Ekoškola                                                                  

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Naše škola získala tento titul již potřetí na období leden 2023 - červen 2026. Zprávu z auditu  a další informace týkající se Ekoškoly naleznete ZDE.

Přejít na stránky projektu

 

Recyklohraní                                                             

  • Od založení celostátního projektu Recyklohraní v září 2008 jsme do této soutěže zapojeni.
  • Za získané body jsme již pořídili např. školní fotoaparát, flashky a celou řadu zábavných i naučných encyklopedií pro žáky.
  • Pravidelně objednáváme odvoz baterií a drobného elektrozařízení, účastníme se také soutěže ve sběru vysloužilých mobilních telefonů.

Přejít na stránky projektu

 

Zápisy ze schůzek školního senátu a ekotýmu naleznete ZDE.

Jarní procházka s úklidem lesa

V pátek si děti z 4. B a 5. A  vyšly na jarní vycházku do lesa. Pozorovaly jarní květiny, prohlédly si zblízka ropuchu, vyšly na Kozí hřbet. Během cesty také uklízely odpadky z lesa. Naplnily 15 pytlů různým "lidským" nepořádkem - boty, kufr, lahve a plechovky všeho druhu, bezpočet igelitových pytlů, plastových kanystrů, pneumatika apod. Uklidili jsme toho opravdu hodně. Musela nám pomoci i Městská policie Jirkov a přijet pro nalezené injekční stříkačky. Děti se ptaly: " Kde se ten nepořádek bere?" Odpovězme jim, kdo to do lesa nosí ..... MZ, MH

Vyhlídka

Konečná

Chystáme se na oslavy Dne Země

Na dubnové schůzce školního ekotýmu jsme připravovali oslavy Dne Země. Jednou z aktivit bylo vytvoření ankety pro naše rodiče na dubnovou třídní schůzku. Připravili jsme dvě ankety. Jedna se týká třídění odpadů a druhá úklidu při venčení svých domácích mazlíčků. Sami jsme si hlasování vyzkoušeli nanečisto. Děvčata z 8. a 7. ročníku nám předvedla scénky, které si na třídní schůzku pro rodiče připravila. Obě scénky byly odměněny potleskem. Poslední velkou akcí na oslavu Dne Země bude úklid Jirkova, který bude za naši školu probíhat v pondělí 22. dubna v odpoledních hodinách. Členové ekotýmu Flotila.

Obnova skleníku

Již několik let jsme měli na školní zahradě rozbitý a nevyužitý skleník. Proto jsme se rozhodli, že ho dáme do pořádku a budeme v něm pěstovat bylinky pro využití ve školní kuchyni. V průběhu měsíce září a října jsme na pracovních činnostech vyklidili ze skleníku rozbité sklo, odstranili plevel a z kompostu navozili hlínu. Paní sekretářka zajistila přivezení několika kubíků čerstvé zeminy. Na konci října jsme za pomoci našeho pana školníka udělali do skleníku cestičku ze starých nevyužitých obrubníků a začali navážet a rozhrnovat novou zeminu. Na jaře vysázíme bylinky. Věříme, že skleník bude v dalších letech zase využitý. Žáci 6. A, 7. B a LH

72 hodin – splněno!

Už tradičně se na podzim přihlašujeme do projektu 72 hodin. Jde o tři dny dobrovolnických prací ve dnech 12. - 15. října. My jsme si vybrali hned první termín, protože ten den máme pracovní činnosti. Doplnili jsme rostliny na naši skalku na školní zahradě a také jsme vysadili pět motýlích keřů na různých místech. Na dva vidíme přímo z oken naší třídy a těšíme se na pozorování motýlů na jaře. Dětem se zahradničení moc líbilo, pochvalovaly si, že činnost na čerstvém vzduchu je lepší než práce u počítače. Podařilo se nám zapojit i některé rodiče a velmi jim děkujeme za všechny dodané trvalky a motýlí keře. Dík patří také panu školníkovi za ochotu pomoci. 2.B, JK

           

Celoroční výzvy naší školy

Na říjnové schůzce našeho ekotýmu Flotila jsme se domluvili na celoročních výzvách pro všechny žáky i zaměstnance naší školy:
1. Co takhle nechodit po trávníku před hlavním vstupem, vyšlapávají se tam cestičky a ničí se tráva.
2. Udělejme něco pro sebe a choďme do školy pěšky.
3.Také poprosme rodiče, aby neodhazovali nedopalky na školní pozemek a uklízeli exkrementy po vašich mazlíčcích.
4. Zkusme dojídat jídlo ve školní jídelně. Když víte, že vám pokrm nechutná nebo víte, že třeba rybu nejíte, tak si nechte nandat jen kaši nebo si řekněte o menší porci. Paní kuchařky vám rády vyhoví. Za odvoz zbytků jídla v roce 2022 bylo zaplaceno cca. 13 500 kč a v roce 2023 jen do června, tudíž za půl roku, bylo zaplaceno 19 157 kč.
Věříme, že se všichni zapojíte do výzev. Za ekotým Gabriela Adamcová a Tobiáš Armstark.