prostoru pod hrází VD Jirkov. Pan hrázný J. Tůma jim vysvětlil, jak funguje turbína, která vyrábí elektrickou energii. Potom obešli celou hráz až k přítoku řeky Bíliny a cestou plnili úkoly. Všichni byli rádi, že se den vydařil a nepršelo! LF a HK

Žáci sami poučili své rodiče před třídními schůzkami

o správném třídění domácího odpadu a co vy? Už máte jasno, kterou nádobu na co použijete? My ano! Členové ekotýmu vítali rodiče při vstupu do školy a rozdávali jim letáčky o správném třídění odpadů. Připravili si také ve vestibulu školy stanoviště, na kterých vysvětlovali, jak správně třídit. Kam patří různé plasty, sklo, papír, hliník, baterie, elektroodpad či bioodpad. Rodiče i učitelé si mohli vyzkoušet na magnetické tabuli přiřazování různých recyklačních symbolů ke správným odpadovým nádobám.

72 hodin

Máknem a bude to!

Opět jsme se zaregistrovali do projektu 72 hodin. Letošní projekt bude zaměřen na zlepšení stavu prostředí pro hmyzí přátele na školní zahradě a nazvali jsme ho Hmyzí hotelnictví. Po založení skalky a bylinkového záhonku jsme se letos rozhodli udělat něco pro faunu. Proto bychom chtěli vyrobit ubytovny pro hmyzí osazenstvo v okolí budovy školy.