Ekoškola                                                                  

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Naše škola získala tento titul již potřetí na období leden 2023 - červen 2026. Zprávu z auditu  a další informace týkající se Ekoškoly naleznete ZDE.

Přejít na stránky projektu

 

Recyklohraní                                                             

  • Od založení celostátního projektu Recyklohraní v září 2008 jsme do této soutěže zapojeni.
  • Za získané body jsme již pořídili např. školní fotoaparát, flashky a celou řadu zábavných i naučných encyklopedií pro žáky.
  • Pravidelně objednáváme odvoz baterií a drobného elektrozařízení, účastníme se také soutěže ve sběru vysloužilých mobilních telefonů.

Přejít na stránky projektu

 

Zápisy ze schůzek školního senátu a ekotýmu naleznete ZDE.

Uklidili jsme pravý nefalšovaný český nepořádek!

Děti ze 4. A uskutečnily svůj tradiční úklid lesa a zúčastnily se tak aktívně akce Uklízíme Česko. Nasbírali jsme 10 pytlů odpadků. A máme pro vás typ: Přestaňte chodit do obchodů. V lese najdete všechno - boty, kalhoty, spodní prádlo, bundu, tašku. Dokonce i matraci, peřinu a polštář. Než doma začnete uklízet, doběhněte si do lesa pro koště. Ale i klec pro papouška a poklice na auto nabízí náš jirkovský les. Ušetříte a ještě pomůžete přírodě.

Housenka 2

Po našem úklidu asi srnky oslavovaly, že je les čistější a zanechaly zbytky po oslavě. Ale byly to čistotné srnky, a aby si neušpinily zadečky, přinesly si na sednutí letáky. MZ

Po srnkách

Schůzka ekotýmu

Dnešní pravidelná schůzka našeho školního ekotýmu a senátu proběhla netradičně. Kromě pravidelných aktivit, kterými jsou například kontrola plnění úklidu kolem školy, nebo kontrola splnění zadaných úkolů, jsme hráli dvě hry, které si pro nás připravily naše paní učitelky. V první hře jsme každý sám za sebe odpovídal pomocí barevných kartiček, kam bychom vyhodili jaký odpad. Všichni jsme soutěž zvládli na jedničku, proto každý dostal za odměnu lízátko. Druhá aktivita byla skupinová. Naším úkolem bylo správně přiřadit recyklační symboly a různé obrázky odpadů roztřídit do správných kontejnerů. Formou hry a skupinové práce jsme se dozvěděli spoustu nových informací. Ekotým, LH

Ekologická virtuální „únikovka“

Virtual academy: „Zažij dotek budoucnosti přímo ve své třídě“. Dnes za námi přišly dvě příjemné zaměstnankyně firmy Calliditas. První hodinu jsme si povídali o energetické krizi a dozvěděli jsme se, jak se chovat k nám samým, ale i k prostředí a situacím kolem nás. Druhou hodinu jsme si všichni vyzkoušeli virtuální realitu, kde na nás čekal formou únikové hry zábavně zpracovaný ekologický kvíz. Moc děkujeme za tuto příležitost😊 9. B

Od první do deváté

Po několika letech jsme si oprášili své znalosti o třídění, recyklaci a ukládání odpadů. Objednali jsme si bezplatnou pojízdnou interaktivní výstavu a besedu společnosti EKO - KOM Tonda Obal na cestách, protože v naší Ekoškole se snažíme vést žáky ke správnému nakládání s odpady a snaze omezit jejich vznik. Cílem programu byla podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí napříč všemi ročníky. Beseda byla prokládaná krátkými filmy a hrami, žáci si vyzkoušeli správné rozdělení do konkrétních kontejnerů, viděli vzorky recyklovaných materiálů a na konci dostali drobné odměny. Pokud by si chtěl někdo připomenout, jak správně třídit, může se podívat na www.jaktridit.cz / pokud by někdo chtěl zkusit hry, jsou na www.tonda-obal.czhry. Děkujeme lektorům týmu Tonda Obal na cestách za program, s nímž k nám 26. ledna přijeli. Jana Kužminská, koordinátorka EVVO

Hudba, ekologie i mazlíčci

V úterý 8. 11. se naše třída 4. B vypravila do DDM Paraplíčko. Připravili si pro nás hudební a ekologický program. V hudební části jsme si zazpívali, vyzkoušeli si rytmický doprovod písničky, určovali hudební žánry. V ekologické části jsme si zopakovali správné třídění odpadu a seznámili se s ekologickým trendem " zero waste". Celý program byl nejen poučný a zábavný, ale vyhráli zvířecí mazlíčci! Ti byli prostě nejlepší! Mají jich hodně. Dokonce i jednu televizní hvězdu😊! Leguána ze seriálu Kukačky! Děkujeme Paraplíčku za hezký a poučný program! JV