Ekoškola                                                                  

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Naše škola získala tento titul již potřetí na období leden 2023 - červen 2026. Zprávu z auditu  a další informace týkající se Ekoškoly naleznete ZDE.

Přejít na stránky projektu

 

Recyklohraní                                                             

  • Od založení celostátního projektu Recyklohraní v září 2008 jsme do této soutěže zapojeni.
  • Za získané body jsme již pořídili např. školní fotoaparát, flashky a celou řadu zábavných i naučných encyklopedií pro žáky.
  • Pravidelně objednáváme odvoz baterií a drobného elektrozařízení, účastníme se také soutěže ve sběru vysloužilých mobilních telefonů.

Přejít na stránky projektu

 

Zápisy ze schůzek školního senátu a ekotýmu naleznete ZDE.

Jirkovský petrklíč

Dne 9. 6. 2023 se konal na 4. ZŠ Jirkov 15. ročník soutěže v poznávání rostlin Jirkovský petrklíč. Soutěžící poznávali, jak rostlinky živé, tak i v prezentaci celkem 40 rostlin. Za naši školu byli soutěžit, Elen, Denis, Anna, Václav ze 7. A. Gratulujeme Elen, která získal 3. místo. SP

 

               

Sklízíme úrodu

Na jaře jsme na hodinách pracovních činností vyseli semínka mrkve, salátu a ředkviček. Pravidelně jsme záhony zalévali a nyní již sklízíme první úrodu ředkviček a salátů, mrkev si ještě dává na čas. Žáci 6. A a 6. B

Práce na zahradě se nebojíme

V rámci pracovních činností v 6. a 7. ročníku pracujeme i na pozemku školy. Ryjeme a plejeme-připravujeme si záhony na pěstování mrkve, ředkviček a salátu, uklízíme popadané šišky, jehnědy, listí a jehličí na chodnících a kolem hřiště a staráme se o naši školní skalku. PJ

  

Den Země ...

Dne 22. dubna slaví každý rok naše planeta Den Země. A proto jsme si svátek, který nás nabádá k tomu, jak je důležité starat se o naše životní prostředí, připomněli i u nás ve škole. V hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy si děti 2. B povídaly o tom, jak můžeme naši přírodu chránit a jak důležité jsou pro nás stromy a lesy. Při té příležitosti jsme společně vytvořili plakát, na kterém najdete nejrůznější druhy zvířat, která v lese žijí. Společná práce celé třídy nám tak bude neustále připomínat, jak jsou právě lesy pro všechny velice důležité. LD

Týden Země

Jako každým rokem slavíme i letos na naší škole Den Země. Jen jsme si ho přejmenovali na „Týden Země“, protože chceme celý týden od 17. do 23. dubna udělat něco pro naši planetu. Jednou z hlavních aktivit je „Týden plný výzev“. Všichni členové ekotýmu Flotila dostali za úkol vymyslet si a splnit každý své tři osobní výzvy, které se týkají oblastí, na které jsme se letos v rámci ekoškoly zaměřili. Jsou to odpady, prostředí a energie. K tomu musí každý člen ekotýmu také zapojit do svých výzev někoho ze spolužáků, kamarádů nebo členů rodiny. O tom, jak se komu podařilo výzvy splnit, kolik lidí se mu podařilo zapojit, budeme písemnou či výtvarnou formou informovat ostatní „ekotýmáky“. Druhou hlavní aktivitu zorganizovala členka našeho ekotýmu Bára M. z 9. A. V pondělí rozdala zástupcům 4. až 9. tříd lístečky s různými tématy zaměřenými na ekologii. V každé třídě mají žáci zpracovat dané téma v průběhu tohoto týdne na velkou čtvrtku v rámci hodin VV nebo PČ. Žáci nižších ročníků se mohou také připojit, téma si ale zvolí sami. Na příští schůzce senátu připravíme pro všechny žáky i návštěvníky naší školy výstavu z třídních prací i z výzev členů ekotýmu. Držíme všem palce a přejeme vám, aby vás aktivity ke Dni Země bavily. Za ekotým LH