Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Petra Bylíková
2. oddělení: vychovatelka Ludmila Landová  
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–březen – platba do 20.1.   300Kč
duben–červen – platba do 20.4.  300Kč
nebo pololetně:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–červen – platba do 20.1.   600Kč

Informace školní družiny:

 • 3. 9. řádně vyplnit zápisní lístek do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 100,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 728 985 228, 413 035 045

1odd 2017 2018

                           1. oddělení - P. Bylíková                                                                       2. oddělení - L. Landová

3odd 2017 2018

                               3. oddělení - L. Pištecová                                                                    4. oddělení - K. Kůtová

Více fotografií naleznete ZDE.

Co si asi opičky koupí

Když jsme byli v Lesoparku naposledy, nechali jsme tuleňům dlahu na prstíky. Tentokrát se David rozhodl dát místním opičkám celou svou peněženku. Víc jak peníze, ale opice zajímala sama pěněženka a jak nám řekla paní u vchodu, zřejmě z ní nezůstane víc, než pár kousků látky. Naštěstí v ní bylo jen pár fotbalových kartiček a drobných mincí. PB

Vůně buřtíků

Není nad posezením u ohně a vůni dřeva. Došli jsme si pro dříví do lesa, nakoupili buřty, chleba a hořčici a udělali si bezva táborák. Dorazil i marod Filip. Tatínek ho na vozíčku dotlačil až k ohništi, takže si mohl táboráku užívat s námi. PB

Den dětí

Tak jako každý rok, tak i letos jsme si dětský den užili jak se patří. Měli jsme sedm stanovišť, na kterých mohly děti bojovat o bonbóny. Počasí bylo krásné a děti se bavily, co víc si přát. PB

Tuleni plavali i s dlahou

1. oddělení si vyrazilo na výlet do Lesoparku v Chomutově. Navštívili jsme velbloudy, hřbitov vyhynulých zvířat, koníky, vlky, ale hlavně tuleně. U těch jsme se zdrželi, protože jsme se snažili vylovit dlahu, která spadla z prstíku Káji Kárové zrovna ve chvíli, kdy se nakláněla ke koupajícím se tuleňům. Plavala si ale pěkně uprostřed bazénu, takže jsme na ni nemohli dosáhnout ani my, ani paní, která přišla tuleně nakrmit. Museli jsme ji tam tedy nechat a pokud ji tuleni nesnědli, plave tam dodnes. PB

Řídili jsme letadlo!

Ano, řídili. Sice sedělo na zemi, ale i tak to pro nás byl zážitek. Už víme, na co jsou všechny ty budíky, kde je rádio, a že tam nikde nenajdeme padák. Dozvěděli jsme se i jak létají větroně a že největší machři s ním umí doletět i 500 kilometrů! Až nám bude čtrnáct let, můžeme se prý začít učit pilotovat. To je ale za strašně dlouho a tak se zatím těšíme na akci Vítání prázdnin, která se koná na letišti v Pesvicích 25. 6. 2016, kde si budeme moci zaplatit např. vyhlídkový let. Děkujeme panu Jungmannovi, že nám prohlídku umožnil a panu Matuchovi, že nám vše ukázal a jako bonus nás učil pískat na trávu a pampelišky. PB