I druháci mají "odpoledku"

Na odpolední vyučování 8.A jsme přišli plni očekávání a odcházeli nadšení a ruce plné krásných výrobků. S jejich výrobou nám pomohli kluci a holky z této třídy. Zkusili jsme si různé techniky a poznali nové kamarády. Děkujeme dětem a paní učitelce Honsové za pozvání. PB

Záložka do knihy spojuje národy

Žáci 6., 8. a 9. ročníků se zapojili do projektu "Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů". V rámci této akce vytvořili originální záložky pro partnerskou školu v Bratislavě a formou her oprášili své znalosti slovenštiny. V příštích dnech očekáváme nadílku záložek ze Slovenska. Díky nim mohou žáci navázat nová přátelství a předávat si postřehy z vlastní četby. DD, MS

Terakotová armáda

Žáci 4. A se v pondělí 30. 10. byli podívat na výstavě v mosteckém muzeu na expozici Terakotová armáda. Výstava byla velmi pěkná, s krásným průvodním slovem, testem pro žáky a naučným filmem. Je velkým zážitkem pohybovat se mezi terakotovými vojáky, vyfotit se s nimi a seznámit se tak s dávnými časy. MZ

                               

Kraul nahradila kobra

Bazén ještě není doopravený, a tak došlo i na netradiční hodiny jógy na odpočinkové ploše. 4. B posílá pozdrav z pozice kobry ?!

         

Něco poezie, něco umění ...

Běžel ježek po mechu, přišel domů s pláčem, protože se ve spěchu srazil s křemenáčem. Máma řekla: "Nač ten pláč? Styď se aspoň trošku! Koukej, jak má křemenáč popíchanou nožku." Děti z 1.B jsou v pracovních činnostech velmi šikovné, vyrobily tyto krásné ježečky a měly to za chvilku! JK

                          

Sami jsme si vyrobili a sami se s ním učíme - s geoboardem

Při výuce matematiky se snažíme používat názorné pomůcky, které rozvíjí naši představivost. V loňském školním roce nám spolužáci při hodinách pracovních činností vyrobili několik geoboardů, které nám pomohly k představě rovinných útvarů a výpočtům délek úseček pomocí Pythagorovy věty. Žáci 8. B

 

CodeWeek 2017

Po roce jsme se opět zapojili do projektu CodeWeek, kterým Evropská unie propaguje výuku základů programování. Letos se stali průvodci a organizátoři žáci 9.A (úkolu se zhostili velmi dobře). Pro žáky prvního stupně připravili v učebně informatiky základy programování s Angry Birds  (www.code.org). Dále letos poprvé zařadili vytvoření programu, kterým by byl vytvořen zadaný obrazec a nakonec úkol pro nejstarší sestavit z číselného kódu obrázek. Pro nejlepší malé programátory jsme měli malou odměnu.

           

          

 

Návštěva z Německa

Naši školu navštívila Manuela Martin z německého města Landau. Připravila si krátkou prezentaci na téma spolková země Porýní-Falc („trochu jiné Německo“), odkud pochází. Přednáška probíhala v němčině i angličtině – podle toho, zda v dané třídě byla na programu hodina anglického nebo německého jazyka. Po skončení prezentace došlo vždy i na živou diskuzi se žáky, kteří pokládali řadu zajímavých dotazů týkajících se Německa, spolkové země Porýní-Falc, avšak i osobního a pracovního života přednášející (pracuje jako muzikoterapeutka v psychiatrickém ústavu Pfalzklinikum Klingenmünster).

Plazmové výboje v hodině fyziky

Dnes na hodině fyziky lítaly hromy a blesky. Ne že by se někdo na někoho zlobil, hromoval a burácel, ale to jsme si jen ukazovali další zajímavou věc. Konkrétně jsme se seznámili s Teslovou cívkou. Dětem se nejvíce líbily plazmové výboje. Taky je překvapila skutečnost, že Teslova cívka dokáže na dálku přenést elektrickou energii, a rozsvítit tak i nezapojenou zářivku. Podobně jako třeba mikrovlnná trouba. Ale to doma opravdu, ale opravdu nezkoušejte a raději se podívejte na naše video (P. Kaššák) - video zde.

Projekt Osobní bezpečí

Děti ze 2. B navštívil dne 11. 10. 2017 příslušník Městské policie Jirkov. Vysvětlil jim, jak se mají zachovat, aby se v dopravních situacích nezranily a neodcházely s cizími osobami. Bylo to velmi poučné a pro děti zajímavé. LF