Třecí kladka

V populárně naučném pořadu "Zázraky přírody" jsme mohli vidět pokus s třecí kladkou, kdy moderátor Vladimír Kořen skočil ze 17 metrů na volném laně. My jsme pokus zopakovali, ale v zájmu zachování bezpečnosti jsme místo populárního moderátora použili hrníček či jiné vhodné závaží. Sami si můžete vyzkoušet, že to funguje. Stačí na jednom konci provázku připevnit hrníček a na druhém konci drobné závaží. Hrníček je zavěšen pod úhlem devadesáti stupňů přes třecí kladku, kterou nahrazuje vařečka. Pokud závaží pustíme, hrneček bude padat k zemi, ale nedopadne, a tudíž se nerozbije. Závaží se setrvačností otočí kolem vařečky a hrneček zastaví. Odkaz na původní video: https://edu.ceskatelevize.cz/video/5453-pokus-treci-kladka (PK)

                            

 

Let na Mars

Děti z 2. A si v pondělí vyzkoušely poprvé práci s vědeckým textem. Vysvětlily si cizí slova, vyhledávaly informace v textu, počítaly marťamazlíčkům tykadla a hlavy, vymýšlely, co by Marťanům řekly. Na závěr si Marťany nakreslily. MZ

Marťani2

Marťni

Čeština jinak

Zábava na sněhu o víkendu skončila, zábava s učením může být nekonečná... Například vymyslet úsporný příběh z jednoslabičných slov na motivy knihy pohádek Fimfárum od Jana Wericha nebo vybrat si jednu skupinu vyjmenovaných slov a za použití rychlé mluvy - rapování ji ztvárnit s, nebo bez hudebního doprovodu a natočit video, to byly nejaktuálnější úkoly z češtiny pro děti ze 4.B. Ty se jich zhostily na 1*. JK

             

Umění (být) doma

Národní galerie v Praze zareagovala na nucenou karanténu po svém a vytvořila (nejen pro žáky) speciální akci Umění (být) doma. V ní představila několik fotografických výzev, které si žáci 8. A vyzkoušeli splnit v rámci plnění úkolu z výtvarné výchovy. Nejvíce frčely úkoly „Jiná krajina“ - obraz pomocí mouky a kuchyňského náčiní; „Stabilně labilně“ – vrstvení předmětů z domácnosti tak, aby držely balanc, a „Organizovaně na ně“ – kompozice z předmětů. Vybraná výtvarná díla můžete posoudit sami. MJ

         

                   

V hodinách fyziky se nyní věnujeme tření

A to by nebyli naši zvídaví sedmáci, aby jednoduchým pokusem neprověřili zákonitosti klidového tření. Vzali si dvě učebnice a střídavě překládali listy z jedné učebnice do druhé. Už po dvaceti stránkách se tak výrazně změnil charakter styčných ploch, že nebylo v našich silách učebnice od sebe odtrhnout. Do pokusu zapojili i své tatínky, kterým se podle zpráv rovněž nepodařilo učebnice oddělit. A co vy? Kolik stránek ještě dokážete "přeprat" a zvítězit tak nad třením? Petr Kaššák ve spolupráci se VII. B

                           

Olympiáda z anglického jazyka - letos distanční formou

Stejně jako výuka i jazykové soutěže letos probíhají distančním způsobem. Přestože účastníků bylo ve školním kole méně, předvedené výkony byly velmi kvalitní. Vítězům gratulujeme a přejeme jim hodně úspěchů v kole okresním, které proběhne opět distančně. Jak jinak, že?

Pravidelná fyzická zátěž vám prodlouží zdravý život

Rád se s vámi podělím o fotografie našich žáků, kteří o jarních prázdninách nezaháleli a navzdory covidu nerezignovali na udržování své tělesné zdatnosti. Výborné sněhové podmínky a led po několika letech nabídly všem bez rozdílu možnost si užít aspoň v omezené míře některých zimních sportů. Buďme fit!

                                 

Fyzika pořád názorně

V minulých hodinách fyziky jsme se společně se sedmáky seznamovali s novou fyzikální veličinou - s tlakem. Aby lépe pochopili fyzikální zákonitosti, nezůstali jsme pouze u teorie, ale vše jsme si prakticky ukázali. První výzvou bylo ověření hypotézy, že v dlani nedokážeme rozmáčknout syrové vejce. I když mnozí pochybovali, posléze se sami na vlastní oči a ruce přesvědčili, že vajíčko jejich tlaku snadno odolá. V druhém pokusu jsme na desku s mnoha hřebíky umístili nafouknutý balónek a sledovali, co se bude dít. Balónek i při zatížení k překvapení mnohých odolal. Pokud nevěříte, přesvědčte se sami! Petr Kaššák

                                          

Virtuální exkurze

Protože v dnešní nelehké době se nemohou realizovat nejrůznější vzdělávací exkurze, využili jsme nabídky pracovnic informačního centra elektrárny Dukovany, které nám nabídly možnost projít si jejich elektrárnu alespoň formou virtuální prohlídky. Prohlídka byla zaměřena na fungování jaderné elektrárny a dozvěděli jsme se spoustu nového. A ti nejaktivnější a nejpozornější posluchači si dokonce vysoutěžili ČEZ láhev na vodu či poznámkový blok. P. Kaššák

Užijte si prázdnin a pozor na koronakrizi duše!

Ahoj děti, žáci a žákyně, deváťáci!

Naší zemí se šíří nejrůznější mutace nemocí, myšlení, fóbií a politiků. Dejte si pozor na všechny! Jak nepodlehnout neustálé masáži a strachu, nabádání k pasivitě a zřeknutí se odpovědnosti za svůj vlastní osud? Výzva "zůstaňte doma a vděčně se dívejte, jak udatně pro vaše dobro vláda pracuje do roztrhání těla" je hloupá. Nejlepší zbraní proti covidu i dalším virům je vlastní imunita a tu si posílíte fyzickou aktivitou, cvičením a sportováním. Očkování je jen podpůrný prostředek! Zdravý životní styl, jehož součástí je pohyb na čerstvém vzduchu nenahradí každoroční očkování 8 miliard lidí. (P. Nováček - LN z 5. 2.) V příštím týdnu až na výjimky se vypne distanční výuka, abyste si užili jarních prázdnin, nabízí se vám jedinečný čas rozpohybovat své tělo, pořádně se provětrat a nabrat sílu z přírody pro další distanční věznění. Nezahálejte, covid kila navíc za vás nikdo neshodí a proti obezitě zatím očkování neexistuje a jak už víte, covid má obezitu rád. V dnešní korektní době se sice vyhýbáme pojmenování obézní a tváříme se, že takový nikdo žádný mezi námi není, aby neutrpělo jeho sbevědomí, ale podívejte se všichni do zrcadla, jestli vám ta rouška už není malá, pak máte možnost si buď nechat ušít XXL, nebo se začít pravidelně hýbat! Fyzické aktivitě na čerstvém povětří zdar! JD