Ekoškola                                                                  

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Naše škola získala tento titul již potřetí na období podzim 2018 - podzim 2022. Zprávu z auditu  a další informace týkající se Ekoškoly naleznete ZDE.

Přejít na stránky projektu

 

Recyklohraní                                                             

  • Od založení celostátního projektu Recyklohraní v září 2008 jsme do této soutěže zapojeni.
  • Za získané body jsme již pořídili např. školní fotoaparát, flashky a celou řadu zábavných i naučných encyklopedií pro žáky.
  • Pravidelně objednáváme odvoz baterií a drobného elektrozařízení, účastníme se také soutěže ve sběru vysloužilých mobilních telefonů.

Přejít na stránky projektu

 

Zápisy ze schůzek školního senátu a ekotýmu naleznete ZDE.

Za poznatky na zámek

V pátek 12.5. se třídy 6.B a 7.A vydaly procházkou na Červený hrádek, kde Okresní myslivecký spolek Chomutov a Lesní správa Litvínov pořádaly v rámci Mysliveckého dne prezentaci myslivosti, lesnictví a ochrany přírody. Viděli jsme ukázky činností obou organizací, seznámili jsme se zábavnou formou s činnosti myslivců a lesníků, s jejich zvyky a tradicemi. Lesníci nám v praxi ukázali každodenní náplň jejich zaměstnání a seznámili nás s životem v lese. Viděli a vyzkoušeli jsme si výbavu dřevorubců, pak jsme poznávali byliny a stromy našich lesů, dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o životě včel a prohlédli si úl, pohráli jsme si a pohladili lovecká plemena psů, o kterých nám přitom jejich páníčkové povídali. Na nádvoří zámku jsme si poslechli troubení lesních rohů a seznámili se s jejich historií. V sále zámku jsme si prohlédli vystavené paroží a dozvěděli jsme se zajímavosti o lovné zvěři. Akce byla moc povedená a sluníčko nás po celý den pěkně hřálo. PJ a 7.A

                         

Den Země - vyhodnocení

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se zapojili do soutěže ke Dni Země. Všechny práce byly velmi povedené a hodnocení velmi těžké. Než vás seznámíme s výsledky, seznámíme vás s místem, kde jsou všechny výtvory vystavené. Je to nástěnka u hlavního vchodu a magnetická nástěnka u šaten 1. stupně. Najdete tam i kolektivní práce obou tříd prvňáčků, z těch jsme měli obzvlášť radost. VŠEM tvůrcům patří pochvala a slíbená odměna, která je nemine v úterý 2. 5. o velké přestávce v síni tradic. A jak to dopadlo?
 
Kategorie OBRÁZEK                                                                                      Kategorie KNIHA
1. místo Eliška M. 9.B                                                                                  1. místo Vanesa B. 5.B
2. místo Michaela R. 9.B                                                                             2. místo Kačka C. 5.B
3. místo Klára K. a Amálie D. 3.A                                                               3. místo Anna D. 3.B
  
Kategorie KOMIKS                                                                                         Kategorie TEXT
1. místo Saša S. 2.A                                                                                       1. místo Barbora B. 7.B
2. místo Julie K. 5.B                                                                                       2. místo Maruška M. 3.A
3. místo Markéta Ch. 3.B                                                                             3. místo Eliška N. 7.B
Čestné uznání Dominik I. 5.B                                                                      Čestné uznání Anička Š. 6.A,
                                                                                                                          Martina Ch. 3.A, Tomáš K. 3.A
KOLEKTIVNÍ PRÁCE
Čestné uznání 1.A - cenné informace o stromech
                          1.B - zajímavé výtvarné zpracování
 
Za porotu hodnotitelů JK

Chcete budku pro ptactvo? Není problém!

Třída 6. B na hodinách pracovních činností sestavovala ve skupinkách venkovní budku pro ptáčky. Každý se na výrobě budky zapojil nějakou činností. Všechny budky se povedly a děti to ohromně bavilo. Práce byla odměněna velkou jedničkou. A naše snažení jistě ocení i zdejší ptactvo. Už se těšíme, až budou budky viset v okolí naší krásné školy. Nela

Ukliďme Česko 2017

Dne 10. 4. 2017 se školní senát a Ekotým zúčastnil celorepublikové akce Ukliďme Česko - Procházka bez odpadků. Šli jsme po cestě na Červený Hrádek. Obešli jsme rybník a zpět lesem do Jiráskovy ulice. Naplnili jsme jeden a půl pytle plastovými láhvemi, tři pytle směsným odpadem a jeden pytel sklem. Největší kuriozitou byly dva spací pytle, které jsme našli. Akce se zdařila a všichni účastníci z ní měli dobrý pocit. Markéta Tonková 5. B

Spacák

Strom 1

M.R.K.E.V.

Již několik let využíváme nabídku Střediska ekologické výchovy a etiky SEVER k registraci v síti M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). V rámci sítě dostáváme metodické a informační materiály k ekologické výchově a pravidelné rozesílky pozvánek a informací z EVVO.