Ekoškola                                                                  

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Naše škola získala tento titul již podruhé na období podzim 2016 - podzim 2018. Zprávu z auditu  a další informace týkající se Ekoškoly naleznete ZDE.

Přejít na stránky projektu

 

Recyklohraní                                                             

  • Od založení celostátního projektu Recyklohraní v září 2008 jsme do této soutěže zapojeni.
  • Za získané body jsme již pořídili např. školní fotoaparát, flashky a celou řadu zábavných i naučných encyklopedií pro žáky.
  • Pravidelně objednáváme odvoz baterií a drobného elektrozařízení, účastníme se také soutěže ve sběru vysloužilých mobilních telefonů.

Přejít na stránky projektu

 

Zápisy ze schůzek školního senátu a ekotýmu naleznete ZDE.

Uklízíme Česko

Již počtvrté jsme se účastnili celostátní akce Ukliďme Česko. Prošli jsme už naši tradiční trasu – Zámeckou cestu a lesní cestu končící v Jiráskově ulici a k naší velké radosti jsme zjistili, že letos jsme odpadků našli nejméně. Ideální by bylo, kdybychom nenašli nic, ale i tak si jirkováci zaslouží naši pochvalu. 4. A

Česko

Exkurze 5. B na Lesné

V pátek 15. 9. si žáci 5.B vyjeli na Lesnou. Nejprve ekologicky mysleli v teoretické části a poté ekologicky jednali v praxi. Pomocí GPS, vysílaček, tabletů a detektoru kovů plnili různé úkoly a o zábavu a legraci tu nebyla nouze! Všichni by mohli vyprávět. JH

Ekoškola

Ve čtvrtek 22. 6. byli zástupci školního senátu převzít již druhý titul Ekoškola. Slavnostní předání se konalo ve Valdštejnském paláci za účasti i ministra životního prostředí Richarda Brabce. Už tento fakt svědčí o tom, že titul Ekoškola je titulem prestižním. V Ústeckém kraji je Ekoškol jako šafránu a v České republice se tímto titulem pyšní jen 128 škol. A my jsme EKOŠKOLA!!

DSCN0011

Práce ekotýmu

V pondělí 29. května v odpoledních hodinách se konala schůzka školního ekotýmu. Celé odpoledne jsme pracovali na podobě nového školního ekokodexu, vyhodnocovali plán činností za školní rok 2016/2017 a připravovali si plán na příští školní rok. S vyhodnocením nám pomáhal pan ředitel, který nám vysvětloval důvody neuskutečnění některých úkolů, které jsme si naplánovali a jejichž uskutečnění nemůžeme ovlivnit. Velké poděkování patří třídě 3. A, která připravila lodičky, které jsme na ekokodex použili. Výslednou podobu školního desatera si můžete prohlédnout na nástěnce ekotýmu v síni tradic. Věřím, že příští školní rok vše společnými silami zase zvládneme. Za ekotým Bára Bartošová ze 7. B

Ředkvičky ze školní zahrádky

Žáci zajišťují pro chod školy mnohé, dokonce i zeleninu ze školního pozemku jako přílohu k menu, které nabízíme ve školní jídelně. Výuka neprobíhá jen za zavřenými dveřmi memorováním letitých pouček. Vzdělání je prostoupeno opravdovou praxí.