Ekoškola                                                                  

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Naše škola získala tento titul již potřetí na období podzim 2018 - podzim 2022. Zprávu z auditu  a další informace týkající se Ekoškoly naleznete ZDE.

Přejít na stránky projektu

 

Recyklohraní                                                             

  • Od založení celostátního projektu Recyklohraní v září 2008 jsme do této soutěže zapojeni.
  • Za získané body jsme již pořídili např. školní fotoaparát, flashky a celou řadu zábavných i naučných encyklopedií pro žáky.
  • Pravidelně objednáváme odvoz baterií a drobného elektrozařízení, účastníme se také soutěže ve sběru vysloužilých mobilních telefonů.

Přejít na stránky projektu

 

Zápisy ze schůzek školního senátu a ekotýmu naleznete ZDE.

Hmyzí hotel na školní zahradě

Dnešní den se naše škola zapojila do projektu 72 hodin. A co bylo na programu? Inu vybudování hotelu pro hmyzí drobotinu na školním pozemku. Pan školník se postaral o zabetonování základů domku, žáci z 9. B spolu s panem školníkem nainstalovali domek, který pod vedením pana učitele Čermáka při hodinách pracovních činností vyrobili. Aby se hmyz cítil v hotelu dobře, o to se postarali žáci 2. B, 8. A, 8. B a 9. C, kteří vyplnili jednotlivé „pokoje“ přírodním materiálem. Jak se jim to povedlo, posuďte sami. Teď už se jen můžeme těšit na pozorování broučků při hodinách přírodovědy či přírodopisu. LH, JK a ekotým

Převzali jsme ocenění

Ústecký kraj společně s Radou kvality ČR a Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje 4. října 2018 slavnostně vyhlásil výsledky 4. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost.Cílem soutěže je ocenit podnikatelské subjekty, organizace veřejného sektoru a obce, které jsou v kraji aktivní při realizaci principů společenské odpovědnosti. Od hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka převzala za své aktivity čestné uznání i naše škola. JK

Již 7. rokem spolupracujeme s GREEN LIFE - NEPZ

V úterý 2.10. 2018 proběhl u nás ve škole další díl ze série projektu "Nejbohatší ekosystémy planety Země". Tento projekt má za úkol ochranu tygrů, slonů a dalších zvířat žijících na Sumatře v Indonésii a spočívá hlavně v monitorování ohrožených druhů pomocí fotopastí a také v odhalování pytláckých aktivit. Viděli jsme obrázky pytlů plných ptáčků určených k černému prodeji, dozvěděli jsme se něco o operaci "Sloni" – jak dostat slony z palmových plantáží do bezpečí za pomoci vrtulníku a jak tygří komando řešilo krávu strženou tygrem u řeky Bohorok. Hlavním tématem byly ale mořské želvy a jejich ekosystém, o tom jsme zhlédli i film a pověděli si o znečišťování vod plastovými materiály. Jan Smělý

Ekotým inspiruje

Zástupci školního senátu a členové ekotýmu naší školy navštívili ve čtvrtek 27. 9. 2018 Masarykovu základní školu v Lubenci a snažili se pomoci této škole stát se ekoškolou. Členové ekotýmu měli 3 přednášky o způsobu ekologie u nás. Něco jsme se přiučili a my je zase něco naučili. Po přednáškách jsme společně s žáky z Lubence oslavili 10 let od zasazení stromu republiky se vzkazem pro budoucí generace v kořenech stromu. Po obědě nám žáci ukázali své okolní přírodní prostředí. Dovedli nás na vyhlídku Bílý kříž, ukázali ermitáže (odpočívadla pro šlechtu, která se v místních lesích proháněla na koních), kamenné moře a vyschlý Struhařský potok. Všichni věříme, že toto setkání nebylo poslední, že obě školy budou i nadále spolupracovat. Za ekotým Jan S., Lenka B., Adéla H.jedna

dvě

tři

Ekotým školy to už zase rozjel ...