Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Marcela Kadlecová
2. oddělení: vychovatelka Jarmila Lebartová
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–leden – platba do 20.9.      750Kč
únor–červen – platba do 20.2.   750Kč

Informace školní družiny:

 • první školní den řádně vyplnit přihlášku do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 150,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 413 035 045

 1odd 2023          2odd 2023

    1. oddělení - Marcela Kadlecová - 1.A + 4.A + 4.B                         2. oddělení - Jarmila Lebartová - 3.A + 3.B

 3odd 2023          4odd 2023

            3. oddělení - Lenka Pištecová - 2.A + 2.B                                  4. oddělení - Kateřina Kůtová - 1.B + 2.A

Více fotografií naleznete ZDE.

Družina plní laskavosti

V rámci projektu nadace Karla Janečka #jsem laskavec 2021, do kterého se zapojila téměř celá naše družina, jsme si povídali o tom, co to laskavost vlastně je a každý den jsme se také o nějakou laskavost pokusili. Pečlivě jsme laskavosti zapisovali do našeho kalendáře laskavostí a snažili se maličkostmi dělat svět lepší a někoho potěšit. Jako tým Laskavců jsme uklízeli prostranství okolo školy, jako Laskaví malíři jsme kreslili obrázky do domova pro seniory a jako Laskaví zpěváčci jsme nacvičili pásmo písní do domova pro seniory. Kvůli epidemiologické situaci jsme poslední projekt bohužel nedotáhli do konce, to nám však nebrání v laskavostech pokračovat i mimo projekt. Všem laskavcům moc děkujeme za jejich skutky, za které obdrželi z nadace pěkný diplom. KK

Laskavci z družiny

Dne 12.11. jsme se vydali v rámci projektu Jsem laskavec do psího útulku v Jirkově. Na pejsky jsme se velice těšili a donesli jim mnoho pamlsků a dek. Rádi jsme udělali dobrý skutek a budeme se snažit činit takové skutky po celý rok. Rodičům moc děkujeme za pomoc při sbírce pamlsků. Děkuji, Lucie Macáková

Tvoříme z přírodnin

Když je venku sychravo a nemůžeme trávit tolik času na hřišti, tvoříme v naší družině z přírodnin, které jsme si na vycházkách poctivě nasbírali. Z čerstvých kaštanů tak například vzniklo mnoho krásných zvířátek, jejichž výrobou byli nadšeni především naši nejmladší žáčci. Jehličí, sušiny a šípky zase posloužily k výrobě dušičkových věnců. Kreativitě se meze nekladou, hlavně když nás tvoření baví. KK

  

 

 

Halloweenská noc v tělocvičně

Ani o podzimních prázdninách nebyl v naší družině klid, naopak bylo velmi rušno a veselo. V pátek v odpoledních hodinách přišlo dvacet natěšených nocležníků vybavených dýněmi a dobrou náladou na halloweenskou party, kterou jako odměnu za vzorné chování v družině pořádala paní vychovatelka Kůtová. Trochu jsme si zasoutěžili, vydlabali jsme dýně, pohráli si v bazénu, zkoukli strašidelnou pohádku a snědli všechny dobroty, které nám rodiče nachystali. Když se konečně setmělo, proměnili jsme se v hrůzostrašná zombie, které čekala strašidelná stezka odvahy. Ráno jsme ještě stihli hledat poklad v podobě obřího vejce plného sladkostí a po řádném úklidu jsme si zahráli v tělocvičně vybíjenou. I když jsme nezrealizovali všechny připravené aktivity, rozhodně jsme se nenudili a noc v tělocvičně jsme si do sytosti užili.

 

Příprava na Halloween

Halloween je pomalu za dveřmi a my se moc těšíme. Pustili jsme se proto do zdobení dýní. Největší zábavou pro nás bylo dlabání. Během naší práce jsme si povídali o tomto strašidelném svátku a užívali si skvělé odpoledne ve školní družině! Rodičům moc děkujeme za dýně.