Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Petra Bylíková
2. oddělení: vychovatelka Lucie Macáková  
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–březen – platba do 20.1.   300Kč
duben–červen – platba do 20.4.  300Kč
nebo pololetně:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–červen – platba do 20.1.   600Kč

Informace školní družiny:

 • první školní den řádně vyplnit přihlášku do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 100,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 413 035 045

           

                           1. oddělení - P. Bylíková                                                                       2. oddělení - L. Macáková

           

                           3. oddělení - L. Pištecová                                                                      4. oddělení - K. Kůtová

Více fotografií naleznete ZDE.

Noc v tělocvičně

Koncem května se družina IV. oddělení rozhodla přenocovat v tělocvičně školy. Paní vychovatelka se touto cestou chtěla rozloučit s končícími družinovými dětmi a nachystala spolu s praktikantkou bohatý program pro žáky třetí třídy. Večer využili ke společnému tvoření, koupání a hrátkám ve školním bazénu, vyzkoušeli odvahu při pozdní prohlídce prázdné školy a před spaním shlédli pohádku na dobrou noc. Byl to velký zážitek a přespání ve škole jsme si všichni opravdu užili. Škoda jen, že nám ten čas tak rychle utekl.

Lezecká aréna Ervěnice

Velmi oblíbenými a každoročně se opakujícími akcemi školní družiny je návštěva lezecké arény v Ervěnicích. Super zábava, na kterou se vždy velmi těšíme, bezvadně protáhneme celé tělo, zasoutěžíme si i překonáme sami sebe.

                                               

 

Velikonoční tvoření

Na svátky jara jsme se v družině pečlivě připravovali již dlouho před Velikonocemi. Roztomilá kuřátka, beránci, zajíčci a pestrobarevná velikonoční vajíčka vyzdobili tematicky všechny družinové třídy. Krom tradičního zdobení vajíček, pletení pomlázek a sázení osení jsme letos vyzkoušeli i poněkud netradiční aktivity - zasadili jsme velikonočního skřítka Trávníčka, cukrovou polevou zdobili perníčky ve tvaru zajíčků a beránků, hledali obří velikonoční vejce plné sladkých dobrot a zasoutěžili si v různých disciplínách s velikonoční tématikou.

                                                

Ohlédnutí za třetím čtvrtletí ve školní družině

Začátkem nového roku jsme se konečně dočkali sněhové nadílky, a tak jsme si dosytosti užívali zimních radovánek. Soutěžili jsme v hodu sněhovou koulí na cíl i se jen tak koulovali, stavěli sněhuláky a na bobech sjížděli přilehlé svahy. Díky panu školníkovi, který nahrnul hromadu sněhu před družinu a aktivitě paní vychovatelky Petry B., která nelenila a vzala do ruky lopatu, nám před vchodem do družiny vyrostla super ledová klouzačka,na kterou se čekaly dlouhé fronty.
                          

Nepříznivé počasí jsme využili k tvoření. Uspořádali jsme společnou soutěž o nejhezčí vlastnoručně vyrobenou karnevalovou masku. Masky se povedly všechny, anonymní volby však určily jasné výherce. Dozvěděli jsme se také více o tradičním masopustu i co má společného s karnevalem.

                         

Sluneční paprsky nás motivovali k jarnímu tvoření a i když podle kalendáře vládla ještě paní zima, my se pustili do výroby předmětů určených na jarní výstavu výtvarných prací chomutovských školních družin vystavených v chomutovské městské knihovně před dětským oddělením.

                              

Volné chvíle jsme využívali k výrobě dárkových předmětů pro budoucí prvňáčky. Vzniklo tak plno pěkných upomínkových předmětů, které snad udělaly dětem u zápisu radost a budou jim připomínat jejich první krůčky do školních lavic.

Velkým zážitkem byl výlet do porcelánové školičky, kde si děti mohly vyzkoušet práci tiskařů v dekoračním oddělení a vlastnoručně si ozdobit hrníček vybraným dekorem. Zážitkem byla rovněž příprava Elenky ze III. oddělení na pěveckou soutěž ve Vejprtech. Když nám v družině příležitostně zazpívala, neměli jsme pochyb, že loňské prvenství obhájí a přiveze si další trofej Drozda.

Vánoční tvoření

Adventní čas nám v družině velice rychle utekl. Již dlouho před Vánocemi jsme se totiž pustili do tvorby vánočních dárků pro rodiče, ale i do výroby předmětů určených k prodeji na charitativní jirkovské trhy. V našich vánočních dílnách vznikaly svícny ze starých CD i z přírodních materiálů, roztomilé dárkové krabičky, kolíčky a magnetky s vánočním motivem, bláznivé bambulky i složitější dekorace z kukuřičného šustí a slámy.

                          

                          

Pletli jsme adventní věnce, které jsme zdobili na podzim nasbíranými přírodninami a vyráběli ozdoby na vánoční stromeček. Andílky ze šišek ozdobili naši nejmladší žáčci stromeček na jirkovském náměstí, ozdoby ze slaného těsta a z papíru přispěly k výzdobě nádherného obřího stromku u vchodu do školy.

       

Zahráli jsme si také na pekaře a cukráře. Zdobili jsme perníčky barevnou polevou, vykrajovali nejedlé ozdoby ze slaného těsta a naše milé kuchařky nám upekly hromadu slaných tyčinek z listového těsta, které jsme si sami předem připravili. Odměnou nám pak byla závěrečná vánoční besídka, kdy při zvuku koled jsme u teplého čaje mlsali cukroví od maminek.

                                                    

V každém oddělení jsme pod stromečkem našli spoustu nových her a hraček a moc jsme se těšili, až je po vánočních prázdninách budeme moci vyzkoušet. Vánoční tvoření jsme ukončili výrobou a obrázky tří králů.