Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Petra Bylíková
2. oddělení: vychovatelka Ludmila Landová  
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–březen – platba do 20.1.   300Kč
duben–červen – platba do 20.4.  300Kč
nebo pololetně:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–červen – platba do 20.1.   600Kč

Informace školní družiny:

 • 3. 9. řádně vyplnit zápisní lístek do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 100,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 728 985 228, 413 035 045

DSC 1047 

                           1. oddělení - P. Bylíková                                                                       2. oddělení - L. Landová

IMG 2538 IMG 2536

                               3. oddělení - L. Pištecová                                                                    4. oddělení - K. Kůtová

Více fotografií naleznete ZDE.

Říjen v 1. oddělení ŠD

Náš první výlet v tomto školním roce byl do Lesoparku. Museli jsme prověřit, zda jsou tam stále takové báječné prolézačky.Napadlo by vás, že z víček od PET lahví může být krásný obrázek? My to zkusili a vyšlo to, nemyslíte? PB

              

Domečky pro zvířátka

Modrá obloha, sluníčko a teploty okolo dvaceti stupňů. Bylo by hříchem neužít si tereziánské babí léto venku. Co takhle postavit domečky pro zvířátka než se vrátí studený podzim? Děti prvních až třetích ročníků se společně pustily do díla a školní zahrada je plná nových přístřešků pro malá zvířátka. Povedly se opravdu všechny, ale vítěz může být jen jeden.

U táboráku poprvé

Je to neuvěřitelné, ale i tací byli mezi námi. Teď už ale víme, jak rozdělat oheň, upéct buřtíky nebo chlebík, a jak oheň zase uhasit. A vlastně, i které větvičky použít, protože jsme si pro ně sami došli do lesa. PB

Druhá návštěva Lezecké arény

Překonali jsme strach a vylezli zase o kousek výš. Někdo dokonce až na vrchol. Kačka, která po první návštěvě začala navštěvovat místní kroužek, se pochlubila, co vše už zvládne a ukázala nám vylezené cesty. Překvapením byla Anička. Byla tu s námi poprvé, a i přesto vylezla vše a zvítězila i v několika soutěžích. Pyšní jsme ale byli všichni, protože jsme překonali sami sebe. PB

Zábava kam se podíváš

Ani jsme nevěděli, kam dřív běžet, ale nakonec jsme stihli vše. Skákací hrad, obří klouzačku, trampolíny, bazének s míčky i autíčka. V Jungle aréně bylo bezvadně a při odchodu nám každému ještě dali mňamku. Prostě prima odpoledne s družinou. PB