Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Petra Bylíková
2. oddělení: vychovatelka Lucie Macáková  
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–březen – platba do 20.1.   300Kč
duben–červen – platba do 20.4.  300Kč
nebo pololetně:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–červen – platba do 20.1.   600Kč

Informace školní družiny:

 • první školní den řádně vyplnit přihlášku do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 100,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 413 035 045

           

                           1. oddělení - P. Bylíková                                                                       2. oddělení - L. Macáková

           

                           3. oddělení - L. Pištecová                                                                      4. oddělení - K. Kůtová

Více fotografií naleznete ZDE.

Čertovské tvoření

Nejen na jirkovském náměstí, ale i v družině jste mohli 5. 12. potkat pekelnou návštěvu. V rámci projektu zavítala do IV. oddělení pěkná a šikovná čertice, která s dětmi nejen dováděla při čertovských hrátkách, ale i s dětmi tvořila. Malovalo se nejen na papír, ale i na kamínky, dřevo a na konec i na obličej. A aby toho nebylo málo, zdobili jsme s čerticí i perníčky cukrovou polevou. Perníčky nám všem tak moc chutnaly, že jsme je rychle snědli a tak nebylo ani možné posoudit, komu se dílo jak zdařilo. Celé odpoledne jsme si všichni moc užili, bylo nejen zábavné, ale i poučné. Dověděli jsme se více o Mikuláši, kdo to byl, proč chodí spolu s čertem a andělem i co má společného se Santa Clausem. Do pekla si čertice nakonec nikoho neodnesla, snad že byli všichni tak hodní, nebo šikovní, snad za ty pěkné písničky, co jsme zazpívali....

             

Výrobky na jirkovské charitativní trhy

Stejně jako každý rok,tak i letos se dlouho před Vánocemi změnily klubovny školní družiny ve vánoční dílny, kde vznikalo mnoho krásných a originálních výrobků určených k prodeji na adventní charitativní trhy. Zapojila se všechna oddělení, aby podpořila záslušnou akci.

            

Péče o zvěř v chomutovském zooparku

  Tři z našich oddělení školní družiny se ještě před podzimními prázdninami vydali do chomutovského zooparku, kde na ně čekal bohatý program. Společně s průvodcem prošli celou zoologickou, aby se seznámili s chovanými zvířaty a informovali se o zvláštnostech a zajímavostech chované zvěře. Vyčerpávající a zajímavý výklad byl zakončen projížďkou lokálkou Amálkou, která je zavezla do skanzenu Stará ves. Tam na ně čekal nejen další zajímavý program, kdy se dověděli více ze života našich předků, ale také teplý čaj, za což organizátorům moc děkujeme. Ze Zooparku odjížděli žáci i vychovatelé zmrzlí a unavení z vyčerpávajícího tříhodinového programu, ale plní dojmů a nově nabytých vědomostí. Například už všichni s jistotou poznají tuleně od lachtana, vědí, proč pelikán stojí jen na jedné noze, kde má sova sluchové ústrojí, co má velbloud schované v hrbu i jak je to s pověstným zimním medvědím spánkem. Dokáží si lépe představit, jak náročné a zdlouhavé bylo upéct třeba chleba nebo ušít oděv. Poznali starodávné náčiní i zavítali do staré školy. Celou akci hrazenou z projektu MAP jsme si i přes nepřízeň počasí moc užili a organizátorům za vše moc děkujeme.

               

Strašidelný týden v družině

Týden před podzimními prázdninami to ve školní družině ožilo všelijakými strašidly, monstry, čarodějnicemi a duchy. Ve všech odděleních se vyrábělo na dětmi oblíbenou halloweenskou tématiku, pověděli jsme si více o této původní anglosaské tradici, která se u nás v posledních letech rozšířila, i co má společného s naším původním svátkem Dušičky. Upletli jsme dušičkový věnec, lovili pusou jablíčka i dlabali dýně. Zkrátka jsme si to strašení pořádně užili.

            

Návštěva ZOO

Díky spolupráci chomutovských školních družin s organizací MAP se mohlo 9 vybraných žáků z naší družiny zúčastnit velkolepé akce. V doprovodu vychovatelek z jednotlivých škol se dva velké autobusy vydaly se svými svěřenci do pražské zoo. Doprava i vstupné bylo hrazeno z projektu a návštěva zoo tak byla zcela zdarma. Počasí nám naštěstí přálo a my si užili báječnou sobotu v pražské zoologické zahradě. Za realizaci projektu děkujeme a na oplátku posíláme organizátorům aspoň obrázky ze ZOO.