Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Petra Bylíková
2. oddělení: vychovatelka Lucie Macáková  
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–březen – platba do 20.1.   300Kč
duben–červen – platba do 20.4.  300Kč
nebo pololetně:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–červen – platba do 20.1.   600Kč

Informace školní družiny:

 • první školní den řádně vyplnit přihlášku do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 100,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 413 035 045

           

                           1. oddělení - P. Bylíková                                                                       2. oddělení - L. Macáková

           

                           3. oddělení - L. Pištecová                                                                      4. oddělení - K. Kůtová

Více fotografií naleznete ZDE.

Děti v družině myslí na ptáčky v zimě

Paní zima už ukázala svou moc, a tak nastal čas myslet na naše milé opeřené kamarády a připomenout si, jak můžeme ptáčkům pomoci tyto mrazivé dny přečkat. PB

Ve školní družině je dobře!

Natálka Šlechtová se již nemůže dočkat příchodu čerta a Mikuláše. Výrobek si sama vymyslela a vytvořila. PB

Keramika v Paraplíčku

Jen co DDM Paraplíčko zahájil v září provoz, hned jsme se s družinou chopili příležitosti jít se výtvarně realizovat a tvořit z hlíny k paní Monice Elisové do keramické dílny. A protože nám covidová situace znemožnila návštěvu kina, využili jsme vybraných financí a volného termínu i k další návštěvě keramické dílny. Přestože se na termín zdobení našich výtvorů uzavřely i DDM, děkujeme ochotné paní Monice, která nám umožnila si svícny domalovat ve škole a než se uzavřely i prostory školy, stihla nám naše strašidelné dýně vypálit. Děti si je tak mohly na svátek Halloween rozsvítit doma a zavzpomínat na společně strávené chvíle v družině.

Za zvířátky do Paraplíčka

Stejně jako vloni i tento školní rok navázala naše družina spolupráci s DDM Paraplíčko a domluvila se na pravidelných návštěvách kroužků muzicírování, mazlíčků a keramiky. Někteří naši žáci znají paní Kamilu Liškovou a její mazlíčky z kroužků v Paraplíčku, jiní viděli drobné domácí zvířectvo v blízkém DDM úplně poprvé. Všichni jsme si návštěvu pořádně užili a se zvířátky se pomazlili. Především jsme se ale dozvěděli více o jejich potřebách a správném přístupu k jejich domácímu chovu.

Hurá! Konečně škola!

Po dlouhém odloučení jsme konečně usedli do školních lavic a vrátili se do normálu i v naší družině. Seznámili jsme se s novými prvňáčky a přivítali se s kamarády, které jsme dlouho neviděli, vyslechli všechna pravidla a poučení o bezpečnosti a zvýšené hygieně a povídali si o všem, co jsme během dlouhého odloučení prožili. Zážitky z prázdnin jsme i výtvarně ztvárnili, naučili jsme se skládat nové origami z papíru, vyzdobili jsme okna i klubovny letními motivy a s letním počasím jsme se rozloučili výrobou všelijakých motýlů, s nimiž jsme i balancovali a zkoušeli, kolik jich kdo na sobě udrží. Především jsme ale chodili ven, kde jsme se učili pravidla nových her a honiček, ale i si jen tak hráli a povídali si s kamarády.