Ekoškola                                                                  

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Naše škola získala tento titul již potřetí na období podzim 2018 - podzim 2022. Zprávu z auditu  a další informace týkající se Ekoškoly naleznete ZDE.

Přejít na stránky projektu

 

Recyklohraní                                                             

  • Od založení celostátního projektu Recyklohraní v září 2008 jsme do této soutěže zapojeni.
  • Za získané body jsme již pořídili např. školní fotoaparát, flashky a celou řadu zábavných i naučných encyklopedií pro žáky.
  • Pravidelně objednáváme odvoz baterií a drobného elektrozařízení, účastníme se také soutěže ve sběru vysloužilých mobilních telefonů.

Přejít na stránky projektu

 

Zápisy ze schůzek školního senátu a ekotýmu naleznete ZDE.

Práce na školním pozemku

Dnes jsme na hodině pracovních činností dostali úkol: „Tuto hromadu zeminy musíte převézt na čtyři záhony, které jsou poblíž.“ Když jsme tu obrovskou hromadu viděli, tak jsme si říkali, že to bude práce na několik hodin. (Byly toho 4 kubíky, jak nám prozradila paní učitelka.) My se ale fyzické práce nebojíme, a protože „Práce šlechtí“, vzali jsme si toto heslo za vlastní a celou hromadu jsme opravdu převozili za necelou vyučovací hodinu. Takže jsme stihli i trochu poklidit. Takže kromě jedniček v žákovské knížce jsme dostali velikou pochvalu. Kluci ze 7. B

Sazeničky z vlastních truhlíčků

Pracovní činnosti děvčat ze 7. B probíhaly tak, že jsme přesazovaly rostlinky rajčat a paprik, které jsme samy vypěstovaly. Také jsme sely řeřichu. Posuďte sami, jak nám rostlinky pěkně vyrostly. Děvčata ze 7. B

Zatočili jsme s větrem

Vodní a větrnou energii uměli lidé využívat už odpradávna. Naši předkové využívali sílu vody a větru ve svůj prospěch, aby si ulehčili těžkou dřinu. S pomocí těchto přírodních sil poháněli zařízení a stroje, které jim například namlely obilí na chléb, nařezaly dřevo nebo utkaly látku na oblečení. První pokusy a přístroje byly velmi jednoduché a můžete si je vyzkoušet i vy, stejně jako 5. B v hodině pracovních činností!

           

Výuka v dílnách má stále význam

Na polytechnickou výuku jsme nezanevřeli, což můžete sami posoudit z fotografie chlapců z osmého ročníku, kteří na objednávku dětí ze třetí třídy a jejich paní učitelky vyrobili pod vedením  pana kolegy Lukáše Čermáka povedené krmítko pro ptáky. Třeťáci si ho umístí před okna třídy, aby mohli pozorovat ptactvo. Dílny patří v poslední době mezi nejoblíbenější předměty, je to také zásluha pana učitele, neboť on sám se především zasadil o obnovu prostředí dřevodílny a hlavně její vybavení.

Máme 1. vánoční dárek - 2. titul Ekoškola

Slíbily verdikt po Novém roce, radostnou zprávu poslaly mnohem dřív.

Naše škola se zabývá ekologií už řadu let, ale nejen teoreticky, protože o ekologii není možné se jen učit. Přihlásili jsme se proto do Ekoškoly, projektu na mezinárodní úrovni, který má za cíl dostat se od teorie k praxi a zlepšovat hlavně prostředí školy a jejího okolí. Probíhá ve 40 zemích světa, V ČR je zajišťován MŠMT a MŽP a koordinován pražským sdružením TEREZA. Právě odtud k nám 7. prosince 2016 přijely dvě auditorky, několik hodin prověřovaly naši školu a zkoumaly naplňování 7 kroků Ekoškoly a hlavně to, jestli titul obhájíme na další dva roky. Před dvěma lety jsme totiž titul získali a v budově Senátu ČR slavnostně převzali poprvé. Jsme moc rádi, že se nám titul podařilo obhájit a děkujeme všem, kteří se do projektu zapojují, především našemu ekotýmu.