Ekoškola                                                                  

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Naše škola získala tento titul již podruhé na období podzim 2016 - podzim 2018. Zprávu z auditu  a další informace týkající se Ekoškoly naleznete ZDE.

Přejít na stránky projektu

 

Recyklohraní                                                             

 • Od založení celostátního projektu Recyklohraní v září 2008 jsme do této soutěže zapojeni.
 • Za získané body jsme již pořídili např. školní fotoaparát, flashky a celou řadu zábavných i naučných encyklopedií pro žáky.
 • Pravidelně objednáváme odvoz baterií a drobného elektrozařízení, účastníme se také soutěže ve sběru vysloužilých mobilních telefonů.

Přejít na stránky projektu

 

Zápisy ze schůzek školního senátu a ekotýmu naleznete ZDE.

Schůzka ekotýmu

Dnešní schůzka školního senátu a ekotýmu se konala netradičně v odpoledních hodinách. Připravili jsme cedulky na bylinkový záhon, ale díky špatnému počasí jsme museli jejich umístění odložit. Hned, jak se udělá hezky, dají je na záhonek žáci 1. A. Připravili jsme také plakáty o sběru víček od PET lahví pro nemocnou Lucinku.

Odpoledne jsme se sešli hlavně proto, abychom měli dostatek času na vypracování analýzy ve dvou oblastech ekologie – voda a prostředí školy. Práce se nám dařila, proto si můžete na nástěnce ekoškoly u školní jídelny hned po velikonočních prázdninách naše analýzy prohlédnout. Na závěr naší schůzky jsme ještě zpracovali monitorování celého letošního plánu ekoškoly ve všech čtyřech oblastech – odpady, energie, voda a prostředí. Máme velkou radost, že jsme v letošním školním roce nezaháleli a v oblasti ekologie jsme udělali velký kus práce. Ekotým

Recyklohraní v 1. A

Žáci 1. A se pokusili splnit úkol do projektu Recyklohraní. Seznámili se se zdroji světla. Ví, kde se mohou odevzdávat použité žárovky a zářivky. Nejvíc se jim líbila výstavka barerek. Vymýšleli, co by bylo, kdyby nebylo světlo. MZ

Aktuality o EKOLOGII na naší škole

 • V týdeníku Nástup v minulém a předminulém čísle 42 a 43 vyšly články o našich aktivitách. V čísle 42 to byl Projekt 72 hodin a v čísle 43 Soutěž o nejhezčí lochnesku z recyklovatelných materiálů v rámci Skotského dne.
 • Dne 7. listopadu je Světový den EKOŠKOL a také my se připojujeme k ostatním školám a připomínáme si tento den. Chtěli bychom poprosit všechny, aby si zopakovali, co děláme k projektu EKOŠKOLA na naší škole a proč. Zároveň také prosíme všechny, aby v maximální míře využívali zavedený systém třídění odpadů a dodržování pravidel.
 • Dále bych se chtěla zmínit o časopisu GREEN LIFE, který 26. listopadu přivezou lektoři do školy. Přihlásilo se 25 odběratelů. Organizátoři projektu NEZP nám v časopise GREEN LIFE otisknou článek o Světovém dni EKOŠKOL  na naší škole.
 • Špatnou zprávou ale je, že společnost ASEKOL nám dosud nepřipsala body za odevzdané elektrospotřebiče z 18. září. Situaci řešíme a body si pohlídáme!

Také bychom chtěli ještě poděkovat školní družině za aktivní zapojení do RECYKLOHRANÍ. Splnili úkol Ovocná výzva a určitě se při tom i pobavili, což je vidět z fotky na školním webu.

Dobrý nápad...

Na začátek bych vám chtěla říct o projektu EKO CHEESE, se kterým přišel žák 8. B Tomáš Tieze. Zajistil od společnosti ECOBAT malé boxy pro sběr vybitých baterií v domácnosti a ve třídách.  Boxy se pak jednoduše vysypou do sběrného kontejneru u hlavního vchodu školy.  Chtěli bychom poděkovat Tomášovi i všem, kteří sbírají. Pokud by si chtěl někdo tyto boxy pořídit domů, najde je na stránce www.ecocheese.cz. A vy, kteří nosíte pravidelně do školy sběr, můžete je získat za odměnu.

Naše zapojení v projektu Ekoškola

Na začátku roku 2013 jsme se zapojili do mezinárodního dlouhodobého projektu EKOŠKOLA. Program je určen pro celou školu a vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i veřejnosti. Je to projekt pro celý svět, zapojeno je 37 zemí. V České republice má program na starost Sdružení Tereza, více informací najdete na www.terezanet.cz nebo na www.ekoskola.cz. Aby se naše škola stala skutečnou EKOŠKOLOU, musíme podat žádost o titul a audit školy.

Projekt se skládá ze 7 částí:

 1. Založení pracovního týmu (ten náš pracuje v rámci senátu).
 2. Analýza ekologického stavu školy (mapovali jsme silné a slabé stránky).
 3. Plán činností (zapisujeme do ročního plánu EVVO na základě analýzy).
 4. Monitorování a vyhodnocování (v ročním plánu EVVO).
 5. Environmentální výchova ve výuce (průřezové téma, projekty, pracovní listy, ekoabeceda…).
 6. Informování a spolupráce (vzájemně, web, školní časopis, regionální tisk).
 7. EKOKODEX (školní Ekokodex visí na ekonástěnce u vchodu do jídelny).

KAŽDÁ TŘÍDA BY MĚLA MÍT VLASTNÍ EKOKODEX, ZHOTOVENÉ A VYVĚŠENÉ CEDULKY UMÍSTĚNÉ VE TŘÍDĚ (Šetři vodou a Zhasínej + poděkování), protože ze čtyř základních témat (Voda, Energie, Odpady a Prostředí školy)jsme si nejprve vybrali dvě – ENERGIE a ODPADY.

Všichni by měli vědět, co třídíme a kam se který recyklovatelný odpad dává (papír, plast, víčka, hliník, baterie, drobné elektrospotřebiče) , co zapojením do programu sledujeme (lepší chování k životnímu prostředí, zlepšení spolupráce, uspoření za energie, zviditelnění školy) a sledovat nové informace na školních stránkách.

Děkujeme za podporu a o dalším vás budeme informovat Váš Ekotým.