Výuka vleže

Třetí a čtvrté třídy si v pondělí prohloubily znalosti o vzniku života na naší planetě. Nové znalosti získaly ve sférickému kině. Výuka byla nejen vizuálně přitažlivá, ale i pohodlná! Doporučeno bylo při sledování filmu ležet!

            

Hledání jirkovského pokladu

V pondělí 25. září jsme sice šli do školy, ale již v úterý nás čekalo hledání jirkovského pokladu. Abychom se k pokladu dostali, museli jsme řešit hádanky a plnit různé úkoly na 8 stanovištích, které byly hlídány pohádkovými postavičkami. Poklad s námi hledaly také děti z německé školy. I přesto, že jsme se nejprve báli, jak se s nimi domluvíme, nakonec nám bylo líto, že nebyly v každé skupině a my nemohli zkoušet své konverzační dovednosti. Při čekání na další z odměn v podobě oběda jsme si vyzkoušeli, jak pohodlné to mají v autě hasiči. Ve společných aktivitách jsme pokračovali hned ve středu, kdy jsme měli „Stmelovací den“. Opět jsme společně plnili úkoly a přitom zjistili, že nám někdy vázne komunikace, hůře se soustředíme a někdy pořádně neposloucháme a neumíme být v klidu (alespoň máme co zlepšovat – vždyť nikdo není dokonalý), ale jinak jsme prima parta, která se navzájem velmi dobře zná. A paní učitelka třídní si nás prý prozatím i nechá. Počasí se nám vydařilo i ve středu, takže jsme další hezký den mohli zakončit opékáním buřtíků. KH

          

          

Seznamovací den žáků 6. tříd

Minulý týden pořádala naše škola adaptační kurz pro žáky 6. tříd. Jeho cílem bylo umožnit žákům i učitelům, aby se lépe poznali a více se o sobě dozvěděli. Žáci kreslili, tvořili a v seznamovacích hrách prokazovali, jak dobře znají sami sebe a své spolužáky. Počasí nám oba dny skutečně přálo, proto jsme se po obědě vydali  za čerstvým vzduchem na  nedaleký Červený Hrádek, kde jsme se kochali barevným podzimem a procházku si zpestřili různými hrami. Po návratu do školy chlapci připravili táborák a společně jsme si opekli buřty. Adaptační kurz jsme si užili se vším všudy. O zážitky a legraci nouze rozhodně nebyla. Lépe jsme se poznali a sblížili se. Za pomoc s přípravou kurzu děkujeme paní učitelce Simoně Pavlisové, která na škole působí jako metodik prevence. Irena Svatošová

          

           

                                                           

Mladší atleti školy na závodech

V okresním kole atletického čtyřboje školu reprezentovali chlapci a děvčata z našeho mladšího dorostu.

Tornádo v ČR aneb 7.A v Techmania Plzeň

V pátek 22. září se 7.A vydala spolu s jednou třídou z 1. ZŠ v Jirkově za podpory MAP Chomutovsko do Techmania Plzeň. Jak napovídá titulek, žáci zde zhlédli exponát demonstrující vznik tornáda, který byl součástí expozice o planetách a vesmíru. Samozřejmě zde nesměla chybět první českonautka Elen H. ze skupiny dobrovolníků 7.A.

   

Další expozice byly ve znění klasických oborů, jako je matematika, technika a přírodní vědy (např. fyzika a chemie). Zde probíhaly oblíbené hrátky s vodou (škoda, že nemáme moře), nácvik budoucích mistrů bagristů (po našem tréninku proběhl okamžitý servis exponátu) a nemohl chybět i kurz věštění z koule. Po celou dobu pobytu na nás dohlížela naše osobní ochranka, která zde měla i nácvik střelby na cíl.

         

          

Speciální částí byla expozice zdravé výživy, kde jsme se dozvěděli, co potraviny obsahují, základy stolování a jak se zdravě stravovat. Zaujmul nás exponát na porovnání přijaté a vydané energie zastoupené různě těžkými plechovkami (překvapila hmotnost plechovky zastupující brambůrky a colu, z druhé strany lehkost plechovky zastupující spánek). Závěrem lze řící, že návštěva by se měla zopakovat, jelikož tento krátký čas nám nestačil na upevnění znalostí, protože po náporu hladových kobylek došly v občerstvení hranolky a zeleninový salát rozhodně zbyl na třídního učitele.

                                                       

Adam je šestý nejlepší ve své kategorii v ČR

Ve dnech 7. 9. - 10. 9. 2017 proběhlo Republikové finále desetiboje OVOV v Brně, kterého se zúčastnil desetiletý Adam N. z 5. ročníku naší školy. Dvoudenní sportovní zápolení ukázalo, že Adam je ve své věkové kategorii  6. nejlepší sportovec z republiky. V Brně se sešlo 640 dětí, 250 učitelů, 44 družstev, 288 jednotlivců, 50 závodících učitelů, 1 družstvo Olympijské nadace  a nesčetně mnoho olympijských legend, jako je trojskokanka Šárka Kašpárková, tyčkař Štěpán Janáček, plavec Jiří Jedlička, basketbalistka Ivana Večeřová...Adamovi přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů a děkujeme za vzornou reprezentaci školy, města a regionu. Bravo!

Naši prvňáčci

Naši prvňáčci jsou ve škole teprve 14 dní a už jsou okresními celebritami. V minulém týdnu byly uveřejněny fotografie 1. A a 1. B v Chomutovském deníku jako zaručeně první fotky prvňáčků v chomutovském okrese. No, uznejte, že to našim 60 školákům opravdu sluší... 

Běh v našem krajském městě

V sobotu 16. 9. 2017 se už potřetí 15 dětí ze 4. A a jeden žák z 2. B zúčastnilo DM rodinného běhu v Ústí nad Labem. Všichni běžci do cíle doběhli, radovali se z medailí a slíbili si, že příští rok běží zase. Nedali se odradit hrozícím špatným počasím a běh si užili jako praví běžci. M.Z.

Bezpečně po Přivaděči Ohře - Bílina

14. září 2017 se uskutečnila beseda pro žáky 4. A o bezpečnostních pravidlech a opatřeních na přivaděči. Besedu uspořádali pracovníci Povodí Ohře Chomutov v čele s panem Mazánkem. Děti byly nadšené a hned po návratu do třídy začaly luštit kvíz v časopisu Ohříček. MZ

Přivaděč

Zkoušky Cambridge English 2017

Blahopřejeme dalším držitelům certifikátu Cambridge English. Jedná se o zkoušky, které jsou uznávány středními školami, univerzitami a soukromými i veřejnými zaměstnavateli v celém anglicky mluvícím světě. Na fotografii jsou opět žáci, kteří úspěšně zkoušku složili, a tak oprávněně obdrželi mezinárodně uznávaný certifikát jako doklad o dosažené úrovni.