Kroužek flétniček?

I takto to vypadá na kroužku flétniček 2. A, na kterém hrajeme, zpíváme, ale také relaxujeme. ŠK

Prvňáci po devíti letech ... končí

Za práci na školním časopise odměna

Stálí členové redakční rady ve složení Klára Lászlová, Ondřej Mrhal, Barbora Bartošová, Eliška Popelková a Anna Šolcová si převzali zasloužené odměny za celoroční práci na školním časopise Lodička. Za pomoc s technickými úpravami (zejména tiskem) děkujeme panu učiteli Čermákovi, bez něhož by světlo světa nespatřilo ani jedno číslo. "Žáky bych chtěla moc pochválit za samostatnou a obětavou práci při přípravě časopisu. Děti si samy píší články, fotí a vše pak graficky upravují.“ Za kroužek školního časopisu Irena Svatošová.

Právě se vrátili z Hradu

7. B byla ve středu na výletě v Praze. Pojali to především jako dějepisnou exkurzi a navštívili některá místa, o kterých se letos učili v dějepise: Pražský hrad, Malostranské náměstí, Karlův most, Staroměstské náměstí. Svoji vycházku zakončili krátkým rozchodem na Václavském náměstí. Pro některé byla cílem výletu především návštěva Mc Donaldu a KFC, ale i tak si vycházku rozpálenou Prahou užili. Bez újmy se prodrali davy turistů a v pořádku se vrátili domů.

Žáci 5. tříd to dotáhli až do poslanecké sněmovny

Dne 19. 6. podnikli žáci 5. A a 5. B výlet do hlavního města - Prahy. A nebyl to jen tak obyčejný výlet. Na programu byla návštěva poslanecké sněmovny, výlet parníkem i návštěva ZOO. První zastavení bylo v poslanecké sněmovně, kde jsme se po krátkém výkladu od pana průvodce mohli posadit do poslaneckých lavic (které jsou mimochodem méně pohodlné, než ty naše školní). Dokonce jsme si mohli zkusit odhlasovat nový zákon. Odhlasovali jsme si tedy prodloužení prázdnin ze stávajících dvou měsíců na tři měsíce.  A to s okamžitou platností. Abychom se v parném letním dni trošku osvěžili, vydali jsme se podél Vltavy na Rašínovo nábřeží a odtud jsme se vydali parníkem až do Tróji, kde jsme navštívili místní ZOO. Celý výlet jsme zhodnotili jako velice podařený a po organizační stránce bravurně zvládnutý. Už nyní se těšíme na další :)

4. třídy na výletě

"Teď už o člověku víme mnohem více", potvrdili všichni účastníci pondělního výletu na světoznámou pražskou výstavu "BODY EXHIBITION".

3. místo v oranžovém minivolejbale

Žáci nižšího stupně byli úspěšní na volejbalovém hřišti a ti nejlepší získali ocenění, děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k výbornému umístění, tentokrát s míčem uměli nejlépe zacházet Marek a David ze 3. B.

Cyklisťák 2017

Počátkem června jsme vyrazili na každoroční cykloturistický kurz, který se konal na Měděnci pod Klínovcem. I přes utržené šlapky a bouchlé duše v pneumatikách jsme úspěšně absolvovali celý kurz. Díky všem účastníkům kurzu včetně pedagogického doprovodu S. Pavlisové, M. Dvořáka, I. Svatošové a J. Novotné.

2. A v přírodě u zámku

Letos si 2. A udělala výlet do okolí Červeného hrádku. Dopoledne bylo plné her a soutěží mezi sedmi týmy. Šiškami házely na cíl, u hrobky si děti našly svou obálku s rébusy, úkol napsaný v Morseově abecedě byl trochu tvrdým oříškem. Děti velmi bavilo hledání očíslovaných kolíků, následovala stavba kroužkových komínů a pohádkové postavičky se také povedly.  „Kimovku“ zvládly děti celkem hravě a shromáždit sedm zadaných přírodnin byla hračka ... ŠK

3. místo v krajském kole Mladý záchranář 2017

Soutěž Mladý záchranář je určena žákům 6. - 8. tříd ZŠ v oblasti přípravy na mimořádné události a krizové situace. Soutěž ověřila znalosti a praktické dovednosti dětí v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí, kdy žáci plnili pracovní povinnosti záchranářů, a tak si mohli vyzkoušet řadu věcí přímo v praxi. Natálie, Matěj, Kateřina a Adam z naší školy zastupovali v soutěži náš okres a v silné konkurenci, kterou doplňovalo víceleté gymnázium a sportovní škola, získali třetí místo. Blahopřejeme našemu týmu a jejich vedoucí paní Janě Cmárové.