Zábavné výtvarné odpoledne

Často se v tisku nebo na internetu objevují nehezké zprávy, jak jsou děti na distanční výuce líné, jak školní povinnosti berou jen okrajově a povrchně, jak celý národ vlivem pandemie zpohodlněl... Eliška ze 4.A posílá všem skeptikům a zlým lidem vzkaz, že ji učení, ale také objevování, bádání či výtvarné tvoření stále moc moc baví. Důkazem jsou následující fotografie - Eliška samostatně vyrobila plovoucí svíčky a doufá, že plamínky budou zářit všem dobrým a pracovitým lidem, kteří si v těchto nelehkých časech zaslouží naši podporu... Eliško, za krásné svíčky děkujeme. AF.

                                                     

Příroda kolem nás

Sofinka K. ze 4. B se rozhodla zapojit do celostátní výtvarné soutěže, vyšla si s malířským stojanem a výsledkem je krásný obrázek na téma "Příroda kolem nás". Poznáte, ve kterém místě Jirkova tvořila? Sofi, držíme palce! JK

Ve škole jsme rádi

Prvňáčci náležitě využívají privilegia, že MOHOU chodit do školy. Modelují písmena, při matematice hrají karty (porovnávají čísla) a staví stavby z krychlí. Panečku, že jim to jde? MH

Žáci soutěžili i navzdory devastaci škol

Velkou pochvalu a obdiv zaslouží žáci, kteří i v době, kdy se oficiálně do školy nesmí a kdy výuka probíhá z domova, nezahálejí a aktivně se účastní soutěží. 15. ledna se konalo online okresní kolo Dějepisné olympiády, do něhož ze školního kola postoupili Martin Merxbauer z 8.A, Jiří Horníček a Jaroslav Zíka z 9. B. Martin se umístil na krásném 10. místě. 25. ledna se pak konalo online okresní kolo Olympiády z českého jazyka, v němž naši školu reprezentovaly Zdeňka Horníčková z 9. B a Markéta Němcová z 8. B, Zdeňka vybojovala 13. místo a Markéta 18.

Všem žákům děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Gesichtsbuch Marie Terezie

Napadlo vás někdy, jak by to vypadalo, kdyby historické osobnosti mohly využívat vymoženosti moderní techniky? Tak přesně toho se týkal úkol, který dostali žáci 8. A v hodině dějepisu. Inspirováni Gesichtsbuchem Marie Terezie, který můžete najít na stránkách České televize, měli totiž vytvořit možný facebookový status, který by si k vybraným životním událostem (po roce 1741, kdy zmíněný Gesichtsbuch končí) mohla Marie Terezie napsat. A jak si s tím poradili? Posuďte sami z vybraných prací.

 

Online výuka inspirující

Školy jsou již delší dobu zavřené, většina žáků se každý den připojuje na češtinu, matematiku, ale také třeba na vlastivědu či přírodovědu. Pravě na online hodinách přírodovědy dostávají děti kromě klasických úkolů (kdy mají například zjistit informace o cizokrajných zvířatech) i výzvy, aby si na chvilku protáhly tělo a občas se vydaly na přírodovědnou vycházku. Aktivní Daniel T. ze 4. A se s rodiči vydal na jirkovskou přehradu a všem milovníkům sněhu a zimní přírody posílá pozdravy, fotografie a úsměvy i navzdory covidu... AF.

       

Nejdřív práce, potom zábava

Štěpán ze 4.B a Honza ze 4.A vzkazují - "Aby nám šla domácí práce dobře od ruky, máme zaručený recept: 1x denně čerstvé povětří 🙂!" JK

                    

Hudební výzva žákům 2. stupně

Hudební výchova v době covidové je bohužel opomíjena, nesmí se zpívat, nesmí se tančit a divadla jsou zavřena. Kluci a holky z naší školy se v minulých dnech vydali do světa hudby trochu jinak - bádali, hledali a zjišťovali odpovědi na otázky v hudebním testu. Někteří svá řešení okořenili něčím novým, někteří připojili zábavné poznámky, někteří zpracovali i zajímavé referáty. Všem aktivním hudebním badatelům moc děkuji a přináším správné řešení. AF.

Škola bez tělocviku

Protože nemůžeme mít tělocvik, Kuba (4.B) s bráškou Honzíkem (1.B) makají doma. MH

                                   

Jako od Lady

Zatímco venku kraluje "ladovská zima", děti z 2. A si zkusily kreslit jako Josef Lada. Na začátku se to zdálo velice lehké, ale obrázky děti potrápily. Výsledek by se panu Ladovi určitě líbil. MZ

Lada