Ekoškola                                                                  

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Naše škola získala tento titul již potřetí na období leden 2023 - červen 2026. Zprávu z auditu  a další informace týkající se Ekoškoly naleznete ZDE.

Přejít na stránky projektu

 

Recyklohraní                                                             

  • Od založení celostátního projektu Recyklohraní v září 2008 jsme do této soutěže zapojeni.
  • Za získané body jsme již pořídili např. školní fotoaparát, flashky a celou řadu zábavných i naučných encyklopedií pro žáky.
  • Pravidelně objednáváme odvoz baterií a drobného elektrozařízení, účastníme se také soutěže ve sběru vysloužilých mobilních telefonů.

Přejít na stránky projektu

 

Zápisy ze schůzek školního senátu a ekotýmu naleznete ZDE.

Školní hmyzí domek

Je jedna školní zahrada a na té zahradě stojí hmyzí domek. V domku je mnoho hmyzích obyvatel a u domku stojí žáci 2. A a o domku a jeho obyvatelích se učí. Ale také domek popisují, pojmenovávají materiály, které v domku jsou. I k matematice se domek hodí.

Domek

2. A se učila na farmě

Děti si dnes často pletou domácí zvířata s domácími mazlíčky. Že kráva a koza rozhodně mezi domácí mazlíčky nepatří, už děti z 2. A vědí. Poznají seno a slámu, viděly králíky v králíkárně a slepice ve výběhu. Krávu si ti odvážnější i pohladili, ale největší hvězdou dnešní výuky bylo čtrnáctidenní telátko Ota. Za pozvání ke skvělé výuce děkujeme slečně Malárikové. Kdopak ví, kolik žaludků má koza? A kdo neví, zeptá se druháků. MZ 

            Farma 4  Farma 1

 Farma 3

Farma 2

6. A na návštěvě u "svého" velblouda dvouhrbého

Poslední víkend distanční výuky jsme si zpříjemnili výletem do chomutovského Zooparku, od kterého nás neodradily ani občasné májové přeháňky. Hlavním cílem byl velbloud dvouhrbý, kterého jsme jako třída adoptovali letos v dubnu a přispěli tím na jeho chov. Zastihli jsme ho zrovna v čase svačiny, což byla pro nás ideální příležitost pořídit si společné selfie. Během výletu jsme se také shodli, že "našemu" velbloudovi budeme říkat JESUS (význam této přezdívky ochotně vysvětlí žáci 6.A). MB

             

Vzpomínka na Den Země

Někteří žáci naší třídy se zapojili do projektu Solidárek a symbolicky nakrmili některá zvířata v Chomutovském Zooparku. Ukázky některých poukazů jsou níže. Dále jsme se zúčastnili projektu Tonda obal na cestách. Paní lektorka si s námi povídala o správném třídění, recyklaci, opětovném využití a také minimalizaci odpadů. Kromě jiného jsme se dozvěděli, že v naší republice jsou čtyři spalovny, které energeticky využívají odpad. Nachází se v Praze, Brně, Liberci a Plzni. 7. B

Kampaň obyčejného hrdinství jaro 2021

Stejně jako na podzim jsme se za naši školu přihlásili i letos do Kampaně obyčejného hrdinství. Zapojit se může každý žák nebo zaměstnanec školy sám nebo se svojí rodinou. Kampaň bude probíhat buď v týdnu od 10. 5. do 16. 5. nebo od 17. 5. do 23. 5. Můžete si vybrat vždy jen jeden z těchto týdnů. Možnost výběru jsme zvolili proto, aby si každý vybral ten týden, který mu více vyhovuje (distanční x prezenční výuka). V odkazu níže vám posíláme záznamový arch, do kterého můžete zapisovat údaje elektronicky nebo po vytištění. Můžete plnit třeba jen jednu výzvu anebo libovolný počet těchto výzev podle vašeho zájmu a možností. Vyplněný arch přineste neprodleně (nejpozději do pondělí 24. 5. 2021) paní učitelce Janě Kužminské, Ludmile Hennlichové nebo Marcele Zajíčkové. Nebo jej můžete zaslat elektronicky do EŽK nebo na školní email těmto p. učitelkám. Je důležité odevzdat ho včas, protože budeme za naši školu zpracované výsledky posílat organizátorům kampaně. Více informací naleznete na www.ekoskola.cz (záložka Kampaň) Věříme, že se do kampaně zapojí většina našich žáků😊