Ekoškola                                                                  

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Naše škola získala tento titul již podruhé na období podzim 2016 - podzim 2018. Zprávu z auditu  a další informace týkající se Ekoškoly naleznete ZDE.

Přejít na stránky projektu

 

Recyklohraní                                                             

  • Od založení celostátního projektu Recyklohraní v září 2008 jsme do této soutěže zapojeni.
  • Za získané body jsme již pořídili např. školní fotoaparát, flashky a celou řadu zábavných i naučných encyklopedií pro žáky.
  • Pravidelně objednáváme odvoz baterií a drobného elektrozařízení, účastníme se také soutěže ve sběru vysloužilých mobilních telefonů.

Přejít na stránky projektu

 

Zápisy ze schůzek školního senátu a ekotýmu naleznete ZDE.

Den Země

22. dubna se na celém světě slaví různými akcemi svátek Země. Na naší škole v pátek proběhla první část – soutěž tříd o snědený oběd v rámci snížení plýtvání jídlem. K obědu byla kroupová polévka a na výběr ze dvou jídel, moravský vrabec s bramborovým knedlíkem a zelím nebo rýžový nákyp s ovocem. Na záznamech se podílel ekotým a paní kuchařky. Možná dílem kontroly, možná působením kantorů, ale hlavně tím, že obě jídla patří mezi oblíbená, skóre není vůbec špatné. V následujícím přehledu uvádíme třídu, počet prázdných talířů (hodnotili jsme bez polévky), počet přihlášených strávníků/počet ten den odhlášených obědů a výsledná procenta. Např. 1.C/x/y/z 100%.

1.A 11/22/0 50%, 1.B 17/21/0 81%, 2.A 17/21/1 85%, 2.B 18/21/0 85%, 3.A 14/20/0 70%, 3.B 19/21/1 95%, 4.A 11/21/0 52%, 4.B 10/19/1 55%, 5.A 11/16/2 79%, 5.B 19/24/0 79%, 6.A 12/17/2 80%, 6.B 16/17/0 94%, 7.A 12/16/1 80%, 7.B 14/18/0 78%, 8.A 8/13/1 67%, 8.B 6/7/1 100%, 8.C 4/7/1 67%, 9.A 1/4/0 25%, 9.B 10/12/0 83%.

Příští týden se pak budeme věnovat druhé části – výpočtu ekostopy školy, protože jedním z cílů ekoškoly je vést žáky i zaměstnance k uvědomování si, jakou stopu každý necháváme na naší planetě. JK

Výlet druháků na farmu

Děti ze II. B dostaly moc pěkný dárek. Na farmu ve Svinčicích u Mostu je pozvala jedna z našich maminek, paní P.  Reicheltová a dopravu autobusem zase zaplatil tatínek K. Šmídlové. Na farmě na děti čekali krásní koníci, na kterých se všichni projeli. Viděli jsme zemědělské stroje, hlavně velký traktor. Nakonec děti soutěžily ve skupinách ve znalostech o koních. Děkujeme všem! Děti II. B + LF

Soutěž Zlatý list

V sobotu 14. dubna se 6 žáků ze  4. A zúčastnilo přírodovědné soutěže v Ústí nad Labem Zlatý list. Zápolení proběhlo pod hradem Střekov. Ve své kategorii se umístili na velmi pěkném 9. místě. Mušketýři ze 4. A si zaslouží velkou pochvalu. Po soutěži si děti prohlédly hrad Střekov, pak ještě navštívily rozhlednu vysokou fantastických 8 metrů. Celý den se povedl. Na úplný závěr dne jsme se ve vlaku potkali s revizorem, ale vůbec jsme se ho nebáli. MZ

zlatý list 1

                                    

Green Life ... zastavme devastaci životního prostředí!

V úterý 10. 4. proběhl u nás ve škole další díl ze série projektu Nejbohatší ekosystémy planety Země, ve kterém je zapojeno více než 50 českých a moravských škol. Příznivci Green Life se dozvěděli novou informaci o rezervaci – v polovině března rezervace překonala 100 ha území. Monitorovací program v hloubi národního parku Gunung Leuser na Severní Sumatře v Indonésii využívá i fotopast pořízenou naší školou. Získává tak důkazy o existenci kriticky ohrožených druhů zvířat za účelem jejich ochrany. Naše fotopast byla umístěna do koruny stromu a my jsme tak mohli zblízka pozorovat krásná zvířata v jejich nejpřirozenějších podobách. Fotky a více informací naleznete na http://pralesdetem.cz/oko-pralesa/ , u koordinátorky EVVO je možnost zapůjčení aktuálního filmu a zájemci si mohou přijít vyzvednout časopis. Jana Kužminská

Děti pro les

V pondělí 9. dubna 2018 se žáci 4. A zúčastnili dalšího Uklízení Česka. Prošli svou tradiční trasu, sesbírali odpadky po nepořádných "srnkách a zajících". Teď si moc přejí, aby les zůstal dlouho čistý. MZ

Úklid