Ekoškola                                                                  

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Naše škola získala tento titul již potřetí na období leden 2023 - červen 2026. Zprávu z auditu  a další informace týkající se Ekoškoly naleznete ZDE.

Přejít na stránky projektu

 

Recyklohraní                                                             

  • Od založení celostátního projektu Recyklohraní v září 2008 jsme do této soutěže zapojeni.
  • Za získané body jsme již pořídili např. školní fotoaparát, flashky a celou řadu zábavných i naučných encyklopedií pro žáky.
  • Pravidelně objednáváme odvoz baterií a drobného elektrozařízení, účastníme se také soutěže ve sběru vysloužilých mobilních telefonů.

Přejít na stránky projektu

 

Zápisy ze schůzek školního senátu a ekotýmu naleznete ZDE.

Jenom kveteme

Po dlouhé době jsme si konečně užili práci ve skupinkách a společné tvoření. Z obalů od vajíček, které už nejsou vhodné k recyklaci, jsme vyrobili originální kvetoucí větvičky a posíláme je jako symbolický dárek ke Dni Země.
Příští týden se k tomuto svátku vrátíme ještě jednou - besedou Tonda Obal na cestách 🙂. 4.B

                                            

8. A podpořila Den Země

Jak organizovat třídnické akce, když se do školy nemůže? Poradíme si a občas pomůže náhoda. DDM Paraplíčko vyhlásilo na duben soutěž zaměřenou na podporu ekologie a ochrany přírody Želví putování, a tak jsme využili této příležitosti a trochu přívětivějšího počasí a rozhodli jsme se, že je nejvyšší čas se opět po čtvrt roce distanční výuky vidět naživo. Sešlo se nás i s třídní učitelkou 14 a kromě povídání byl čas také na vzdělávání, na vytyčených stanovištích rozmístěných po městě jsme plnili zadané úkoly. Ti, kteří méně povídali a více pracovali, se pak rozhodli zapojit do slosování o ceny v soutěži. Dvě hodiny strávené na vzduchu a s kamarády tváří v tvář byly velmi milé a osvěžující. (třída 8.A)

To není hra ,,Co do lesa nepatří,,

Tohle smetí z lesa sbíral žák V. B s rodiči a sestrou 1,5 hodiny. Jak napsala maminka Pepy: ,,Je smutné vidět, co lidé v lese zahodí". Dobrá práce, Pepo! Děkuji. LF

            

Výzva pro žáky

Začátkem tohoto roku se konala videokonference o ochraně klimatu. Za náš ekotým se této konference zúčastnily paní učitelky Kužminská a Zajíčková. Po jejím skončení jsme byli vyzváni, aby se naši žáci, především z 2. stupně, kterým není toto téma lhostejné, zapojili do výzkumu. Členy ekotýmu 2. stupně jsme již před týdnem vyzvali, aby dotazník vyplnili. Kdyby měl kterýkoliv žák z 2. stupně chuť zapojit se do výzkumu vyplněním dotazníku, na nějž odkazujeme níže, budeme za naši ekoškolu rádi. Dotazník zde.

72 hodin dřív!

Tak jako každým rokem se naše škola přihlásila do akce 72hodin. Jedná se o tři dny dobrovolnických aktivit, letos původně určené na dny 15. - 18. října. Vzhledem ke stávající situaci ale tentokrát organizátoři nechali termín na nás. Raději jsme tedy vyrazili už o týden dřív a udělali jsme dobře, protože teď by to nešlo. V rámci výuky vlastivědy jsme si rozšířili poznatky o našem městě a vydali se na naučnou procházku na zámek Červený hrádek. Tam jsme si ještě ukázali některé vzácné dřeviny, např. šácholan zašpičatělý, protože letos máme i další nový předmět - přírodovědu. A pak už jsme rychle nasadili rukavice a do připravených pytlů vysbírali odpadky po neukázněných návštěvnících. 4.B